frågetecken om vanliga ord inom ekonomi och lån

Vanliga ord och begrepp

Tycker du att det är förvirrande med alla termer som rör lån och ekonomi? Lugn, du är verkligen inte ensam. Vi på Expressen Låneguiden hjälper dig att reda ut de vanligaste begreppen med vår guide här nedan.

Många människor drar sig från att göra något åt sin ekonomi då de är rädda för att prata med banken. Att inte behärska terminologin ordentligt kan göra att en känsla av underlägsenhet infinner sig. Så ska det verkligen inte vara, det hör inte nödvändigtvis till allmänbildningen att exempelvis veta skillnaden mellan rak amortering och annuitetslån.

Vi kommer addera innehåll till den här guiden löpande. Har du frågor om något som inte finns med blir vi jätteglada om du kontaktar oss. Tänk på att det inte finns några dumma frågor om lån och ekonomi!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ordlista

Ordlista med vanliga begrepp inom lån och privatekonomiA

Administrationsavgift

Den administrativa avgift en långivare tar ut för bokföring av kontohändelser, exempelvis en försenad betalning kallas för administrationsavgift. Hur hög administrationsavgiften är varierar mellan olika långivare.

Amortering

Amortering betyder avbetalning av skuld. Du kan amortera på två sätt, antingen via rak amortering eller annuitet. Rak amortering innebär att din månadskostnad minskar successivt under hela låneperioden. Annuitet är en återbetalningsplan som innebär att du betalar lika mycket varje månad under hela återbetalningsperioden.

Amorteringsfrihet

En tidsperiod då du inte behöver amortera skulden. Du behöver dock betala ränta och andra eventuella avgifter. Tanken med amorteringsfrihet är att ge låntagaren lite ekonomiskt andrum. Hur lång amorteringsfrihet du kan få varierar mellan olika banker och långivare.

Amorteringskrav

Sedan 2016 finns det amorteringskrav på bolån. Det innebär att du måste amortera på din skuld om din belåningsgrad överstiger 50 procent. Ju högre din belåningsgrad är desto mer måste du amortera.

Amorteringstid

Den tidsperiod då du amorterar på din skuld. Många gånger får du själv välja hur lång amorteringstid du vill ha när du tar ett lån. Ju längre amorteringstid du har, desto högre blir dina räntekostnader.

Annuitet

Annuitet innebär att månadskostnaden för ett lån är densamma under hela låneperioden. Du börjar med att amortera en mindre del och betala mer i ränta. Med tiden minskar dina räntekostnader och då höjs amorteringsdelen så din månadskostnad hela tiden är konstant.

Anställningsform

När du ska ta ett lån vill långivaren veta att du har en stadigvarande inkomst. Därför måste du tala om vilken anställningsform du har.

Anställningsformer som godkänns för lån:

 • Fast anställd
 • Tillsvidareanställd
 • Provanställd
 • Tidsbegränsad anställning
 • Pension
 • Projektanställd

Är du sjukskriven eller föräldraledig godkänns lånet bara om du har en anställning i grunden.

Anställningar som inte godkänns för lån:

 • A-kassa
 • Studielån
 • Bidrag

Avdragsgill

>Innebär att du får göra avdrag för vissa kostnader i deklarationen. På lån får du göra avdrag för dina räntekostnader. Avdraget är på 30 procent upp till 100 000 kronor. För räntekostnader över 100 000 kronor är avdraget 21 procent. Det är endast den nominella räntan som är avdragsgill.

Du får göra avdrag på alla lån utom bolån.

Aviseringsavgift

Den kostnad du betalar för att få fakturan hemskickad till dig. Kostnaden kallas även för aviavgift. Aviseringsavgiften brukar du kunna slippa genom att ansöka om autogirobetalning.

Avslag

Avslag innebär att långivaren nekat dig ett lån. Långivaren är alltid skyldig att informera dig om varför du fått avslag på din ansökan. Beror det på uppgifter som inhämtats från ett externt kreditupplysningsföretag ska det informeras om vilka uppgifter som samlats in och från vilket företag.

Autogiro

Innebär att återkommande räkningar dras automatiskt från ditt konto. Då slipper du själv komma ihåg att betala dina räkningar. Du behöver bara se till att ha pengar på kontot. Med autogiro slipper du oftast betala aviavgiften. Kontakta din långivare och fråga hur du gör för att ansöka om autogiro.

B

Bankdag

Dagarna då bankerna har öppet. En bankdag är från måndag-fredag men inte helgdagar. En del banker och långivare har dock öppet och betalar ut lån även under helgdagar.

