Guide till att gå i borgen

Guide till att gå i borgen

Vad betyder det att gå i borgen för någon, hur går man i borgen och vilka risker finns med att vara borgenär? Det är några av frågorna som vi tar upp i denna guide om borgen. Vi berättar även mer om vad det innebär att vara medlånetagare vid bostadsköp och mycket mer relaterat till borgen.

Gå i borgen

Att gå i borgen för någon innebär att man skriver på ett borgensavtal där man tar på sig betalningsansvaret för någon annan. Det kan komma tillfällen här i livet då en vän eller en närstående behöver ta ett lån, men av olika orsaker blir nekad det. Då kan den personen behöva någon som går i borgen för denne, det vill säga någon som kan garantera för återbetalningen av lånet. Det görs genom att man upprättar ett avtal mellan borgenären och borgensmannen, i första hand ett skriftligt sådant.

I ett borgensavtal finns bland annat begrepp som:

Att gå i borgen betyder att man går in tillsammans med en person som ansöker om lån, och som behöver förstärka säkerheten för att kunna få ett lån.
Borgensman är den som går i borgen för låntagaren och är den som genom avtal garanterar säkerheten för återbetalning.
Medlåntagare är man när man ansöker om lån tillsammans med någon, man delar då betalningsskyldigheten och man har samma ansvar gentemot borgenären.
Borgenär är den som lånar ut något, till exempel banken, låneföretaget, kreditinstitutet eller en privat långivare.
Gäldenär är motsatsen till borgenär, alltså den som står i skuld till borgenären.

Guide till att gå i borgen

Långivare som accepterar borgenslån eller medlåntagare

 • Zmarta

  5/5

  5 000 – 600 000 kr

  Lånebelopp
  Ränta från

  3.25 – 29.40%

  Åldersgräns

  18 år

  Utbetalning

  1-5 dagar

  Ej UC

  Ok bet. anm.

  Lånebelopp

  5 000 – 600 000 kr

  Ränta från

  3.25 – 29.40%

  Åldersgräns

  18 år

  Utbetalning

  1-5 dagar

  Ej UC

  Ok bet. anm.

  Räkneexempel lån: 180 000 kr i 10 år. Totalt att återbetala 243 435 kr på 120 avbetalningar = 2 549 kr/mån. Nom. rörlig ränta 6,99 %. Eff. ränta 7,22% (aviavgift 0 kr, uppl. avgift 0 kr).

  5/5

  Upp till 35 långivare
  En kreditupplysning hos UC
  Jämför även bolån och företagslån
  Visa erbjudande
  Räkneexempel lån: 180 000 kr i 10 år. Totalt att återbetala 243 435 kr på 120 avbetalningar = 2 549 kr/mån. Nom. rörlig ränta 6,99 %. Eff. ränta 7,22% (aviavgift 0 kr, uppl. avgift 0 kr).
 • Advisa

  4.5/5

  5 000 – 600 000 kr

  Lånebelopp
  Ränta från

  2.95 – 26.05%

  Åldersgräns

  18 år

  Utbetalning

  1-5 dagar

  Ej UC

  Ok bet. anm.

  Lånebelopp

  5 000 – 600 000 kr

  Ränta från

  2.95 – 26.05%

  Åldersgräns

  18 år

  Utbetalning

  1-5 dagar

  Ej UC

  Ok bet. anm.

  Räkneexempel lån: 100 000 kr i 9 år. Totalt att återbetala 127 764 kr på 108 avbetalningar = 1 183 kr/mån. Nom rörlig ränta 5,64 %. Eff. ränta 5,79% (aviavgift 0 kr, uppl. avgift 0 kr).

  4.5/5

  36 anslutna långivare
  Låna med betalningsanmärkningar
  En kreditupplysning
  Visa erbjudande
  Räkneexempel lån: 100 000 kr i 9 år. Totalt att återbetala 127 764 kr på 108 avbetalningar = 1 183 kr/mån. Nom rörlig ränta 5,64 %. Eff. ränta 5,79% (aviavgift 0 kr, uppl. avgift 0 kr).
 • Enklare

  4.5/5

  5 000 – 600 000 kr

  Lånebelopp
  Ränta från

  2.95 – 29.95%

  Åldersgräns

  20 år

  Utbetalning

  1-3 dagar

  Ej UC

  Ok bet. anm.

