Lågt värde för Svenska kronan låna pengar

Vad innebär räntetak?

Räntetak finns för såväl bolån som för högkostnadskrediter. Inom bolån hindrar räntetaket räntan från att bli för hög. Det fungerar som en garanti mot höga boräntor.

Räntetaket inom högkostnadskrediter innebär i stället att långivarna inte får ta ut hur höga räntor som helst. Räntan på högkostnadskrediter får inte vara högre än 40 procent över rådande referensränta.

Räntetak på bolån

Räntetak finns på flera olika typer av lån, däribland bolån. Ett räntetak på bolån är en garanti för att räntan inte kommer stiga över en viss nivå, det vill säga räntetaket. Din ränta följer marknadsräntan och kan därmed gå upp och ned. Om marknadsräntan däremot stiger över ditt räntetak betalar du bara ränta upp till det överenskomna taket. Det är du tillsammans med din bank som kommer överens om hur högt just ditt räntetak ska vara.

När du tecknar ett bolån med räntetak är det vanligt att lånet är upplagt med en ränta som baseras på den rörliga tremånadersräntan. Men även om räntan oftast baseras på tremånadersräntan brukar lånet vara bundet över en längre tid.

Låntagaren betalar en premie för bolån med räntetak

Banken tar ut en premie av låntagaren för att erbjuda räntetaket. Hur stor premien är baseras på det överenskomna räntetaket, avtalets längd, nuvarande ränteläge och bankens bedömning av ränteutvecklingen. Om banken tror att räntan kommer stiga inom en snar framtid kommer exempelvis låntagaren få betala mer för sitt räntetak än om man förutspår en sänkning av räntan. Premien betalas som ett påslag på bolåneräntan.

Fördelar med räntetak

Det finns en rad fördelar med att teckna ett bolån med räntetak. Bland annat behöver du aldrig oroa dig för kommande räntehöjningar. Din boränta kan som högst gå upp till den räntenivå du har valt och känner dig trygg med, det gäller oavsett vad som händer på räntemarknaden. Vetskapen om att räntan inte kan bli hur hög som helst skapar en extra trygghet för dig som låntagare, en trygghet du inte får om du har rörlig ränta. Men det är inte bara så att du inte behöver oroa dig för höga räntor, du kan fortfarande få precis lika låga räntor som om du hade haft rörlig ränta.

Tecknar du bolån med räntetak vid rätt tidpunkt finns därför en hel del pengar att spara. Bara om räntan stiger ett fåtal punkter över ditt räntetak finns det många tusenlappar att spara. Det beror på att bolånen vuxit sig allt större de senaste åren, detta har lett till att varje liten räntepunkt gör stor skillnad.

Nackdelar med räntetak

Precis som med det mesta finns det även nackdelar med räntetak. Eftersom du inte i förväg kan veta om räntan kommer att höjas eller inte finns risken att du förlorar en del pengar på att skaffa ett räntetak. Om räntan förblir låg betalar du alltså pengar för ett räntetak som aldrig kommer till användning. Ett bra tips är därför att hålla dig uppdaterad på vad experter tror om räntans utveckling. Det ger dig bättre förutsättningar att skaffa räntetak när du behöver det som mest.

Det kostar att lösa ett lån med räntetak i förtid

Att ha ett bolån med räntetak innebär en trygghet eftersom du inte behöver oroa dig för riktigt höga räntekostnader. Det kan vara en billig försäkring om räntorna höjs. Men det är inte alltid räntetak på bolån är bra. Om du väljer att lösa ditt lån i förtid kan du nämligen bli tvungen att betala hela din premie för den återstående bindningstiden. Premien är nämligen en inkomst som banken räknat med att få in under hela bindningstiden. Så ju längre tid du har kvar på din bindningstid, desto dyrare blir det att lösa lånet.

Räntetak på snabblån

Räntetak är framför allt förknippat med bolån, men på senare år har även räntetak för snabblån och andra högkostnadskrediter införts. Definitionen av en högkostnadskredit är ett lån där den effektiva räntan är minst 30 procentenheter högre än rådande referensränta.

Till skillnad från bolån är inte räntetaket något du som låntagare kan välja att skaffa för att skydda dig mot högre räntor. I stället är det något som alla långivare som erbjuder högkostnadskrediter omfattas av för att de inte ska ta ut för höga räntor på lånen.

Med räntetaket får en högkostnadskredit numera inte ha en effektiv ränta som är högre än 40 procentenheter över referensräntan. En eventuell dröjsmålsränta får inte heller vara högre än 40 procentenheter över referensräntan.

I samband med införandet av räntetaket infördes även ett kostnadstak som begränsar hur dyr en högkostnadskredit får vara. Den totala kostnaden för lånet får högst vara det dubbla lånebeloppet. Det innebär alltså att om du lånar 10 000 kronor ska du totalt inte behöva tillbaka mer än 20 000 kronor.

Räntetak för högkostnadskrediter skyddar människor mot höga räntor

Växande snabblånesummor har gjort räntorna till ett större problem. De höga räntorna riskerar göra det svårt för hushållen att betala sina skulder i tid vilket är anledningen till att regeringen valt att införa både räntetak och kostnadstak på högkostnadskrediter. Med ett räntetak blir det lättare att hålla koll på långivarnas erbjudanden och färre kunder kommer hamna i ekonomiska trångmål på grund av att de inte kan betala skulderna i tid.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att räntorna på högkostnadskrediter fortfarande är höga. Ett bra tips är därför att jämföra långivarnas räntor med varandra innan du lånar några pengar. Det är ett enkelt sätt att spara pengar och du betalar då inte mer än du behöver för ditt lån.