Bankränta

Den räntesats en bank erbjuder på sina lån. Bankerna sätter sina egna räntor vilket innebär att bankräntorna skiljer sig åt hos olika banker. I grunden baseras alla bankräntor på Riksbankens referensränta.

Banksekretess

Innebär att banken inte får avslöja något om sina kunders villkor och avtal till annan part. Banksekretessen gäller även om personen inte längre är kund hos banken eller om banktjänstemannen slutar på banken.

Belåningsgrad

Belåningsgraden visar hur belånad du är. Det är förhållandet mellan bostadens värde och storleken på bolånet. Om du har ett bolån på 2 miljoner kronor och din bostad är värd 3 miljoner kronor är belåningsgraden 66 procent.

Betalningsanmärkning

Om du har en obetald skuld kan kreditupplysningsföretagen ge dig en betalningsanmärkning. Det är en anteckning om att du inte skött dina betalningar. En betalningsanmärkning finns kvar i registret i tre år.

Betalningsansvar

Du som låntagare har ansvar att betala tillbaka lånet i tid. Är ni två personer som står på lånet har ni båda ansvar att betala tillbaka lånet. En skuld kan preskriberas efter ett visst antal år och då försvinner även betalningsansvaret. Hur lång den tiden är beror dock på vad för typ av skuld det rör sig om.

Betalningsfri månad

En del långivare erbjuder betalningsfri månad. Det innebär att du inte behöver betala ränta eller amortera på lånet under den månaden. Vissa långivare kan erbjuda flera betalningsfria månader per kalenderår. Däremot brukar det finnas begränsningar gällande hur många betalningsfria månader du får utnyttja i rad.

Betalningsförmåga

Din förmåga att betala tillbaka lånet i tid. Din betalningsförmåga baseras på din disponibla inkomst, det vill säga den delen av din inkomst som kan användas till konsumtion och sparande efter att övriga utgifter är betalda.

Betalningspåminnelse

Om du har glömt att betala ditt lån kan långivaren skicka ut en påminnelse till dig, en så kallad betalningspåminnelse. I samband med detta får långivaren även ta ut en påminnelseavgift. Påminnelseavgiften från en långivare får vara 60 kronor som högst.

Billån

Ett lån med bilen som säkerhet för lånet. För att få ta ett billån måste du betala minst 20 procent av kostnaden i kontantinsats. Om du inte kan betala en kontantinsats kan du ta ett billån utan säkerhet. Det är ett vanligt privatlån och då krävs ingen kontantinsats. Du kan använda hela lånet för att finansiera bilen.

Blancolån

Ett lån utan säkerhet, vanligtvis från ett par tusen kronor upp till en halv miljon kronor. Blancolån är samma sak som privatlån och konsumtionslån. Eftersom lånen är utan säkerhet kan du använda pengarna till vad du vill. Idag ger de flesta banker och långivare ut blancolån.

Boendekostnad

Den totala kostnaden för ditt boende. I boendekostnaden räknas driftkostnader och eventuella amorteringar och räntekostnader. Boendekostnaden är högre ju fler ni är som bor i hushållet. Boendekostnaden är i regel högst i villor och fritidshus, följt av bostadsrätter och hyreslägenheter.

Bolånetaket

Innebär att du inte får ta ett större bolån än 85 procent av köpeskillingen. Resterande 15 procent måste utgöras av en kontantinsats. Bolånetaket infördes för att förhindra människor från att drar på sig stora bolån de inte kan betala. kritiker menar dock att bolånetaket låser ute människor från bostadsmarknaden.

Borgen

Borgen innebär att en privatperson eller juridisk person åtar sig att betala en skuld för en låntagare om han eller hon inte kan göra det.

Borgensman

Borgensman är den person som går i borgen för en annan persons lån. Borgensmannens ansvar träder in först när låntagaren inte kan betala sin skuld. För att bli en borgensman måste man själv vara kreditvärdig, det vill säga ha en god betalningsförmåga.

Borgenär

Den som lånar ut pengar till någon, exempelvis en långivare eller bank kallas för borgenär. Även en fysisk person kan vara borgenär. Borgenären har alltid rätt att få sin skuld enligt vad som står i avtalet.

Bolån

Ett lån du tar för att köpa en bostad. Bolånet är ett lån med bostaden som säkerhet ifall du inte skulle kunna betala lånet. Bolånet får som mest utgöra 85 procent av köpeskillingen. Om din belåningsgrad är mer än 50 procent måste du amortera på ditt bolån.

