Betalningsanmärkning

Över en halv miljon svenskar har en eller flera betalningsanmärkningar och en ännu större del av befolkningen har någon gång haft en obetald skuld som lett till en betalningsanmärkning. Det är alltså fråga om ett folkligt problem som väldigt många kan relatera till. Men vad innebär det och vilka konsekvenser får det?

Vad är en Betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är information om att du har eller har haft en obetald skuld som sparas i register som används av de företag som gör kreditupplysningar, till exempel Bisnode, Creditsafe eller Sergel Kredittjänster. Den vanligaste orsaken till att du får en betalningsanmärkning är att ett företag eller en myndighet som du har en skuld till lämnar in en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det är dock inte Kronofogden som utfärdar själva betalningsanmärkningen, även om det är deras beslut om betalningsföreläggande som ligger till grund för att du får en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen.

Om det finns ett rimligt skäl kan vem som helst begära en kreditupplysning på dig. Det måste inte vara i samband med att du ansöker om ett lån, vill köpa något eller behöver teckna ett avtal om ett abonnemang. Hur den som fått reda på att du har en eller flera betalningsanmärkningar använder den informationen kan du inte kontrollera.

Det förekommer att arbetsgvívare som utlyst en tjänst gör en kreditkontroll av dem som har chans att få jobbet. Det är alltså svårt att säga vilka konsekvenser en betalningsanmärkning får. För vissa får en anmärkning ingen effekt på vardagen överhuvudtaget. För andra kan det innebära att man till exempel inte får ett jobb, ett bolån eller ett hyreskontrakt.

Betalningsanmärkning

När får man en betalningsanmärkning?

Det räcker inte med att du är sen med att betala en faktura för att du ska få en betalningsanmärkning. Det är först när du fått påminnelser och fortfarande inte betalat som ärendet hamnar hos Kronofogden. Inte heller då är det för sent utan du får ett besked och har då fortfarande tid på dig att reglera skulden innan det registreras en betalningsanmärkning.

Kronofogdens beslut om betalningsföreläggande kan även överklagas om du anser att du av någon anledning inte ska betala skulden. Du kan däremot inte överklaga en betalningsanmärkning rent formellt när du väl fått den. Mer information om när och hur en skuld resulterar i en betalningsanmärkning hittar du på Kronofogdens hemsida.

Vad innebär betalningsföreläggande?

Ett betalningsföreläggande är en möjlighet att kräva in pengar med hjälp av Kronofogden som innebär att skulden fastställs. Om det är fastställt att du är skyldig att betala enligt ett betalningsföreläggande kan Kronofogden göra utmätningar på din lön och även kräva att du säljer tillgångar och tömmer sparkonton så att skulden kan betalas tillbaka. Du får ett skuldsaldo hos Kronofogden tills du är fri från dina skulder. Vid det här laget har du redan fått en eller flera betalningsanmärkningar.

Betalningsanmärkning

Vilka konsekvenser får en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är ett synligt bevis på att du inte betalat en skuld i tid trots att du fått många möjligheter att göra det. Anmärkningen finns kvar och kan påverka ditt liv på flera olika sätt i tre år efter det att du har betalat skulden som anmärkningen gällde.

Det är framförallt när du vill låna pengar eller köpa något på kredit eller avbetalning som du kan få problem ifall du har en betalningsanmärkning. Den du vill låna eller köpa något av gör en kreditprövning via ett kreditupplysningsföretag, vanligtvis hos UC, och ser då direkt att du har en betalningsanmärkning. I många fall betyder det att du blir nekad lånet och att du bara kan köpa en vara du vill ha mot kontant betalning. Att bli beviljad ett lån är mycket svårt om du har betalningsanmärkningar.

Betalningsanmärkning

Lån trots betalningsanmärkning

Idag är lånemarknaden större än någonsin tidigare och det finns långivare som specialiserat sig på att bevilja lån till personer med låg kreditvärdighet på grund av bland annat betalningsanmärkningar. Vid lån med betalningsanmärkningar får du tyvärr räkna med att lånet blir dyrare. Långivaren tar nämligen extra betalt på grund av att de anser sig ta en större risk. Det är ju bevisat att du vid minst ett tidigare tillfälle inte betalat tillbaka en skuld.

