Vitt och brunt hus

Vad är överbryggningslån?

Ett överbryggningslån används för att finansiera ditt nya boende innan du sålt ditt gamla. Du betalar sedan tillbaka lånet så fort du fått pengarna från bostaden du säljer.

Ett överbryggningslån gör det lättare att köpa en ny bostad innan du hunnit sälja din gamla.

Hur fungerar ett överbryggningslån?

Många bostadsköpare står inför ett dilemma: ska vi köpa först och sälja sen eller sälja först och köpa sen? Eftersom de allra flesta brukar använda pengarna från försäljningen till att betala det nya boendet är det oftast lättast att sälja först och köpa sen. Men samtidigt står du då i akut behov av en bostad för att inte bli bostadslös. Alternativet är då att köpa först och sälja sen, men hur gör du då om du inte hunnit få pengarna från försäljningen för att finansiera det nya boendet. Lösningen på problemet är att teckna ett överbryggningslån.

Ett överbryggningslån innebär att du lånar pengar för att finansiera den nya bostaden och betalar sedan tillbaka lånet när du fått pengarna för din försäljning.

Eftersom överbryggningslånet ska finansiera hela bostadsköpet är det ofta på ett väldigt högt lånebelopp, många gånger upp till flera miljoner kronor. Meningen med överbryggningslånet är att det ska hjälpa dig att köpa en ny bostad innan du hunnit sälja din nuvarande, det är dock inte tänkt att fungera som ett andra bolån. Av den anledningen är även löptiden mycket kort. Vanligtvis har överbryggningslån en löptid på 3-6 månader, men eftersom det finns avtalat att din föregående bostad kommer bli såld leder den korta löptid sällan till problem.

Lånet är dessutom helt amorteringsfritt. När köparen har betalat hela köpeskillingen till dig använder du bara pengarna för att lösa lånet samt den ränta som uppstått under tiden du haft lånet.

Krav för överbryggningslån

Precis som för vilket lån som helst måste du uppfylla bankens krav för att beviljas ett överbryggningslån. Kraven kan skilja sig åt mellan olika banker. Några krav är dock förekommande hos i stort sett alla banker.

  • Underteckna avtal för bostäderna. För att du ska beviljas ett överbryggningslån måste du ha tecknat ett köpekontrakt/överlåtelseavtal för både den bostad du köper och den bostad du säljer.
  • Köp och försäljning måste gå via mäklare. Nästan alla banker kräver att både köpet och försäljningen förmedlas av en mäklare. Detta av säkerhetsskäl för både dig och banken som erbjuder dig lånet.
  • Klara av ökade kostnader. Ytterligare ett lån leder till högre boendekostnader. Det är något du måste klara av för att beviljas ett överbryggningslån.

Ha ditt bolån hos banken. Den bank som ska erbjuda dig ett bolån är den bank du ska kontakta för överbryggningslånet. Du kan inte ha ett överbryggningslån hos en bank och bolånet hos en annan.

Vad kostar överbryggningslån?

Precis som alltid kostar det pengar att teckna ett lån. Priset för ett överbryggningslån är generellt sätt billigt, men det kan självklart variera mellan olika banker. Räntan kan variera från allt mellan 2-6 procent. Tänk även på att räntan räknas som en årsränta medan överbryggningslånet betalas tillbaka inom 6 månader. Det innebär att den faktiska räntekostnaden är lägre än vad den verkar vid en första anblick. En del banker använder samma räntesats för alla kunder, medan andra banker använder sig av individuell räntesättning.

Tips! Kontakta din bank för att ta reda på vilken ränta du skulle kunna få på ett överbryggningslån.

Vilka erbjuder överbryggningslån?

Överbryggningslån erbjuds idag av banker som även erbjuder bolån. Har du ditt bolån hos en välkänd bank i Sverige brukar du nästan alltid kunna teckna ett överbryggningslån. Värt att veta är dock att vissa banker kan ha olika benämningar för samma typ av lån. Hos Nordea kallas exempelvis lånet för brygglån.

För att kunna teckna ett överbryggningslån måste du även teckna ditt nya bolån hos samma bank.

Fördelar med överbryggningslån

Ett överbryggningslån för med sig en rad fördelar för dig som är på jakt efter en ny bostad. Eftersom du inte säljer din bostad först behöver du inte känna någon stress i jakten på en ny bostad. Du kan i lugn och ro se över marknaden och bara slå till på en bostad som verkligen passar dig. Om du i stället sålt först hade du varit i mer desperat jakt efter ett boende vilket kan resultera i att du tvingas köpa en bostad du egentligen inte vill ha.