Bottenlån

Bottenlån är en gammal term som inte används sedan bolånetaket infördes. Bottenlånet går att jämföra med det som idag kallas för bolånet. Bottenlånet var ett lån med bostaden som säkerhet. Bottenlånet utfärdades vanligtvis högst till 85 procent av köpeskillingen.

Budget

En överblick över dina inkomster och utgifter. Med en budget kan du få en bättre bild över din ekonomiska situation vilket gör det lättare att planera för framtida köp. Om du håller dig till din budget blir det lättare att få pengarna att räcka hela månaden till både nytta och nöjen.

Bunden ränta

En ränta med fast räntesats som inte ändras efter rådande ränteläge. En bunden ränta gäller under en förutbestämd tidsperiod innan den övergår till en rörlig ränta. Vilken räntesats du får beror på hur länge du väljer att binda din ränta. Oftast går räntan att binda i 1-10 år.

D

Driftskostnad

Kostnaderna för driften av din bostad. Det kan innefatta alltifrån el, värme, vatten, hemförsäkring, sophämtning med mera. Vilka driftskostnader du har beror på din boendeform. I regel är driftkostnaderna högre i villor än i bostadsrätter och hyreslägenheter.

Dröjsmålsränta

Om du inte betalar ditt lån i tid kan långivaren ta ut en extra ränta för detta. Det kallas dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan kan begäras först 30 dagar efter att långivaren skickade ut fakturan. Om inget annat avtalats är dröjsmålsräntan 8 procentenheter högre än Riksbankens referensränta. Om referensräntan är 1 procent innebär det att dröjsmålsräntan är 9 procent.

E

Effektiv ränta

Summan av lånets alla kostnader. Den effektiva räntan innefattar räntan för lånet plus eventuella övriga avgifter, så som aviavgifter, uppläggningsavgift och liknande. Den effektiva räntan anges alltid på årsbasis. Alla långivare är skyldiga enligt lag att presentera den effektiva räntan för sina lån.

F

Fordonslån

Ett lån med säkerhet som du kan använda för att köpa bil, båt eller motorcykel. När du tar ett fordonslån måste du kunna finansiera köpet med minst 20 procent i kontantinsats. Om du vill köpa ett fordon utan säkerhet kan du ta ett vanligt privatlån.

Förfallodatum

Slutdatumet då du senast ska ha betalat din skuld. Förfallodatumet ska anges på din faktura. Vanligtvis är förfallodatumet 30 dagar efter att fakturan skickats ut, det finns dock undantag. Om du inte betalar skulden innan förfallodatumet har långivaren rätt att skicka ut en påminnelseavgift.

Förtidslösen

Det innebär att du betalar ditt lån i förtid. I många fall kan du göra det utan kostnad, men ibland kan du få betala ränteskillnadsersättning för att du löser lånet innan det planerade förfallodatumet.

Förseningsavgift

Om du inte betalar ditt lån i tid kan långivaren ta ut en avgift för detta. En så kallad förseningsavgift. Förseningsavgift kallas även för påminnelseavgift. Hur hög förseningsavgiften är på lån varierar mellan banker och långivare men den får inte vara högre än 60 kronor.

G

Gäldenär

Personen som tar ett lån eller en kredit kallas gäldenär. Andra ord för samma sak är kredittagare eller låntagare. Gäldenären står i skuld till borgenären. Utöver skulden tillkommer även ränta vilket är betalning för att få låna pengarna.

H

Handpenning

Handpenning fungerar som förskott på en betalning och betalas i samband med att två parter ingår avtal. Handpenning är exempelvis vanligt när du köper en bostad. I samband med att du köper en bostad måste du betala 10 procent av köpeskillingen i handpenning.

Huvudsökande

Den person som ansöker om lånet är huvudsökande. Om den som är huvudsökande inte beviljas lånet kan han eller hon ansöka om lånet med en medlåntagare. Då står ytterligare en person med på lånet vilket ökar chanserna till att det beviljas.

Huvudlåntagare

Den person som har det primära betalningsansvaret kallas för huvudlåntagare. Just benämningen huvudlåntagare används bara när det finns en medlåntagare. Även om en huvudlåntagare kan ha det primära betalningsansvaret är det inte ovanligt att betalningsansvaret fördelas lika när det finns flera låntagare.

Högkostnadskredit

Ett lån med en effektiv ränta som är minst 30 procentenheter över Riksbankens referensränta. Sedan januari 2019 finns det nya regler kring högkostnadskrediter som begränsar långivarens möjligheter att ta ut en för hög ränta. Totalkostnaden för lånet får inte heller överstiga det dubbla lånebeloppet.

