Pantbrev med penna på rött underlag - Expressens låneguide

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev är ett dokument som används som säkerhet för bostadslån. Det är utfärdat på ett visst belopp och inom utgör en del av det pantsatta objektets totala inteckning.

Ett pantbrev utfärdas när en pant nyttjas som säkerhet för ett lån men när själva panten inte lämnas in. Pantbrev är en typ av handling som använts mycket länge i sammanhang där människor behövt låna pengar. Idag handlar det oftast om att det är en fastighet som belånas och att långivaren alltså får ett pantbrev. Det händer inget med fastigheten bara för att du belånar den utan du fortsätter att förfoga den som vanligt även om banken rent formellt äger kanske 90 % av den. Pantbrevet är helt enkelt ett bevis på att långivaren äger en del av kakan. Det förekommer även andra typer av lån där panten tas i förvar av långivaren – Pantbanken är till exempel inriktade på det sättet att låna ut. Men i det fallet behövs det inte något pantbrev.

En fastighet kan intecknas flera gånger och på olika belopp. Varje gång utfärdas det ett pantbrev. Möjligheten att låna till fastigheter med själva fastigheten som pant, eller säkerhet som man också kan säga, är viktig. Pantbrev är en juridiskt bindande handling som bidrar till att göra den typen av lån säker för både låntagare och långivare.

Vad är ett pantbrev?

Vad innebär pantbrevet för den som lånar ut?

Den som innehar ett pantbrev har förtur på pengar om ett pantsatt objekt måste säljas på grund av att låntagaren inte kan betala sina lån. Ett pantbrev är därmed en mycket bra säkerhet för den som lånar ut. Banken brukar kunna erbjuda riktigt bra ränta på ett lån i utbyte mot ett pantbrev. Ett vanligt bolån är ett exempel på belåning med pantbrev. Vid fastighetsaffärer är det bara när de görs upp utan lån som det inte förekommer några pantbrev. Det är inte så vanligt idag.

Vad händer med pantbreven när lånet betalats tillbaka?

När en fastighet säljs återfår låntagaren pantbreven som sedan följer med vid försäljningen. Pantbreven hör alltså ihop med fastigheten och inte med den juridiska person som tecknat lånet. Den skuld som är kopplad till ett pantbrev löses i samband med att fastigheten säljs. Det innebär dock inte att köparen tar över säljarens gamla skulder utan bara att det finns ett pantbrev som ger extra utrymme att belåna fastigheten utan att det behöver upprättas nya pantbrev.

Vad är ett pantbrev?

Lantmäteriet är den myndighet som hanterar pantbrev

Ett pantbrev kan sägas vara ett bevis på att en inteckning av en fastighet registrerats i Lantmäteriets fastighetsinskrivning. Lantmäteriet är en myndighet som lyder under Finansinspektionen och som bland annat ansvarar för att fastställa ägandeförhållanden när det gäller fastigheter.

Lantmäteriet tar ut en avgift på 375 kronor och även 2 % av pantbrevsbeloppet (som går till statskassan). Det är vanligt att banken gör själva administrationen som har med pantbrev att göra men det måste ändå gå via Lantmäteriet. Banken kan också ta ut en avgift i det fallet.

Pantbreven var tidigare fysiska handlingar som försågs med äkthetsstämplar. Idag sker registreringen elektroniskt men det är fortfarande Lantmäteriet som administrerar pantbreven. Dessa “datapantbrev” anses vara beständiga värdehandlingar och det rekommenderas att äldre pantbrev konverteras till datapantbrev.

Vad är ett pantbrev?

Hur mycket kan man belåna en fastighet med hjälp av pantbrev?

Det är en fastighets taxeringsvärde som avgör hur stora pantbrev som kan tas ut. I vissa fall kan pantbrev utfärdas på större belopp än en fastighets taxeringsvärde (som kan vara lägre än fastighetens beräknade marknadsvärde), då brukar man säga att pantbrevet utfärdats “över skorstenen”, och är i nivå med eller till och med över marknadsvärdet.

Den finns en fara med att belåna en fastighet till ett så högt värde, om fastigheten måste säljas och köpeskillingen inte räcker till att betala tillbaka lånet som pantbrevet använts till är det en dålig situation för både låntagaren och långivaren.

Vad är ett pantbrev?

Är det en nackdel att köpa en fastighet där det finns pantbrev?

Många drar öronen åt sig när de ser att det finns stora pantbrev på en fastighet de funderat på att köpa. Men att det finns pantbrev är snarare en fördel än en nackdel. Om du behöver lån till renovering av huset eller något annat där du vill pantsätta huset och ha det som säkerhet för lånet kan du utnyttja ett äldre pantbrev. Om det är på ett så stort belopp att du inte behöver låna mer slipper du upprätta ett nytt pantbrev hos Lantmäteriet, vilket alltså kostar 2 % av beloppet plus avgifter.

Vad är ett pantbrev?

Systemet med pantbrev förhindrar oegentligheter kring belåning

En viktig funktion som pantbreven fyller är att de förhindrar dubbelbelåning. Det går inte att ta flera stora lån hos olika långivare på en och samma fastighet. Tack vare att pantbrev alltid registreras kan en långivare enkelt se hur stora lån som redan finns på en fastighet. Det är något som granskas rutinmässigt.

Banken som lånat ut har rätt att kräva att fastigheten säljs på exekutiv auktion om du inte kan fullfölja din del av låneavtalet. Lån där du använder bostaden som pant är de billigaste lånen du kan få som privatperson men konsekvenserna kan alltså bli allvarliga om du inte betalar tillbaka.

Man pratar ibland om att döda pantbrev. Det innebär att intäkten inte längre finns kvar och att pantbrevet inte gäller. Den vanligaste anledningen till att man vill göra det är att den fysiska handlingen försvunnit.

Vad är ett pantbrev?

Är pantbrev en svensk företeelse eller förekommer det i andra länder?

Dokument som fyller samma funktion som pantbrev finns i de flesta länder. På engelska används termen Deed of trust. Utomlands är pantbrevet oftast ett fysiskt värdepapper som ska förvaras i ett kassaskåp, eller ännu hellre bankfack, medan det i Sverige alltså även kan vara en elektronisk handling.

I de flesta beskrivningar av pantbrev är det mer eller mindre underförstått att det handlar om pant på en fastighet. Om du vill belåna ett värdeföremål gäller andra regler och du lämnar ifrån dig panten tills du betalat tillbaka lånet. I sällsynta fall kan du belåna en bil utan att behöva lämna den ifrån dig och det kan också vara möjligt att belåna en större båt mot att det upprättas ett pantbrev.

Om du använder en bil som pant för ett billån får du räkna med att lånet har väldigt kort återbetalningstid och att räntan kommer att vara ganska hög. När du pantsätter en del av en fastighet är det snarare tvärtom, då räntan är väldigt låg. Dessa affärer är så pass annorlunda att de inte riktigt går att jämföra med att upprätta pantbrev vid ett fastighetsköp.

Vad är ett pantbrev?