  Lånebelopp

  5 000 – 600 000 kr

  Ränta från

  2.95 – 29.95%

  Åldersgräns

  20 år

  Utbetalning

  1-3 dagar

  Ej UC

  Ok bet. anm.

  Räkneexempel lån: 350 000 kr i 12 år. Totalt att återbetala 509 759 kr på 144 avbetalningar = 3 538 kr/mån. Nom. rörlig ränta 6,51 %. Eff. ränta 6,90% (aviavgift 29 kr, uppl. avgift 350 kr).

  4.5/5

  Kostnadsfri tjänst
  Endast en kreditupplysning
  Jämför lån hos upp till 39 långivare
  Visa erbjudande
  Räkneexempel lån: 350 000 kr i 12 år. Totalt att återbetala 509 759 kr på 144 avbetalningar = 3 538 kr/mån. Nom. rörlig ränta 6,51 %. Eff. ränta 6,90% (aviavgift 29 kr, uppl. avgift 350 kr).
 • När behövs en borgenär?

  Det kan finnas flera orsaker till att man inte blir beviljad ett lån, det kan bero på att man saknar fast inkomst eller att den är för låg. Det kan också vara så att man inte har någon fast anställning utan är projektanställd, eller bara har en timanställning. Om man har en eller flera betalningsanmärkningar är det mycket svårare att få låna, men olika banker och långivare har olika regler. Så det kan gå utan borgen, om det rör sig om ett mindre lån och man har tillräckligt bra ekonomi för övrigt samt är skuldfri hos Kronofogden.

  Det är inte ovanligt att föräldrar går i borgen för sina barn. Det kan till exempel handla om att barnen behöver en bostad och som alla vet kan det numera vara ganska tufft på bostadsmarknaden. I synnerhet om man är ung och inte har någon säkerhet (en pant), man kanske studerar eller har bara inte fått någon fast anställning än. Många kan då behöva en backup för att kunna köpa sin bostad eller en borgen för att få hyra den.

  Oftast handlar borgensåtagande om lån och betalning, men det kan också röra sig om att gå i borgen för något annat. Till exempel att fullgöra ett avtal eller en entreprenad som någon åtagit sig, men sen inte fullföljt.

  Guide till att gå i borgen

  Vad är en borgenär och en gäldenär?

  Borgenär och gäldenär är de juridiska begreppen för den som har en fordran mot någon, respektive den som har en skuld till någon. Med andra ord är de långivare och låntagare.
  De kan vara fysiska personer eller juridiska personer (företag, föreningar, organisationer eller andra verksamheter). I praktiken är varje långivare och låntagare borgenär och gäldenär.

  I de avtal som upprättats mellan borgenären och gäldenären har de gjort upp om vilka villkoren är. Om det exempelvis är pengar som lånats så brukar det handla om räntan och återbetalningstiden. Gäldenären är inte bara skyldig att betala tillbaka lånet utan också räntan till borgenären. Räntan är priset på lånet, alltså vad det kostar att få låna. Om skulden handlar om att utföra något man åtagit sig kallas det naturagäldenär och om skulden består av pengar kallas det penninggäldenär.

  Borgenären är oftast en bank eller ett kreditinstitut men det kan också vara ett företag eller en privatperson. Det behöver inte alltid gälla pengar som lånas ut, även den som utfört en tjänst eller sålt en vara där avtalet varit att det ska betalas i efterhand, benämns borgenär. Borgenären har – enligt den överenskommelse som gjorts – rätt att få tillbaka sin innestående skuld.

  Gäldenären är den som har lånat och är följaktligen den som står i skuld till borgenären. Skulden är oftast pengar som lånats, men det kan som sagt också handla om tjänster och varor som ska betalas. Ett företag kan också stå som gäldenär mot ett annat företag. Om ett företag genom förskottsbetalning åtagit sig att utföra en tjänst eller leverera en vara till ett annat företag så är de gäldenär respektive borgenär, tills dess att åtagandet är slutfört.