I

Inbetalning

En penningtransaktion mellan två parter. Exempelvis från dig till din bank. En inbetalning är ofta förknippad med att pengar förs över från ett konto till ett annat. Men en inbetalning kan även ske vid kontant.

Inkasso

Inkasso är ett företag som en borgenär kan kontakta för att få betalt för sin fordran om gäldenären inte betalar sin skuld. Inkassobolaget hjälper då till att driva in skulden. Inkassoföretagen kan hjälpa både företag och privatpersoner att driva in skulder.

Inkassokrav

För att få betalt för en skuld skickar inkassobolaget ut ett krav, ett så kallat inkassokrav. Betalas inte skulden skickas inkassokravet vidare till Kronofogden för indrivning.

Inteckning

En inteckning är själva säkerheten på ett lån. För att få stå som ägare till en fastighet krävs ofta en inteckning. Ett pantbrev är sedan ett bevis på att det finns en inteckning. Alla inteckningar finns registrerade hos Lantmäteriet.

K

Kalkylränta

Räntan du ska klara av att betala för ditt boende. Kalkylräntan är ofta mycket högre än rådande ränta just för att banken vill försäkra sig om att du klarar av att bo kvar även vid en kraftigare räntehöjning.

KALP (Kvar att leva på-kalkyl)

När du ansöker om ett lån gör banken en kvar att leva på-kalkyl. De kontrollerar vad du kommer ha kvar att leva på efter att du har betalat ditt lån, tidigare lån och dina boendekostnader. Om du har för lite pengar kvar att leva på kommer du inte beviljas något lån.

Kapitalkostnad

Amortering, ränta och övriga avgifter på ett lån kallas för kapitalkostnad. Både kapitalkostnaden och den effektiva räntan presenterar lånets totala kostnad. Skillnaden är dock att kapitalkostnad benämns i kronor medan effektiv ränta benämns i procent.

Kapitalskuld

Kapitalskulden är ditt totala skuldbelopp. I samband med att du amorterar på ditt lån minskar kapitalskulden. Om du lånar 100 000 kronor är kapitalskulden 100 000 kronor. Om du sedan amorterar 2 000 kronor i månaden kommer din kapitalskuld vara 76 000 kronor efter ett år.

Konsumtionslån

Ett lån utan säkerhet kallas konsumtionslån. Med ett konsumtionslån kan du låna från ett par tusen kronor upp till en halv miljon kronor. Eftersom lånet är utan säkerhet kan du använda pengarna till vad du vill. Konsumtionslån kallas även blancolån eller privatlån.

Kontantinsats

Är den summa du själv lägger i samband med att du köper en bostad eller tecknar ett annat lån med säkerhet. Kontantinsatsen fungerar som en deposition i samband med att du tecknar låneavtalet. Resterande kostnader betalas vid ett senare tillfälle.

Kredit

En överlåtelse av förfoganderätten till en viss summa pengar kallas för kredit. Du bestämmer sedan själv hur stor del av krediten du vill utnyttja. Du betalar bara ränta på den summa du använder. Du kan exempelvis beviljas en kredit på 10 000 kronor men bara använda 5 000 kronor. Då betalar du bara ränta på 5 000 kronor.

Kreditbedömning

En granskning av en låntagares återbetalningsförmåga. I en kreditbedömning framgår din inkomst, om du har några andra lån, eventuella betalningsanmärkningar och tidigare lån. Efter en kreditbedömning kan långivaren bedöma om du har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att betala tillbaka lånet.

Kreditbelopp

När du beviljas en kredit får du förfoganderätten över ett penningbelopp. Den del du sedan väljer att utnyttja kallas för kreditbelopp. Om du beviljas en kredit på 10 000 kronor men bara utnyttjar 1 000 kronor är kreditbeloppet just 1 000 kronor.

Kreditgivare

Företaget som lånar ut pengar till dig, exempelvis en bank kallas för kreditgivare. Kreditgivare är framför allt förknippade med banker och långivare men även företag som erbjuder delbetalning är kreditgivare.

Kreditprövning

En kreditprövning är en bedömning av din återbetalningsförmåga. Kreditprövning är detsamma som kreditbedömning. För att göra en bedömning av din återbetalningsförmåga tittar långivaren på din inkomst, om du har några betalningsanmärkningar, skulder eller tidigare skulder.

Kreditränta

Är den ränta du får betala när du tar ett lån eller utnyttjar en kredit. Det kan exempelvis vara en kontokredit eller ett privatlån. Krediträntan anges som en årsränta i procent. Räntan kan vara både bunden och rörlig.

