Hela denna sida är en annons

Jämför lån och låna pengar

Lån utan inkomst

De allra flesta upplever någon gång under sin livstid att ekonomin inte räcker till. Det kan handla om att du blivit av med ditt jobb, att räkningarna hopar sig eller att oförutsedda utgifter ställer till det i den ekonomiska planeringen. För den med en annars stadig ekonomi och fast inkomst är det sällan några problem att ta ett lån för att reda ut situationen. Svårare kan det vara för den som saknar fast inkomst eller står i startgroparna att komma ut i arbetslivet

Att låna pengar utan att ha en deklarerad inkomst kan vara svårt, men det går. Förr var detta närmast omöjligt när de traditionella bankerna hade ensamrätt på kreditmarknaden. Men i dag, när nya kreditgivare och internationella banker trätt in på den svenska marknaden, har detta förenklats och de traditionella bankerna har fått konkurrens om låntagarna. Att erbjuda en låneprocess även för dem med sämre förutsättningar är i dag mer regel än undantag. Saknar du fast inkomst men är i behov av att låna finns det flera kreditgivare att välja mellan.

Individuella bedömningar blir allt vanligare

Men varför lånar banker och kreditgivare ut pengar till någon utan inkomst? Det är en berättigad fråga. Ett svar på frågan är att den generella attityden till låntagares ekonomiska situationer har förändrats i takt med att också samhället förändrats. Förr godkändes inga betalningsanmärkningar och om den sökandes ekonomiska historik inte var stabil och fläckfri beviljades heller inga lån. Synsättet i dag, från många kreditgivare, är att i stället för att enbart titta på kreditvärdigheten också göra en individuell bedömning av den sökandes ekonomi.

Låt oss först se närmre på kreditvärdigheten. Enligt svensk lag är alla företag som bedriver kreditverksamhet tvungna att ta en kreditupplysning på den sökande. Detta för att upprätthålla en “god kreditsed”. Det innebär att inte låna ut pengar till personer som redan har det svårt ekonomiskt och därmed inte har möjlighet att betala tillbaka. Förr, om en kreditupplysning visat att den sökande hade låg inkomst och höga skulder, var beviljandet av lån inte särskilt troligt. I dag däremot väljer många kreditgivare att se på individens förutsättningar framåt i tiden.

Därmed blir informationen från kreditupplysningen sekundär. Och utöver den begär kreditgivaren in ytterligare information, exempelvis siffror på levnadskostnader, anställningsavtal och så vidare. Utifrån denna information kan sedan kreditgivaren göra en bredare bedömning av den sökandes återbetalningsförmåga och eventuellt bevilja lånet. Med andra ord slipper du som sökande inte en kreditupplysning men kan däremot få komplettera den och på det sättet få en mer individuell bedömning. Längre ned i texten kommer du kunna läsa om vilka åtgärder som kan vidtas om du saknar inkomst men vill öka chansen att bli beviljad lån.

En kostnad varje månad

För dig som går i lånetankar är det viktigt att göra en bedömning huruvida du har råd med ett lån eller inte, speciellt om du saknar inkomst. Det finns många typer av lån att teckna i dag, allt från de större lånen som bolån till mindre snabblån och mikrokrediter. Som låntagare binder du dig till att återbetala hela summan inklusive de tillkommande kostnaderna som ränta och avgifter. Det innebär i slutändan att du har betalat mer för lånet än summan du i grunden ansökt om och fått beviljat.

Ränta är den kostnad som banken eller kreditgivaren tar ut för att du ska få låna pengar av dem. Denna ränta benämns oftast vara låg eller hög, något som är beroende på låneform, löptid, säkerhet med mera. För dig som vill ansöka om lån men inte har någon inkomst är chansen mindre att få en låg ränta än för någon vars ekonomiska situation är stabil. Kreditgivaren tar nämligen ut en högre ränta om de anser att du som låntagare utgör en större risk för dem.

Så utöver ditt lånebelopp ska du kunna betala in den ränta som satts samt övriga avgifter. Att titta på den effektiva räntan snarare än den nominella räntan ger en mer rättvis bild av lånets kostnad. I den effektiva räntan är alla övriga avgifter för lånet inräknat, i den nominella endast kostnaden för det lånade beloppet. Var också införstådd med att det kostar extra pengar om du har svårt att betala tillbaka lånet i tid. Oftast är avgifterna för påminnelser och inkasso kännbara och i slutändan har lånet blivit ännu dyrare.

Vad räknas som inkomst?

En fast inkomst är den inkomst som kommer in varje månad från en anställning eller egenföretagande. Inkomst kan också komma i form av pension, föräldrapenning eller sjukskrivning. Bidrag räknas dock inte in i fast inkomst och kan därför inte utgöra underlag för ett lån. Om du är anställd på deltid, visstid eller är vikarierande kan kreditgivaren begära in styrkande av detta. Om inkomsten är regelbunden eller högre den ena månaden och lägre den andra är det oftast den sammanlagda årsinkomsten som tittas på.