Nackdelar med överbryggningslån

Överbryggningslån är överlag ett bra lån men det finns även några nackdelar som kan vara bra att känna till. Den kanske mest självklara nackdelen är att lånet kostar pengar. Räntan för ett överbryggningslån är dock relativt låg och med tanke på att lånet har så pass kort återbetalningstid blir aldrig räntekostnaden särskilt hög.

En annan nackdel är om du inte skulle få din bostad såld. Även om du har skrivit överlåtelseavtal med den nya köparen finns det fortfarande en liten risk att köparen drar sig ur affären av olika anledningar. Skulle så vara fallet ska fortfarande ditt lån betalas tillbaka och det kan bli väldigt besvärligt att göra om du inte får bostaden såld.

Risker med överbryggningslån

Ett överbryggningslån är relativt riskfritt eftersom du redan har tecknat ett överlåtelseavtal för den bostad du säljer innan du tecknar lånet. Men innan du fått pengarna för försäljningen kan du aldrig vara helt säker på att affären genomförs. Det är egentligen den enda risken med ett överbryggningslån, att din försäljning av någon anledning inte genomförs. Detta har dock inte till vanligheterna och därför brukar det vara tämligen riskfritt att ta ett överbryggningslån.

Vad händer om jag inte lyckas sälja min bostad?

Även om kontrakt är underskrivet finns det ibland tillfällen då köp hävs. Vid en sådan situation blir du kvar med två bostäder och två stora lån, ett överbryggningslån och ett bolån. Vid ett sådant tillfälle bör du ta kontakt med din bank och se över möjligheten att förlänga löptiden på överbryggningslånet, alternativt hitta en annan lösning.

Skulle köparen inte fullfölja köpet av din bostad kan det finnas möjlighet att kräva skadestånd av köparen. Hur stort detta skadestånd blir beräknas bland annat på extra kostnader vid ytterligare en försäljning samt eventuella räntor och avgifter som du får under tiden du försöker sälja bostaden på nytt.

Meddela ändringar till banken

Skulle förutsättningarna förändras innan du fått pengarna för bostaden du säljer måste du meddela detta till banken. Detta eftersom överbryggningslånet och dess villkor är anpassat efter bland annat, köpeskillingen, tillträdesdatum etc.

Om något av följande händer måste du meddela banken.

  • Tillträdesdagen ändras. Om tillträdesdagen för bostaden du säljer ändras måste du meddela banken om detta. När köparen får tillfälle till bostaden påverkar bland annat dina räntekostnader.
  • Köpeskillingen sänks. Överbryggningslånet är anpassat efter köpeskillingen. Om den ändras behöver du som säljare lämna in ett nytt köpekontrakt eller överlåtelseavtal till banken. Om köpeskillingen däremot höjs behöver du inte meddela banken om detta.
  • Försäljningen avbryts. Skulle försäljningen av någon anledning avbryts måste du kontakta banken omgående. Då ska nämligen lånet avslutas och betalas tillbaka.

Kan jag inte ta ett extra bolån i stället?

Det är fullt möjligt att ta ett extra bolån för bostaden du ska köpa och därmed ha två bolån under en kortare tid. Detta är dock inte något bankerna rekommenderar. Om båda bolånen har amorteringskrav kommer det leda till höga månadskostnader under tiden du har två lån. Ett överbryggningslån är en smidigare lösning avsedd för just detta, dessutom sparar du pengar eftersom du inte behöver amortera på lånet.

Vad skiljer överbryggningslån mot handpenningslån?

Många blandar ihop ett överbryggningslån med ett handpenningslån, dessa två lån skiljer sig dock åt och fyller två helt olika funktioner i ett bostadsköp.

Ett överbryggningslån använder du när du köper en ny bostad och inte har hunnit få pengarna än för den bostaden du säljer. Ett handpenningslån är i stället ett vanligt privatlån du tar om du inte har råd att finansiera handpenningen för den bostad du vill köpa. Ett handpenningslån kan således vara aktuellt för både förstagångsköpare och personer som bara köper en ny bostad, medan överbryggningslån bara är aktuellt för den som redan äger en bostad.

Eftersom handpenningslån bara avser handpenningen medan överbryggningslånet avser hela kostnaden för bostaden skiljer sig även lånebeloppen åt. Ett överbryggningslån är många gånger större än ett vanligt handpenningslån.