Kredittagare

Personen som lånar pengar är kredittagaren. Kredittagaren är skyldig att betala tillbaka skulden inom den tid som står i avtalet. Ett annat namn för kredittagare är gäldenär.

Kreditupplysning

En kreditupplysning är en upplysning om ett företags eller en privatpersons kreditvärdighet. Det finns två olika typer av kreditupplysningar: mikroupplysning och personupplysning. Vid lån görs ofta en större och mer omfattande personupplysning.

Kreditvärdighet

En persons eller ett företags förmåga att betala en skuld. Ju högre kreditvärdighet en person har, desto större chans är det att personen kommer kunna betala tillbaka sin skuld. Det förbättrar även personens chanser att få lånet beviljat.

Köpeskilling

Köpeskilling är bara ett annat ord för pris. Det är kostnaden en köpare och säljare kommit överens om. Ordet används ofta i samband med bostadsköp och som en juridisk term.

L

Listränta

Den ränta en bank har som utgångspris på sina bolån kallas listränta. En bank har olika listräntor för olika bindningstider. Rent historiskt har listräntan varit lägst för rörligt bolån.

Låneavtal

Ett avtal som visar hur mycket en person lånar av någon annan. I avtalet framgår det även hur mycket lånet kostar, vad återbetalningstiden är och vad som händer om lånet inte betalas tillbaka i tid.

Lånefordran

Ett krav från en borgenär om att gäldenären ska betala tillbaka pengarna för ett lån. En borgenär har möjligheten att överlåta sin fordran till någon annan, däremot har inte gäldenären möjlighet att överlåta sin skuld utan borgenärens godkännande.

Låneförmedlare

Ett företag som kostnadsfritt jämför flera banker och långivare åt dig som låntagare. Det gör det lättare för dig att hitta den bästa och billigaste aktören. Trots att en låneförmedlare jämför uppemot 20 banker och långivares erbjudanden tas bara en kreditupplysning.

Lånelöfte

Det är ett intyg som visar hur mycket du får låna för att köpa bostad. Trots namnet är lånelöftet inte bindande. Banken kan dra tillbaka sitt lånelöfte. Ett exempel då banken skulle kunna dra tillbaka lånelöftet är om din ekonomiska situation förändras till det sämre. När du sedan ska betala för din bostad omvandlas lånelöftet till ett bolån.

Låneskydd

En försäkring som skyddar dig om du skulle drabbas av exempelvis ofrivillig arbetslöshet eller sjukdom som förhindrar dig från att kunna arbeta. Då kan du få hjälp att betala för ditt lån under en viss tid.

Långivare

Den som lånar ut pengar till dig kallas för långivare. En långivare kan vara både ett företag och en privatperson. För de allra flesta förknippas en långivare med en bank. Långivare är detsamma som kredittagare.

Låntyp

Det finns många olika typer av lån. En del är utan säkerhet  medan andra är med säkerhet. Lån med säkerhet innebär att du lämnar något som säkerhet för att långivaren ska få tillbaka sina pengar. Vid ett bostadsköp lämnas bostaden som säkerhet för lånet, medan bilen lämnas som säkerhet vid ett billån.

Lån med säkerhet

 • Bolån
 • Pensionslån
 • Billån
 • Båtlån
 • MC-lån
 • Hypotekslån

Lån utan säkerhet

 • Privatlån
 • Snabblån
 • Sms-lån
 • Medlemslån
 • Kreditkonto
 • Topplån
 • Avbetalning

Lån utan säkerhet

Ett lån utan säkerhet innebär att du inte lämnar något i säkerhet för lånet. Skulle du förlora din betalningsförmåga finns det inget som garanterar att långivaren får tillbaka sina pengar.

Lån utan UC

Lån utan UC är ett lån utan säkerhet där ett annat kreditupplysningsföretag än UC genomför kreditprövningen på dig. När du lånar utan UC påverkas inte din kreditvärdighet negativt vilket förbättrar dina chanser att få lånet beviljat.

Löptid

Löptid är den tid då du ska betala tillbaka ditt lån. Begreppet löptid används bara för skulder där ränta förekommer. Återstående löptid är den tid som återstår tills en pågående skuld ska vara betald.

M

Medlemslån

Många fackförbund erbjuder lån utan säkerhet. Dessa lån kallas medlemslån. För lånen har fackförbunden förhandlat fram en förutbestämd ränta. Räntan på medlemslån är ofta lägre än den ränta du själv kan förhandla fram.