Ibland kan du kompensera för någon enstaka betalningsanmärkning genom att ha en hög inkomst. Det är upp till motparten i en affär du vill göra, eller den långivare du vänt dig till för att få ett lån, att göra en sammantagen bild av din kreditvärdighet utifrån den information som finns tillgänglig i och med kreditupplysningen. Har du inte bara en betalningsanmärkning utan även en aktiv skuld hos Kronofogden är det dock i princip omöjligt att få ett lån beviljat.

En annan nackdel med att ha en betalningsanmärkning är att det är svårt att öppna olika abonnemang. Det kan få ganska jobbiga konsekvenser om du till exempel behöver ett internetabonnemang eller vill sluta elavtal med en ny leverantör. Du kan också få svårt att få ett hyreskontrakt på grund av en betalningsanmärkning.

De flesta långivarna som accepterar anmärkningar erbjuder idag snabblån utan UC och andra typer av mindre lån. Det är däremot svårare att beviljas stora lån då du helt enkelt utgör en för stor risk med din betalningsanmärkning.

Betalningsanmärkning

Hur värderas olika betalningsanmärkningar?

Vissa kreditupplysningsföretag och långivare kan göra en avancerad bedömning av betalningsanmärkningar och tittar på vad det handlar om för belopp och på hur gamla betalningsanmärkningar du har. Fick du en anmärkning på ett litet belopp för längre än sex månade sedan så är det inte lika allvarligt som om du fått en anmärkning nyligen på grund av en skuld på ett högre belopp. Exakt var tids- och beloppsgränserna går varierar.

Det kan faktiskt också vara så att anmärkningar påverkar dig olika mycket beroende på vad det är för typ av skuld det handlar om. Statistiken visar att en person som fått en anmärkning på grund av att ett butiksköp på avbetalning förfallit till betalning lättare drar på sig nya anmärkningar än när skulden gäller parkeringsböter. En kreditbedömning kan bygga på en massa statistik och data av den typen. Om du ansökt om ett snabblån kan det anses vara extra graverande ifall du har fått en betalningsanmärkning på grund av att du inte betalat tillbaka just ett snabblån i tid.

Bedömningen att en person med betalningsanmärkningar kan vara en problematisk kund är statistiskt riktig. Statistiken visar att ungefär var fjärde person som fått en betalningsanmärkning kommer att få en till inom 12 månader. När det handlar om personer med fem eller fler betalningsanmärkningar får sex av tio en ny betalningsanmärkningar inom ett år.

En betalningsanmärkning innebär att någon inte fått betalt enligt avtal och den situationen vill såklart alla näringsidkare undvika då det innebär merkostnader och osäkerhet för dem. Däremot kan det vara så att en betalningsanmärkning får riktigt tråkiga konsekvenser för en enskild individ som kanske inte kunnat påverka de omständigheter som lett fram till att en betalningsanmärkning registrerats.

Betalningsanmärkning

Hur kan man bli av med en betalningsanmärkning?

Det finns inte så mycket du själv kan göra för att bli av med en betalningsanmärkning utan den försvinner som sagt automatiskt med tiden. Det kan vara möjligt att få en felaktig betalningsanmärkning att försvinna ur Kronofogdens register men du kan inte göra en formell överklagan av de uppgifter som kreditupplysningsföretagen utgår från i sina kreditbedömningar. Att höra av sig till ett kreditupplysningsföretag och påpeka att ett fel begåtts kan dock leda till att upplysningsföretaget gör en korrigering. Upplysningscentralen, UC,  kan till exempel ta bort betalningsanmärkningar om du kan bevisa att du betalat skulden i tid och att kravet från gäldenären därmed är felaktigt eller om det har skett en personförväxling

Sekretessbeläggning av betalningsanmärkningar

Har du fått en betalningsanmärkning så finns informationen kvar i tre år. Vad som däremot kan hända är att Kronofogden sekretessbelägger informationen. Då får inte kreditupplysningsföretagen lämna ut information om betalningsanmärkningen. Betalningsanmärkningen försvinner inte men den förblir osynlig. Du kan inte ansöka om sekretessbeläggning utan det är något som sker automatiskt om följande tre villkor är infriade:

  • Det är den första registrerade betalningsanmärkningen du fått de senaste två åren.
  • Skulden har betalats i sin helhet och är återkallad av gäldenären.
  • Sekretessbeläggningen gäller bara så länge ingen ny betalningsanmärkning registreras.

