Klocka visar guide till hur man lånar säkert och tryggt utan UC

Vad är referensränta?

Referensräntan är en räntesats som fastställs två gånger om året. Referensräntan är reporäntan vid föregående halvår.

Referensräntan har inget penningpolitiskt syfte utan används för att räkna ut andra räntor. På så vis påverkas andra räntor av referensräntan, däribland dröjsmålsräntan.

Vad är dagens referensränta?

Referensräntan är samma räntesats som reporäntan var ett halvår tidigare. Från och med 1 januari 2020 är referensräntan därför 0,00 procent.

Med tiden ändras referensräntan och på Riksbankens webbplats kan du följa förändringen, se vilken räntesats referensräntan har och hur den sett ut historiskt.

Hur ofta ändras referensräntan?

Referensräntan påverkas av reporäntan. Men till skillnad från reporäntan som fastställs en gång i månaden så fastställs referensräntan bara en gång per halvår. Detta sker den 1 januari och 1 juli.

Referensräntan historiskt

Referensräntan infördes först 2002, vilket innebär att den i dagsläget har 18 år på nacken. Genom åren har referensräntan skiftat många gånger och den 1 juli 2016 fick vi en negativ referensränta för första gången någonsin.

Så här har referensräntan sett ut historiskt

  • 1 januari 2020 – 0,00 procent
  • 1 juli 2015 – 0,00 procent
  • 1 juli 2010 – 0,50 procent
  • 1 juli 2005 – 1,50 procent
  • 1 juli 2002 – 4,50 procent

Referensräntan påverkar dröjsmålsräntan och andra räntor

Referensräntan har inget penningpolitiskt syfte men påverkar trots det en rad olika räntor. En ränta som påverkas direkt av referensräntan är dröjsmålsräntan. Det är en ränta som en borgenär kan ta ut om du är sen med att betala din skuld. Dröjsmålsräntan är enligt lag referensräntan plus 8 procentenheter. Det innebär alltså att om referensräntan idag är 0 procent är dröjsmålsräntan alltså 0 + 8 = 8 procent.

En borgenär har möjlighet att sätta sin egen dröjsmålsränta, är den för hög kan den dock förklaras ogiltig. Om ingen dröjsmålsränta framgår i ert avtal är det vad som står i lagen som gäller.

Utöver dröjsmålsräntan styrs bankernas och kreditgivarnas in- och utlåningsräntor till viss del av referensräntan. Det påverkar i sin tur din låneränta om du har rörlig ränta. Då kan din ränta utgöras av referensräntan plus bankens marginal. På så vis kan referensräntan påverka din vardagsekonomi. Särskilt stor påverkan har referensräntan när du tar stora lån, som exempelvis bolån där räntan utgör en stor del av dina kostnader varje månad.