Hela denna sida är en annons

Jämför lån och låna pengar

Kreditvärdighet

Om du har sökt ett lån eller läst på om olika villkor för att få kredit, har du säkerligen stött på begreppet kreditvärdighet någon gång. Kreditvärdigheten speglar en enskild persons ekonomiska situation och är avgörande för huruvida personen ska få ett lån eller en kredit.

Det är en typ av mått på din återbetalningsförmåga, som långivare vill känna till för att avgöra hur stor risk de tar när de lånar ut pengarna. Det finns många faktorer som påverkar din kreditvärdighet och vi kommer här ge en utförlig redogörelse av alla aspekter som påverkar kreditvärdigheten, så att du får klart för dig vad det verkligen innebär att vara kreditvärdig.

Vad är kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är ett mått på din återbetalningsförmåga och den beräknas utifrån ett antal olika faktorer. Kreditvärdigheten mäts på en skala och du kan ha låg, medel eller hög kreditvärdighet. Innan ett företag beviljar dig ett abonnemang, ett lån eller en kredit vill de se din kreditvärdighet för att avgöra om det är tryggt att bevilja dig eller inte. De vill helt enkelt ha bevis på att du kommer kunna betala tillbaka det du lånar av dem, eller betala de fakturor som kommer med ett abonnemang eller en tjänst. De får fram din kreditvärdighet genom att begära en så kallad kreditupplysning.

Kreditvärdigheten kan variera beroende på hur din livssituation ser ut och hur den förändras. En hög kreditvärdighet innebär oftast en person med fast inkomst, få eller inga lån och som är ägare av en bostadsrätt. Medelhög kreditvärdighet kan till exempel gälla en person med fast inkomst, men med några smålån och boende i en hyresrätt som ger höga utgifter, vilket gör marginalerna små och risken för företaget något högre.

Låg kreditvärdighet finns hos personer som redan har många lån, samt betalningsanmärkningar, deltids- eller timanställning och som därmed kommer ha svårt att hantera fler lån. Har du låg kreditvärdighet tar långivaren en större risk och ger därmed högre ränta.

Hur räknas kreditvärdigheten ut?

Det finns mer än ett kreditupplysningsföretag och kreditvärdigheten kan vara olika från olika företag. Grundfaktorerna är dock oftast desamma mellan de olika företagen. Dessa faktorer är inkomster och utgifter, livssituation och återbetalnings- och lånehistorik.

Inkomsten som är viktigast är din lön, medan bidrag, a-kassa och inkomstförsäkring inte räknas som inkomster. Utgifterna som kollas är först och främst din boendekostnad, men även levnadskostnader och andra utgifter räknas för att jämföras med din inkomst. Det räknas sedan ut om du har ekonomiskt utrymme att betala tillbaka ett lån med de pengar som finns kvar varje månad, det vill säga din disponibla inkomst.

När det kommer till livssituation är viktiga faktorer hur länge du haft ditt arbete, om du nyligen gift eller skilt dig, hur du bor och om du har hemmavarande barn. Om du till exempel varit gift i många år, haft samma fasta arbete under lång tid och dina barn inte längre bor hemma, blir din kreditvärdighet högre. Om du bor ensam i en hyresrätt blir den däremot lägre. Det är helhetsbilden av din livssituation som räknas in i din kreditvärdighet. När det kommer till återbetalnings- och lånehistorik kan många små lån sänka din kreditvärdighet, liksom betalningsanmärkningar för missade betalningar, medan få lån ger högre kreditvärdighet.

Olika kreditupplysningsföretag

Många kreditupplysningarna görs genom UC, Upplysningscentralen, men det finns även andra företag som utför denna tjänst. Upplysningscentralen är den centrala organisationen för kreditupplysningar och de genomför i princip alla upplysningar gällande privatlån och bolån hos traditionella långivare. De andra upplysningsföretagen hanterar i regel smålån, krediter, snabblån, kreditkort och abonnemang.

Du kan därför kolla upp vilket företag som genomför kreditupplysningen innan du ansöker om till exempel ett mindre snabblån, för att hålla nere förfrågningarna hos UC. De har nämligen ett register med din historik som de sparar för att kunna göra informationen tillgänglig för borgenärer, medan de andra upplysningsföretagen inte sparar din historik. Många upplysningar hos UC kan påverka din kreditvärdighet.

Några exempel på andra företag som genomför kreditupplysningar är Bisnode och Creditsafe. Dessa aktörer sparar inga uppgifter om kreditupplysningar och de vidarebefordrar därmed aldrig information om detta till borgenärer. Detta gör att du minskar risken för att bli nekad ett lån på grund av många förfrågningar. Om du funderar på att skaffa ett abonnemang eller ta ett mindre lån kan det därför vara värt att kolla upp vilket upplysningsföretag som används, för att din kreditvärdighet hos UC inte ska påverkas negativt. Tänk dock på att det viktigaste för din kreditvärdighet är att du inte har betalningsanmärkningar eller skulder, och mindre lån har i regel högre räntor som ska betalas.