Medlåntagare

Om två personer står på ett lån är den andra låntagaren en medlåntagare. Medlåntagaren har solidariskt betalningsansvar. Med en medlåntagare blir det lättare för huvudlåntagaren att få lånet beviljat. Dessutom kan huvudlåntagaren få lägre ränta om det finns en medlåntagare på lånet.

Medsökande

Den personen som ansöker om sekundärt betalningsansvar kallas för medsökande. När lånet har beviljats blir den medsökande en medlåntagare. Hos vissa långivare är dock betalningsansvaret solidariskt fördelat mellan huvudlåntagaren och medlåntagaren.

Mikrolån

Ett litet lån med kort återbetalningstid och hög ränta kallas mikrolån. Mikrolånen brukar inte vara på mer än ett par tusen kronor. Mikrolån räknas som högkostnadskrediter och har en effektiv ränta på max 30 procentenheter över Riksbankens referensränta. Mikrolån kallas även för snabblån.

N

Nominell ränta

Den nominella räntan är räntan en långivare tar ut för ett lån. I den nominella räntan är inte några övriga avgifter medräknade. Därför ger den nominella räntan ingen rättvis bild av lånets totalkostnad. För att se vilket lån som verkligen har lägst totalkostnad måste du titta på den effektiva räntan. Där är även övriga avgifter medräknade.

Nystartslån

Ett lån som tas för att en låntagare ska kunna förbättra sin ekonomiska situation. Meningen är att en låntagare ska få en nystart på sin ekonomi. Nystartslån kan även kallas omstartslån.

O

Ockerränta

Ockerränta innebär att någon tar ut en oskäligt hög ränta. Det är olagligt att ta ut ockerränta och kan rendera både böter och fängelse.

Omstartslån

Ett omstartslån är ett lån som riktar sig till dig som är skuldsatt och vill börja om på nytt. Omstartslån används ofta för att samla dyra smålån och krediter. På så sätt kan du få ned räntekostnader. Omstartslån kallas även nystartslån.

P

Pantbrev

Ett pantbrev är ett bevis på att banken har en säkerhet i bostaden. För att få ett pantbrev måste du göra en inteckning i fastigheten på ett visst belopp.

Du kan inte ta ut pantbrev för bostadsrätter. Det beror på att bostadsrätter inte räknas som fast egendom.

Personupplysning

En omfattande kreditupplysning på en privatperson kallas för personupplysning. Personupplysningen innehåller bland annat information om din inkomst, om du har någon betalningsanmärkning, dina nuvarande skulder och tidigare skulder. Efter upplysningen vet långivare om du har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att betala skulden.

Privatlån

Ett lån utan säkerhet kallas för privatlån. Med ett privatlån kan du låna från cirka 5 000 kronor upp till 500 000 kronor. För att vara ett lån utan säkerhet är räntan relativt fördelaktig och klart billigare än räntan på snabblån. Privatlån kallas även för blancolån.

Procentenhet

Skillnaden mellan två procenttal kallas för procentenhet. Om räntan sänks från 5 procent till 4 procent har den alltså sänkts med en procentenhet. Med procentenheter är det enkelt att jämföra olika räntor eftersom det inte krävs några komplicerade uträkningar.

Du bör vara uppmärksam på att långivare kan använda sig av procentenheter i stället för procent för att en ränta ska låta mer fördelaktig. Om en ränta stiger från 3 procent till 6 procent är det lika rätt att säga att den stigit med 3 procentenheter som att den stigit med 50 procent.

Påminnelseavgift

Är du sen med att betala för ditt lån får du en påminnelse med en tillhörande avgift. Den avgiften kallas för påminnelseavgift. Avgiften på lån får som högst vara 60 kronor. Myndigheter får dock ge ut påminnelseavgifter som är högre än så.

R

Rak amortering

Rak amortering Innebär att du amorterar lika mycket varje månad. I takt med att din skuld minskar blir räntan lägre. Det leder till att din månadskostnad successivt blir lägre. Månadskostnaden är som högst i början av låneperioden och som lägst i slutet av låneperioden.

Referensränta

Referensräntan är detsamma som reporäntan vid föregående halvår. Referensräntan sätts två gånger om året och används för att räkna ut andra räntor.

Regressrätt

Om någon betalar en skuld åt någon som egentligen bör stå för den uppstår regressrätt. Personen som betalade skulden har då rätt att kräva betalning från personen som inte betalade skulden.

Reporänta

Riksbankens styrränta som påverkar övriga marknadsräntor. I och med att reporäntan påverkar övriga räntor kan Riksbanken delvis styra efterfrågan i ekonomin och därmed inflationen.

