Trave med pengar visar hur man jämför lån med låneguiden

Vad är ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättning är en avgift en långivare kan ta ut om du löser ett bundet lån i förtid. Reglerna kring ränteskillnadsersättningen regleras i konsumentkreditlagen.

Varför tar bankerna ut ränteskillnadsersättning?

När du binder ett lån räknar banken eller långivaren med att få in ränteintäkter under hela löptiden. Om du då väljer att lösa ditt lån i förtid går banken eller långivaren miste om dessa intäkter. Av den anledningen tar banken ut en ränteskillnadsersättning som motsvarar ränteintäkterna som uteblir.

Beräkna ränteskillnadsersättning

Hur bankerna beräknar ränteskillnadsersättningen regleras i konsumentkreditlagen. De använder sig av en särskild jämförelseränta som Finansinspektionen angett.

För att räkna ut ränteskillnadsersättningen tar bankerna bland annat hänsyn till ditt låns nuvärde och det skuldvärde lånet skulle ha vid bindningstidens slut om du inte löser det. Om du amorterar på lånet så räknas amorteringen även av från skuldvärdet.

Reglerna för att räkna ut ränteskillnadsersättningen skiljer sig även lite åt beroende på när du band räntan. Om du band ditt lån före den 1 juli 2014 används en annan uträkning för att ta fram vilken ersättning du ska betala.

På Konsumenternas hemsida finns en kalkyl du kan använda för att räkna ut ränteskillnadsersättningen på ditt lån om du väljer att lösa det i förtid.

Är ränteskillnadsersättningen avdragsgill?

När du betalar ränta på dina lån har du alltid rätt att göra avdrag på dina räntekostnader i deklarationen. Om du däremot löser ditt bundna lån i förtid så betalar du ingen ränta på lånet. Men eftersom ränteskillnadsersättningen motsvarar den ränta du egentligen skulle betalat har du även rätt att göra avdrag på den kostnaden.

Du kan slippa ränteskillnadsersättning när du byter bostad

Har du hittat ditt nya drömboende eller väntar tillökning och behöver flytta till något större men oroar dig över om du behöver betala ränteskillnadsersättning? Hos många banker går det bra att byta bostad utan att behöva betala någon ränteskillnadsersättning. Det innebär att du behåller samma bolån som tidigare men att din nya bostad fungerar som säkerhet för lånet i stället för den gamla. Detta kallas att göra ett säkerhetsbyte.

Även om du slipper betala ränteskillnadsersättning när du gör ett säkerhetsbyte kan du ibland få betala en liten avgift för själva säkerhetsbytet, men det varierar mellan olika banker.

Ett säkerhetsbyte fungerar dock bara på bundna lån. Det innebär att om du även har rörligt bolån måste du lösa det och ansöka om ett nytt i samband med flytten. Då kan även dina räntevillkor förändras mot vad du hade tidigare.

Tänk även på att alla banker inte erbjuder säkerhetsbyten. Om din bank inte gör det kan du behöva lösa dina bundna lån och betala ränteskillnadsersättning i samband med din flytt.

Det kostar inte alltid att lösa lån i förtid

Att lösa ett lån i förtid kan vara bra vid många tillfällen, men kanske inte alltid om du behöver betala en dyr ränteskillnadsersättning. Som tur är väljer dock inte alla banker och långivare att ta ut dessa avgifter.

På lån med rörlig ränta har du exempelvis alltid rätt att lösa lånet i förtid utan att behöva betala någon avgift för det. Men det finns även vissa andra banker och långivare som låter dig lösa bundna lån i förtid utan att behöva betala någon avgift för det.

Möjligheten att lösa ett bundet lån i förtid kan vara bra vid flera olika tillfällen. Exempelvis om du fått tag i pengar för att lösa din skuld. Men även om du hittar ett bättre låneerbjudande hos en annan långivare kan det vara bra att lösa lånet och byta till ett annat. Med tanke på att långivarnas låneerbjudanden ändras ständigt är det inte säkert att din långivare erbjuder det billigaste lånet under hela din återbetalningstid.

Så slipper du betala ränteskillnadsersättning på dina lån

  • Lös inte lånen under bindningstiden.
  • Teckna inte lån hos banker som tar ut ränteskillnadsersättning.