För många förfrågningar

I det föregående stycket nämnde vi förfrågningar ett antal gånger och det ska vi förklara närmare nu. Varje gång du ansöker om ett lån, en kredit eller liknande, görs en kreditupplysning på dig för att kontrollera din kreditvärdighet. Om denna kreditupplysning görs av UC, kommer historiken från denna upplysning att sparas och visas nästa gång ett företag gör en kreditupplysning på dig.

En faktor som spelar in vid bedömningen av din kreditvärdighet är just antalet förfrågningar du har på dig själv och ditt personnummer. Ju fler förfrågningar registrerade, desto lägre kreditvärdighet kan du få, oavsett om lånen har beviljats eller inte.

Om du har många förfrågningar ser borgenären detta och det påverkar din kreditvärdighet. Många förfrågningar tyder på att du ansökt om många olika lån och krediter och att dessa antingen blivit nekade eller att de lånen inte har räckt till. Om du blivit nekad av andra ger detta en dålig bild för din kreditvärdighet och om du har många smålån är även detta negativt för din kreditvärdighet. Var därför försiktig med att ansöka om flera olika lån och krediter som registrerar förfrågningar och om du har kreditkort du inte använder dig av – avsluta dessa så syns de inte längre på din upplysning.

Betalningsanmärkningar och Kronofogden

Vi har flera gånger nämnt ordet betalningsanmärkning och ska nu gå in på vad det innebär. En betalningsanmärkning är något du får som privatperson om du inte betalar dina räkningar i tid. Det tar dock ett tag innan en försenad betalning blir till en betalningsanmärkning eftersom skulden först går till ett inkassobolag. De tar över ansvaret för att driva in skulden, vilket medför extra kostnader och räntor för dig som har skulden. Om du trots detta ändå inte betalar och inte heller hör av dig för att göra upp en avbetalning eller liknande, kommer skulden i stället skickas vidare till Kronofogden.

Många tror att Kronofogden är de som lägger till betalningsanmärkningen i ditt kreditregister, men det är UC som gör det. Det är dock först när din skuld hamnat hos Kronofogden som du får anmärkningen. Denna är en belastning i ditt kreditregister och gör det svårare för dig att anses som kreditvärdig, oavsett om skulden gäller ett telefonabonnemang eller ett bolån. Kronofogden är den myndighet som har hand om skulder i Sverige och de kan driva in skulderna genom olika typer av utmätning. Så länge du har ett skuldsaldo hos Kronofogden kommer det vara svårt för dig att få lån, såvida du inte visar på hög kreditvärdighet i en manuell kreditprövning.

Manuell kreditprövning

Ibland är det så att informationen ett företag eller en bank får från UC inte riktigt visar en rättmätig bild av personens ekonomi. Detta kan till exempel vara om du har en betalningsanmärkning där skulden är väldigt låg, din lön är hög, din livssituation är stabil och du har inte några andra smålån och krediter.

Om du vet att så är fallet för dig kan du be om att få en manuell kreditprövning. Kanske är historiken som påverkar din kreditvärdighet väldigt gammal och nu när du har ordnat upp din ekonomi, kan du ha det som krävs för att bli beviljad lånet.

Vid manuell kreditprövning är det några andra faktorer som är viktiga. Borgenären tittar på dessa och gör sedan en bedömning. Om du till exempel har missat att betala en telefonräkning som sedan på grund av andra händelser hamnat hos Kronofogden och gett en betalningsanmärkning, kan detta få en långivare att säga nej, då en anmärkning väger mycket tungt, oavsett omständigheterna. Men om du i stället får en manuell kreditprövning där det syns att din skuld är betald sedan ett år, att du har ett fast arbete med bra lön och inga andra lån, kan borgenären bevilja ansökan.

Det ska sägas att alla långivare inte är lika hårda i sin bedömning.

Du kan själv påverka din kreditvärdighet

Din kreditvärdighet är inte huggen i sten, utan det finns möjlighet att förändra den. Om du inte ansöker om krediter och smålån där kreditupplysningen tas via UC, kommer din mängd förfrågningar att vara låg. Ta inte din kreditvärdighet för given utan gör ditt bästa för att hålla den hög eftersom den kommer behövas vid till exempel bolån och liknande.

En högre inkomst är givetvis också bättre för din kreditvärdighet, liksom ett stabilt boende och en stabil livssituation. Att avsluta onödiga krediter som ej används påverkar också din kreditvärdighet positivt – och se till att alltid betala dina räkningar i tid. Ta inte lån du inte har råd med.

Sammanfattning

Kreditvärdigheten är ett mått på din förmåga att kunna betala dina skulder. Den påverkas av faktorer som inkomst, boende, livssituation och andra lån och krediter. Din kreditvärdighet kan klassas som låg, medel eller hög och är avgörande för huruvida du kommer kunna få lån i framtiden. UC är de som genomför majoriteten av alla kreditupplysningarna gällande bolån och privatlån, och på denna kreditupplysning visas din kreditvärdighet.

Om du har många registrerade förfrågningar eller om du har betalningsanmärkningar, kommer det att påverka din kreditvärdighet negativt. Med låg kreditvärdighet anses du vara en större risk för borgenären och det kan leda till att du blir nekad lån eller får en hög ränta.