  Guide till att gå i borgen

  Borgensman är den som har gått i borgen

  De flesta förväxlar orden borgenär och borgensman. Skatteverket har gjort en undersökning som visar att bara sju procent av svenskarna vet vad som är vad. De stora flertalet tror att borgenär är samma sak som borgensman, men det är det som sagt inte. Borgenären är alltså den som lånar ut pengar, medan borgensmannen är den som går i borgen för gäldenären. Den som går i borgen för någon annan tar på sig ansvaret för återbetalning av lån eller andra skulder till borgenären. Det sker genom ett avtal (borgensåtagande) där borgensmannen förbinder sig att betala lånet plus räntan om låntagaren själv inte kan betala.

  Vid lån kräver de allra flesta borgenärer ett skriftligt avtal och det är också det bästa för alla inblandade. Med ett skriftligt avtal kan man hela tiden gå tillbaka till det för att se vad som var bestämt från början. Ett muntligt avtal gäller förvisso men kan vara svårt att bevisa i efterhand. I Sverige har vi avtalsfrihet vilket innebär att man delvis kan utforma avtalet efter egna önskemål. Man kan ange hur stor summan får bli och för hur lång tid åtagandet ska gälla, exempelvis för ett hyresavtal eller ett abonnemang. Gäller det privatlån som läggs upp på flera år bör man försöka få till begränsad betalningsskyldighet.

  • Tänk igenom det noggrant innan du skriver på ett borgensåtagande
  • Som borgensman är det du som blir betalningsskyldig om inte gäldenären betalar
  • Var själv delaktig och ställ villkor när ni tar fram avtalet, vi har avtalsfrihet i Sverige
  Guide till att gå i borgen

  Borgensprövning

  Borgenären gör en så kallad borgensprövning, där det görs en kreditprövning på borgensmannen, detta för att försäkra sig om att denne har möjlighet att betala det som kan komma att bli aktuellt. Kreditprövningen gäller inte bara för nuet utan också för framtiden. Det gäller ju för långivaren att försäkra sig om en framtida betalningsförmåga också eftersom borgensavtalet kan avse en längre tid. Borgenären har tidigare också tagit kreditupplysning på låntagaren som då inte befunnits tillräckligt kreditvärdig.

  För att kunna få lån eller borga för dem måste man vara kreditvärdig, det vill säga man måste ha tillräckligt god ekonomi för att kunna betala tillbaka ett lån efter att ens ordinarie utgifter är avklarade. Om man har en högt taxerad inkomst och/eller en förmögenhet lär det inte finnas några hinder. Samma gäller om det finns en säkerhet, alltså något som kan tas i pant, till exempel mark eller ett hus som är såpass högt värderat att det täcker lånet.

  Att ha flera olika borgensmän

  Man kan ha flera olika borgensmän på samma lån som delar på ansvaret. Då har varje borgensman ansvar för en viss del av lånet och kan krävas på sin del om återbetalningen har uteblivit. Man kan också ha något som heter lika ansvar och då kan borgenären kräva vilken som helst av dem på återbetalning av hela lånet – om låntagaren inte kan betala. Om så sker kan den borgensmannen senare kräva att de andra borgensmännen bidrar med sina delar av åtagandet.

  Guide till att gå i borgen

  Olika sätt att gå i borgen på

  • Generell borgen innebär att borgensmannen får ta fullt ansvar för skulden så som låntagaren och borgensmannen kommit överens om. Generell borgen är det som är vanligast vid borgensåtagande och man bör begränsa det till ett bestämt belopp.
  • Enkel borgen här måste borgenären först bevisa att gäldenären inte kan betala – Kronofogden måste utreda det – innan borgensmannen blir betalningsskyldig.
  • Proprieborgen är den som bankerna oftast använder sig av, här har låntagaren flera borgensmän. Borgenären kan direkt kräva att vem som helst av dem betalar av lånet om gäldenären inte kan betala, eller kanske bara glömt av och missat en betalning.
  • Solidariskt borgensansvar också här har låntagaren flera borgensmän och om de inte avtalat om delat ansvar så är det solidarisk betalningsskyldighet som gäller. Det vill säga, banken kan kräva återbetalning av en eller alla borgensmännen.
  Guide till att gå i borgen

  Borgenär och medlåntagare

  En del borgenärer ser hellre att det finns en medlåntagare än en borgensman. Alltså en medsökande som tar ett gemensamt ansvar för återbetalningen av ett lån. Om du till exempel vill ta ett bolån men kanske inte har tillräckligt god ekonomi eller har någon betalningsanmärkning, då är chansen större att få ett bolån beviljat med en medlåntagare.