Även om det är svårt att bli av med betalningsanmärkningar kan du mildra eller kanske helt neutralisera konsekvenserna av dem genom att höja din kreditvärdighet. Här är vår guide om kreditvärdighet och hur du kan påverka den.

Betalningsanmärkning

Vad händer om man får flera betalningsanmärkningar?

Om du har en betalningsanmärkning och sedan får en ny anmärkning förlängs förstås tiden du har en anmärkning i Kronofogdens register. Den första försvinner men den andra finns kvar. Det är alltid den senaste betalningsanmärkning du fått som avgör hur lång tid det kommer att ta tills du är fri från dem.

Det kan också bli svårare och svårare att bli beviljad lån och krediter ju fler betalningsanmärkningar som du dragit på dig. Många långivare drar gränsen vid en enda betalningsanmärkning men det finns också banker och kreditmarknadsinstitut som låter dig ha två eller tre betalningsanmärkningar men inte fler än så. Generellt kan man säga att betalningsanmärkningar påverkar din kreditvärdighet negativt och ju fler du har desto sämre är det. Dessutom så innebär ju en betalningsanmärkning att du har eller har haft en obetald skuld och kanske fortfarande är skyldig någon annan pengar.

Betalningsanmärkning nummer två är värst att få

Som vi tidigare varit inne på kan din första betalningsanmärkning sekretessbeläggas. Det innebär att den inte får några konsekvenser överhuvudtaget. Du bör bara akta dig väldigt noga så att du inte drar på dig ytterligare en anmärkning. När du får betalningsanmärkning nummer två blir även den första anmärkningen synlig. Om du skulle få en tredje anmärkning strax efter den andra är det naturligtvis en dåligt sak men rent konkret så får det inte så mycket värre konsekvenser än dem du redan brottas med i och med din andra anmärkning.

Betalningsanmärkning

Tips till dig som vill undvika att få betalningsanmärkningar

Skilj på utgifter som är helt nödvändiga och normal konsumtion. Att ta ett lån i ett läge när du inte kan betala hyran kan vara nödvändigt för att du inte ska riskera att bli vräkt men är du det minsta osäker på om du kan betala en räkning eller inte ska du undvika köpet, eftersom det kan leda till att du får en betalningsanmärkning.

Att få flera påminnelser innebär extra utgifter och det är naturligtvis inte bra. Du ska dock inte stressa upp dig i onödan för att du är rädd för betalningsanmärkningar. Däremot måste du agera snabbt när du får brev från Kronofogden, då är det ett kritiskt läge och du bör agera omgående. Kan du inte omedelbart reglera skulden kan du ofta komma fram till en överenskommelse med den du är skyldig pengar och få lite mer tid på dig.

Om din ekonomiska situation börjat trassla till sig på grund av att du har dyra snabblån och krediter kan ett så kallat omstartslån vara ett bra alternativ. Då betalar du tillbaka dina dyra lån med ett som har lägre ränta.

Betalningsanmärkning

Sammanfattning

En betalningsanmärkning innebär att det syns i offentliga register att du missat att betala en skuld. När du ska låna pengar, teckna ett avtal eller köpa något på avbetalning görs en kreditkontroll och i den framgår det om du har betalningsanmärkningar.

Anmärkningarna registreras hos de olika kreditupplysningsföretagen efter det att Kronofogden meddelat om betalningsföreläggande. Betalningsanmärkningar försvinner automatiskt efter tre år. Om du bara har en enda anmärkning kan den sekretessbeläggas så att den inte syns i några register.