Ränta

Räntan är kostnaden för ett lån. Bankerna och långivarna presenterar sin ränta i form av en räntesats i procent. Hur mycket du får betala i rena kronor kan du ta reda på genom att multiplicera lånebeloppet med den procentuella räntesatsen.

Räntefria lån

Ett räntefritt lån innebär helt enkelt att du inte betalar någon ränta för pengarna du lånar. Trots att vissa lån marknadsförs som räntefria kostar nästan alla lån. Långivaren väljer bara att benämna kostnaden på ett annat sätt. Vissa långivare kan dock erbjuda räntefria perioder, vanligtvis under en månad. Det innebär dock inte att din totalkostnad minskar. Din återstående löptid skjuts bara fram en månad.

Räntelagen

Lagen som bland annat reglerar vilka betalningsvillkor en långivare får erbjuda och hur hög dröjsmålsräntan får vara. Lagen träder i kraft så fort du tar ett lån eller köper en tjänst på avbetalning, faktura eller kredit.

Räntepunkt

En räntepunkt är en hundradels procent, 0,01 procent. Det innebär alltså att en räntehöjning med 100 procent är detsamma som 10 000 räntepunkter.En räntepunkt används för att referera till små förändringar i räntor. Räntepunkt kan även kallas för baspunkt.

Räntesats

En räntesats är räntan i procent. Räntesatsen avser kostnaden för lånet på årsbasis. Om du har bunden ränta har du samma räntesats under en förutbestämd bindningstid. Om du däremot har rörlig ränta förändras din räntesats efter ränteläget på marknaden.

Ränteskillnadsersättning

Om du löser ditt bundna lån i förtid får du betala en ersättning för långivarens förlorade ränteintäkter. Detta kallas för ränteskillnadsersättning. Ju längre bindningstid du har kvar på ditt lån, desto högre blir din ränteskillnadsersättning.

Hur ränteskillnadsersättningen räknas ut regleras i konsumentkreditlagen.

Räntetak

Räntetak är en garanti för att din ränta inte kommer stiga över en viss nivå. Räntetak finns för såväl bolån som snabblån.

Rörlig ränta

Innebär att din ränta följer marknadens rådande ränteläge och kan ändras med tiden. Historiskt sett har rörlig ränta varit billigare än bunden ränta. Om du har rörlig ränta är du mer fri och kan lösa dina lån utan att behöva betala ränteskillnadsersättning.

Idag är det nästan bara på lån med säkerhet du kan välja mellan rörlig eller bunden ränta. Nästan alla lån utan säkerhet har rörlig ränta.

S

Samlingslån

Ett samlingslån innebär att du bakar ihop flera dyra snabblån och krediter till ett lån. I praktiken tar du ett större privatlån som du använder för att betala av dina skulder. Eftersom privatlån har lägre ränta än snabblån kan du sänka dina räntekostnader samtidigt som du får en bättre överblick över din ekonomiska situation.

Skuldebrev

Ett avtal som reglerar en skuld mellan en borgenär och gäldenär kallas skuldebrev. Ett skuldebrev kan användas vid flera olika tillfällen, exempelvis om ett par köper en bostad tillsammans där ena parten har betalat större del av kontantinsatsen. Ett skuldebrev kan även användas då någon lånar ut pengar till en annan person. I skuldebrevet framgår det hur stor skulden är, hur lång återbetalningstiden är och om det tillkommer någon ränta.

Slutförfallodag

Slutförfallodagen är det datum då din skuld ska vara återbetald.

Sms-lån

Lån på mindre belopp med hög ränta och kort återbetalningstid. Sms-lån är så kallade högkostnadskrediter och har en ränta som är mer än 30 procentenheter över Riksbankens referensränta. Namnet sms-lån kommer från att man tidigare ansökte om lånet via sms. Lånen kallas även snabblån och du kan numera skicka in din ansökan direkt på långivarens hemsida.

Snabblån

Ett lån på ett lågt belopp med kort återbetalningstid och hög ränta. Namnet snabblån kommer från att det är enkelt att få lånen. Ansökningsprocessen går mycket fortare än för andra lån och ofta kan du få pengarna utbetalda direkt.

Snittränta

Snitträntan är den genomsnittsränta bankens kunder får på sina bolån. Snitträntan varierar mellan olika bindningstider. Vid förhandling av bolån ska man alltid förhandla mot snitträntan för att få så låg ränta som möjligt.

Solidariskt ansvar

Alla låntagare har lika stort ansvar att betala tillbaka lånet i tid. Det innebär att en långivare kan rikta sitt betalningsansvar mot en av låntagarna. Den låntagaren får i sin tur kräva de övriga låntagarna på deras del av skulden.