  Banken får på så sätt ytterligare en säkerhet för lånet eftersom ni då är två om det, och de vågar då låna ut till dig även om du inte bedömts kreditvärdig. En kreditupplysning tas såklart på båda parterna, de får inte ha några skulder registrerade hos Kronofogden.

  • Medlåntagare ökar dina chanser att få ett lån beviljat om du själv blivit nekad
  • Banken får större säkerhet eftersom ni är två eller fler som blir betalningsansvariga
  • Låntagaren och medlåntagaren har samma skyldigheter mot banken
  • Låneavtalet skrivs på tillsammans och samtidigt av båda parterna
  • Många fördelar för låntagaren med bättre lånevillkor och bättre ränta
  • Medsökande har solidariskt betalningsansvar gentemot banken

   

  Låntagaren och medlåntagaren har samma skyldigheter gentemot borgenären och de skriver på låneavtalet tillsammans. Ofta är det sambos, partners och gifta par som väljer att låna tillsammans. Om man står som medsökande på ett lån i ett parförhållande och sedan separerar eller skiljer sig, så kvarstår ändå lånet och åtagandet. Då är det upp till banken om de godkänner ett gäldenärsbyte, kanske kan någon annan gå in som medsökande alternativt borgensman. Annars kan man göra en bodelning och då överföra lånet helt på låntagaren, förutsatt att banken går med på det.

  För låntagaren finns det enbart fördelar med en medlåntagare då det kan ge både bättre lånevillkor och lägre ränta. Som medsökande ska man vara medveten om att man har ett solidariskt betalningsansvar mot banken. Så om låntagaren av någon anledning inte kan betala amorteringar och ränta eller hela lånet för den delen, så faller det på den medsökande att göra det. Som medsökande på bolån deklarerar man för femtio procent av lånet och vill man justera ränteavdragen gör man det i deklarationen.

  Det har blivit allt vanligare att föräldrar är medsökande på lån när de vill hjälpa sina barn med en bostad, en bil eller vad det nu rör sig om. Det kan också tyckas bättre med delat ansvar gentemot borgenären istället för att borgensmannen ska riskera att stå själv med både ansvaret och betalningsskyldigheten. I synnerhet som förälder, så att det inte istället för betalningsansvar kommer att handla om ett evighetslångt föräldraansvar.

  Guide till att gå i borgen

  Om du funderar på att gå i borgen för någon

  Många som skriver på ett borgensåtagande har aldrig tänkt sig att det ska bli verklighet, det vill säga att de verkligen ska bli betalningsskyldiga. De har kanske tänkt att de bara ställt upp för en vän genom att sätta sin namnteckning på ett papper. Men själva vitsen med att få någon som går i borgen för en är ju att de kan och skall betala om man själv inte kan. Att gå i borgen för någon kan också påverka ens egna möjligheter att sen själv få kredit, så det gäller att tänka efter före om man skall skriva på ett borgensavtal. Så gå aldrig i borgen för någon du inte känner.

  Att gå i borgen för någon innebär som sagt att man tar på sig ett stort ansvar så det är viktigt att man tänker igenom det noga. Det påverkar ens egen kreditvärdighet och om den du borgar för inte kan eller vill betala sin skuld, kan det få förödande konsekvenser, både för dig själv och din familj. Man skriver på ett avtal där man tar på sig lånet “såsom för egen skuld”. Så om du som borgensman sen inte kan betala lånet så går det vidare till Kronofogden som kan besluta om indrivning. Och om lånet är omfattande så kan du förlora både hus och hem.

  • Tänk på att du blir betalningsansvarig för någon annan
  • Det påverkar din egen kreditvärdighet
  • Gå aldrig i borgen för någon du inte känner
  • Ett borgensåtagande kan få kännbara konsekvenser

   

  Därmed inte sagt att det blir så, det kan tvärtom komma att bli en mycket positiv erfarenhet då man genom att gå i borgen för någon kan hjälpa en vän, sin sambo eller sina barn. Givetvis kan allt hända, alla kan bli sjuka och drabbas av olika saker som förändrar ens betalningsförmåga. Det gäller bara att vara noggrann då man går igenom avtalet innan man skriver på, och mycket kan man också försäkra sig mot.

  Guide till att gå i borgen