Flertalet kreditgivare på marknaden har i dag som grundkrav att du ska ha en viss deklarerad summa för att få låna pengar hos dem. Denna summa varierar från 50 000 kronor upp till 250 000 kronor. Det positiva med detta är att kreditgivaren inte fokuserar på om pengarna kommer från en tillsvidareanställning, utan endast att inkomsten under ett år uppfyller kravet för lån. Om du däremot saknar någon av dessa typer av inkomster kommer det krävas att du vidtar andra åtgärder för att beviljas ett lån.

Vad kan jag göra om jag saknar fast inkomst?

Den allra säkraste åtgärden är att skaffa sig en medsökande. En medsökande är en person som står på lånet tillsammans med dig för att höja kreditvärdigheten. För kreditgivaren ökar säkerheten om det finns två personer som kan betala tillbaka lånet. Ännu mer fördelaktigt är det om den medsökande har en hög kreditvärdighet vilket kan leda till högre lånebelopp och lägre ränta. Totalt sett kan lånet med andra ord bli mer fördelaktigt och din avsaknad av inkomst behöver inte hindra dig från att låna.

Att välja en medsökande är inget som görs på stående fot utan bör göras med omsorg. De flesta banker och kreditgivare rekommenderar att personen är någon du litar på. Exempelvis kan detta vara en familjemedlem, en släkting eller en mycket nära vän. Vid bostadslån är det exempelvis inte ovanligt att föräldrar går in som medsökande. Att välja någon vars ekonomi är stark och som är tillförlitlig höjer chanserna att få ett mer fördelaktigt lån. Den medsökande bör därför inte själv vara skuldsatt eller ha dålig ekonomi.

Att ha en medsökande på lånet innebär att denne person blir återbetalningsskyldig för lånet, precis som du. Det är därför viktigt att den medsökande blir informerad om detta och att banken kan komma att kräva den medsökande på skulden om så behövs. Att vara borgensman är något annorlunda. Att ha en borgensman kan sägas likna medsökande då banken kan kräva återbetalning från båda två. Däremot finns det skillnader vad gäller ränteavdrag liksom att en borgensman kan kräva tillbaka skulden från den som hen har gått i borgen för.

Öka chanserna med en säkerhet för lånet

Ytterligare åtgärder som kan vidtas om inkomst fattas är att skaffa en säkerhet för lånet. Vid exempelvis bolån anses fastigheten i sig vara en säkerhet för banken och därför kan lånet beviljas. Likadant när det gäller ett billån där bilen blir säkerhet. I ett läge där inkomst saknas och du själv saknar något som kan stå som säkerhet för ett lån, kan det vara klokt att konsultera de närmaste om det finns exempelvis fastigheter som kan utgöra säkerhet. Om detta är ett alternativ kan det krävas att ägaren till säkerheten blir medlåntagare.

Sparat kapital kan också vara en form av säkerhet. Om det finns större summor pengar sparade kan detta vara en god grund. Många kreditgivare är i dag villiga att göra undantag och tillåta att sparade medel klassas som säkerhet. Vissa anser nämligen att det är mer tillförlitligt än att bedöma individens framtida ekonomiska situation. Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns två åtgärder som kan användas, en medsökande eller en annan säkerhet. Detta är åtgärder som accepteras av flera långivare, men givetvis finns det undantag.

Summering

Denna artikel har handlat om att ta lån utan fast inkomst. Det vi kan konstatera är att det är svårt, men det går. Det första du som potentiell låntagare bör fundera över är om du verkligen har råd med ett lån. Att inte ha någon inkomst kan försätta dig i en svår situation när lånet och dess ränta ska betalas tillbaka. Det andra är att du riskerar att få ett mindre fördelaktigt lån där räntan är högre än vanligt. Detta på grund av att banken anser sig ta större risker.

Om du kommit fram till att ett lån är rätt för dig kan du ta till främst två åtgärder. Det ena är att skaffa en medsökande, detta ökar kreditvärdigheten och kan ha en positiv effekt på räntesättningen. Då blir ni båda återbetalningsskyldiga, något som den medsökande bör vara väl införstådd i. Den andra åtgärden är att skaffa en säkerhet, denna kan komma från exempelvis sparat kapital eller annat av bestående värde. Det bästa av dessa alternativ är att ha en medsökande, det är dock ingen garanti för att få ett lån beviljat.

Avslutande tips:

 • Ta inte större lån än du behöver
 • Gör en ekonomisk kalkyl – har du verkligen råd med ett lån?
 • Jämför långivare och deras erbjudanden
 • Se till den effektiva räntan snarare än den nominella
 • Lånar du utan inkomst? Var beredd på högre ränta
 • Se över möjligheten till säkerhet för lånet
 • Saknar du inkomst – skaffa dig en medsökande
 • Se till att den medsökande har goda meriter
 • Välj medsökande med omsorg
 • Informera alltid vad det innebär att vara medsökande
 • Kom ihåg – att ha en medsökande är ingen garanti för få låna.