Skuldkvot förklaring

Vad är skillnad mellan annuitetslån och rak amortering?

Annuitetslån och rak amortering är olika sätt att betala tillbaka ett lån på när du lånar pengar. Med annuitetslån betalar du ett fast månadsbelopp under hela löptiden som omfattar både ränta och amortering.

Med rak amortering amorterar du lika mycket varje månad, men i takt med att dina räntekostnader minskar så blir dina månadskostnader lägre. Med rak amortering betalar du som mest i början av låneperioden och som minst i slutet av den.

Vad är annuitetslån?

När du lånar pengar kan du betala tillbaka din skuld på två sätt. Antingen med ett annuitetslån eller med rak amortering. Med annuitetslån innebär det att du under hela låneperioden betalar ett fast belopp bestående av både amortering och ränta. Syftet med annuitetslån är att du under hela lånetillfället ska betala en konstant kostnad.

I takt med att du betalar av din skuld minskar dina räntekostnader, men trots det betalar du en lika stor summa varje månad. Det beror på att du i början av återbetalningstiden betalar en större del ränta och en mindre del amortering. I takt med att dina räntekostnader minskar börjar du amortera mer. På så vis håller sig kostnaden konstant under hela återbetalningstiden.

Eftersom du slipper höga betalningar i början av återbetalningsperioden passar ett annuitetslån utmärkt för dig som har en ansträngd ekonomi eller om du är precis i början av ditt yrkesliv och inte har så hög inkomst.

Fördelar med annuitetslån

  • Du vet hela tiden hur mycket ditt lån kostar.
  • Du slipper höga månadsbetalningar.

Precis som det finns fördelar med annuitetslån så finns det nackdelar. En sådan är att räntekostnaden blir högre med annuitetslån än med rak amortering. Det beror på att själva skulden inte minskar i lika snabb takt som med rak amortering. Och ju högre skuld du har under en längre tid, desto mer får du betala i räntekostnader.

Vad är skillnad mellan annuitetslån och rak amortering?

Vad händer om räntan ändras?

Hela tanken med annuitetslån är att månadskostnaden ska vara konstant. Men det förutsätter att du har bunden ränta eller att räntan inte ändras. Om du har rörlig ränta och räntan höjs eller sänks under återbetalningstiden finns det två sätt att hantera det på.

Bibehållen annuitet

Med bibehållen annuitet behåller du samma månadskostnad som tidigare. Skulle räntan höjas innebär det att andelen räntekostnad ökar medan andelen amortering minskar. Fördelen med det är att du behåller samma månadskostnad som tidigare men eftersom andelen amortering minskar kommer det ta längre tid att betala av lånet än vad som först var tanken. Det i sin tur leder till en högre räntekostnad.

Ändrad annuitet

Ändrad annuitet innebär helt enkelt att dina månadskostnader ändras efter räntan. Din återbetalningstid kommer vara lika lång som tidigare men dina månadsbetalningar kommer justeras efter hur mycket räntan höjs eller sänks. Fördelen med den här lösningen är att du betalar av lånet under den planerade löptiden, nackdelen är dock att du inte vet exakt vad dina månadskostnader blir.

Vad är rak amortering?

När du tar ett lån med rak amortering innebär det att du amorterar lika mycket på ditt lån under hela återbetalningstiden. Med rak amortering kommer månadsbetalningarna vara som högst i början av återbetalningstiden för att sedan successivt minska. Det beror på att räntan på lånet är som högst i början, men i takt med att du amorterar minskar dina räntekostnader.

Återbetalningsplanen är alltså inte lika jämn som med annuitetslån men skulden minskar snabbare vilket leder till lägre räntekostnader.

Nackdelen med rak amortering är att kostnaderna är ganska höga i början av löptiden.

Fördelar med rak amortering

  • Skulden minskar snabbare
  • Du betalar mindre räntekostnad än med annuitetslån
Vad är skillnad mellan annuitetslån och rak amortering?

Rak amortering är vanligast

I dagsläget är rak amortering det absolut vanligaste sättet att betala tillbaka sina lån på. När det gäller bolån används nästan helt uteslutande rak amortering. Även för andra former av lån med säkerhet är rak amortering vanligast.

När det kommer till privatlån, snabblån och andra lån utan säkerhet är dock även annuitetslån en vanlig betalningsmetod. De flesta storbankerna håller sig vanligtvis till rak amortering även vid privatlån men mindre nischbanker brukar erbjuda annuitetslån till sina kunder.

Vilket är bäst?

Står du i valet och kvalet mellan annuitetslån eller rak amortering bör du fundera på vilken metod som passar dig bäst. Det går inte att svara på vilket alternativ som är bäst, det beror helt enkelt på dina förutsättningar.

Den stora anledningen till att välja rak amortering är att du får en lägre total räntekostnad för ditt lån. Samtidigt måste du göra stora månadsbetalningar i början av återbetalningstiden och det är en lösning som inte passar alla. Har du lite sämre ekonomi kanske det passar bättre att betala lite mindre varje månad men under en längre tid. Det gör lånet mer lätthanterligt även om det i slutändan innebär något högre räntekostnader.

Med ett annuitetslån får du dessutom tryggheten med att du vet vad lånet kostar dig varje månad. Den fördelen får du inte med rak amortering.

Räkneexempel annuitetslån

Ett annuitetslån har samma månadskostnad under hela löptiden. För att räkna ut annuitetsbeloppet behöver man veta lånebeloppet, återbetalningstiden och räntan.

Nedan följer ett exempel på hur ett annuitetslån kan vara upplagt.

Exempel

Lånebelopp: 50 000 kronor

Återbetalningstid: 36 mån

Ränta: 4 procent

 

Mån 1: Amortering 1 310 kr. Ränta 167 kr. Totalt att betala 1 476

Mån 10: Amortering 1 349 kr. Ränta 127 kr. Totalt att betala 1 476

Mån 20: Amortering 1395 kr. Ränta 81 kr. Totalt att betala 1 476 kr

Mån 30: Amortering 1 442 kr. Ränta 34 kr. Totalt att betala 1 476 kr

Mån 36: Amortering 1 471 kr. Ränta 5 kr. Totalt att betala 1 476 kr

 

Total räntekostnad under hela löptiden: 3 143 kr.

Räkneexempel rak amortering

Att räkna ut månadskostnaden för ett lån med rak amortering är lite lättare än annuitetslån eftersom det bara är räntekostnaden som ändras varje månad. Återigen behöver du veta lånebelopp, återbetalningstid och ränta för att kunna räkna ut kostnaderna för ett lån med rak amortering.

Exempel

Lånebelopp: 50 000 kronor

Återbetalningstid: 36 mån

Ränta: 4 procent

 

Mån 1: Amortering 1 389 kr. Ränta 167 kr. Totalt att betala 1 556 kr.

Mån 10: Amortering 1 389 kr. Ränta 125 kr. Totalt att betala 1 514 kr.

Mån 20: Amortering 1 389 kr. Ränta 79 kr. Totalt att betala 1 468 kr.

Mån 30: Amortering 1 389 kr. Ränta 32 kr. Totalt att betala 1 421 kr.

 

Total räntekostnad: 3 083 kr.