Solidariskt ansvar kan gälla även om ett lån har en huvudlåntagare och en medlåntagare.

STIBOR

Räntan som storbankerna betalar när de lånar av varandra under en viss tid. I STIBOR ingår Nordea, Handelsbanken, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar Bank och Danske Bank.

STIBOR står för Stockholm Interbank Offered Rate.

T

Topplån

Användes förr för att täcka delen av bolånet som inte bottenlånet täckte. Om bottenlånet var på 80 procent kunde man ta ett topplån på resterande 5 procent upp till 85 procent. Resten av köpeskillingen finansierades med en kontantinsats.

Sedan bolånetaket infördes används inte längre termen topplån.

Tilläggslån

När du utökar ett befintligt lån hos en långivare kallas det för tilläggslån. Tilläggslån är vanligt bland bolånekunder som vill utöka sina bolån. Du kan välja att betala av ditt tilläggslån på två sätt. Antingen bakar du in det i det vanliga bolånet och betalar det som vanligt, eller så amorterar du tilläggslånet på tio år.

Möjligheten att amortera tilläggslånet på 10 år finns för att undvika tröskeleffekter för personer som idag inte behöver amortera på sina bolån.

U

UC

UC är Sveriges vanligaste kreditupplysningsföretag. UC gör kreditupplysningar på såväl privatpersoner som företag och har funnits på den svenska marknaden sedan 1977.

UC ägdes tidigare av Nordea, Handelsbanken, Swedbank, SEB, Danske Bank och Länsförsäkringar.

Utbetalning

När pengar betalas ut från ett konto görs en utbetalning. En utbetalning behöver dock inte ske över ett konto utan kan göras direkt till personen som tar emot utbetalningen.

Ordet utbetalning är besläktat med ordet inbetalning. I samband med att det görs en utbetalning görs det även en inbetalning. Ett exempel på det kan vara när du lånar pengar av en bank. Då gör banken en utbetalning från sitt konto och sedan en inbetalning på ditt konto.

Utbetalningsdag

Dagen då pengar betalas ut från ett konto till ett annat kallas för utbetalningsdag. Efter att pengarna betalats ut kan det fortfarande ta ett par dagar innan pengarna kommer in på det andra kontot. Hur lång tid det tar varierar mellan olika banker.

Utebliven betalning

En betalning som uteblir. Om du inte betalar din faktura i tid leder det till en utebliven betalning. En utebliven betalning leder ofta till en betalningspåminnelse. Om betalningen fortfarande uteblir kan ärendet tas vidare till Inkasso och i värsta fall Kronofogden.

Uppläggningsavgift

Uppläggningsavgiften är en engångsavgift som en del långivare tar i samband med att du tecknar lånet. Storleken på uppläggningsavgiften varierar. För exempelvis privatlån brukar uppläggningsavgiften vara på mellan 0-500 kronor.

Om du tar ett mindre lån bör du undvika långivare och banker som tar ut en uppläggningsavgift. Det är en onödig kostnad på ett litet lån.

V

Valutadag

Dagen en summa överförs till ett konto eller då räntan börjar räknas.

Å

Ångerrätt

Nästan alla lån har du ångerrätt på. Ångerrätten gäller i 14 dagar från att du fick lånet beviljat. Om du ångrar dig efter att du fått lånet utbetalt måste du betala ränta för den tid du hade tillgång till pengarna. Ångerrätten på lån gäller inte på bolån.

Återbetalningskrav

Kravet som ställs på dig att betala tillbaka pengarna du har lånat. Om du inte betalar tillbaka din skuld i tid kan du få en betalningspåminnelse skickad till dig. Med den tillkommer ytterligare avgifter. Om du fortfarande inte betalar tillbaka din skuld kan långivaren ta hjälp av Inkasso eller Kronofogden för att få tillbaka sina pengar.

Återbetalningstid

Den tid du som låntagare har på dig att betala tillbaka ditt lån. Återbetalningstiden bestäms i samband med att du tecknar ett lån och skiljer sig åt mellan olika lån. I regel får du längre återbetalningstid om du tecknar ett lån med säkerhet än ett lån utan säkerhet.

Återbetalningstid kallas även för löptid.

Ö

Överbryggningslån

Överbryggningslån är ett lån du tecknar om du får tillträde till din nya bostad innan du sålt din gamla. Det är vanligt att försäljningen finansierar den nya bostaden men eftersom du inte har fått några pengar för den än kan du teckna ett överbryggningslån. Överbryggningslånet betalas sedan tillbaka i samband med att du får bostaden såld.