Vad är kalkylränta?

Kalkylränta har två innebörder. Det är dels en räntesats som används vid beräkningar av framtida avkastningar, dels är det en teoretisk ränta du ska klara av att betala när du lånar pengar för att köpa bostad.

Det är den senare innebörden vi kommer fokusera på i den här texten.

När du tar ett bolån måste banken säkerställa att du kan betala tillbaka lånet med tillhörande ränta. Men ett bolån har du under många års tid och under den tiden kan mycket hända med räntan. Därför måste banken säkerställa att du kan betala lånet även när räntan stiger. Till sin hjälp för att göra detta använder bankerna sig av en kalkylränta.

Kalkylräntan är en teoretisk ränta som är en bra bit högre än den nuvarande bolåneräntan. Med kalkylräntan kan banken se om du har råd att betala av ditt bolån även vid kraftiga räntehöjningar.

Hur du påverkas av kalkylräntan

Du som låntagare påverkas i allra högsta grad av bankens kalkylränta. Kalkylräntan används för att beräkna hur mycket lån och ränta du klarar av att betala vid en eventuell räntehöjning. Om din ekonomi inte klarar av en räntehöjning som motsvarar bankens kalkylränta får du inte låna det önskade beloppet. I stället kan du bli erbjuden en mindre summa som du klarar av att hantera vid en eventuell räntehöjning.

Det är framför allt personer som köper dyra bostäder i storstadsregionerna som påverkas av kalkylräntan. Ju högre lånebeloppet är, desto mer påverkas hushållet av en eventuell räntehöjning.

Förutom kalkylräntan använder sig bankerna av något som kallas för KALP-kalkyl. Det är en förkortning för kvar-att-leva-på och innebär att bankerna tittar på hur mycket pengar hushållet har kvar att leva på efter att alla bostadsrelaterade kostnader är betalda. Det ger banken en god uppfattning över om du har möjlighet att klara av bolånet eller inte.

Bestämmer bankerna sin egen kalkylränta?

Det finns inga direkta regler kring hur bankerna sätter sin kalkylränta. Det medför att kalkylräntorna kan skilja sig åt mellan olika banker. Det kan resultera i att du beviljas ett bolån hos en bank med en lägre kalkylränta men inte hos en bank med en högre kalkylränta. De flesta bankerna brukar dock utgå från en schablonberäkning när de tar fram sin kalkylränta. Den brukar utgå från bankens femårsränta plus 2-3 procent.

Beroende på hur ränteläget på marknaden ser ut kan bankerna välja att ändra sina kalkylräntor. Ränteläget kan i vissa fall även påverka hur bankerna väljer att räkna ut sina kalkylräntor.

Kalkylräntan hos några av bankerna

  • SBAB – 6,5 procent
  • Skandiabanken – 6,5 procent
  • Nordea – 7 procent
  • SEB – 7 procent
  • Swedbank – 7 procent
  • Handelsbanken – 7,5 procent

Exempel: Nordea har en genomsnittsränta på 1,73 procent för bolån med tre månaders bindningstid. Ansöker du om ett  bolån på 2 000 000 kronor måste du betala 2 883 kronor i månaden i räntekostnader.

Samtidigt har Nordea en kalkylränta på 7 procent vilket innebär att du måste kunna klara av att betala 11 667 kronor i räntekostnader varje månad.

Kritik mot kalkylräntorna

I dagsläget har storbankerna kalkylräntor på cirka 6-8 procent. Det innebär att även om banken har en snittränta på 1,5 procent måste du klara av att betala en ränta på uppemot 8 procent för att beviljas lånet. Detta har väckt en hel del kritik.

Kritikerna menar att det inte är rimligt med en så hög kalkylränta eftersom vi kommer ha låga räntor i många år framöver. Sådana höga kalkylräntor gör det bara svårare för människor att köpa sig en bostad, där framför allt unga drabbas. Flera kritiker har uttryckt att en kalkylränta på 5 procent är mer rimligt sett till ränteläget.