Guide till konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen är till för att skydda konsumenter som ingår avtal med företag som erbjuder dig köp på kredit. Ett kreditköp är när en säljare inte kräver direktbetalning utan låter dig som konsument köpa på avbetalning eller delbetalning i butik eller på nätet. Pengarna till produkten finansieras genom att du lånar pengar av säljaren eller annan kreditgivare.

Lagen gäller vid avtal om kredit som en aktör erbjudit dig som konsument, den gäller också vid köp av produkter på kredit och genom avbetalning och är alltid förmånlig för konsumenterna. Detta betyder att säljaren eller långivaren inte får erbjuda sämre villkor än vad som är lagstadgat.

Lagen gäller dock inte när du lånar pengar till studielån eller när du lånar genom att lämna in något på en pantbank. Den gäller heller inte när du handlar mot faktura eller tar bostadslån och lämnar bostaden som säkerhet för lånet, då gäller bara vissa delar av lagen.

Vad är konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen finns till för att skydda dig som konsument när du ingår avtal med företag som erbjuder dig kredit. Den går också in på områden som marknadsföring av krediter, god kreditgivningssed och kreditköp. Lagen innefattar många områden och är tvingande till din förmån vilket innebär att en kreditgivare inte får ge dig sämre villkor än vad som anges i lagen. Känner du till lagen kan du dina rättigheter som konsument och kan vidta åtgärder. Om du misstänker ett regelbrott kan du vända dig till Konsumentverket.

Visste du till exempel att en kreditgivare måste göra en kreditprövning? Att bevilja lån utan UC är inte detsamma som att bevilja ett lån utan kreditprövning då det finns andra kreditupplysningsföretag på marknaden, såsom Creditsafe och Bisnode. Ett företag som inte gör en kreditprövning är således högst oseriöst och bryter mot lagen. I den här artikeln kommer vi gå in närmre på de olika områdena som lagen täcker och bland annat vilka undantag som finns för en kreditprövning.

Under september 2018 gjordes även vissa ändringar av lagen vilket innebär att den numera ger dig ett ännu bättre skydd som konsument. Även detta kommer vi gå in närmre på och berätta mer om, bland annat finns numer ett begrepp som kallas för högkostnadskredit. Känner du till vad det innebär kan du säkerställa att du aldrig betalar mer för ett lån än vad som faktiskt är lagligt. Detta är vad konsumentkreditlagen går ut på, att skydda dig som konsument vid kreditavtal.

När gäller konsumentkreditlagen?

Rent generellt gäller konsumentkreditlagen vid kreditavtal som erbjuds till konsumenter men det finns också andra områden som lagen täcker in och situationer då lagen inte gäller. Företag som erbjuder kreditavtal till konsumenter är till exempel banker och långivare som tillhandahåller olika typer av lån. Lagen gäller också om du köper varor eller tjänster från ett företag som erbjuder dig att betala på kredit eller genom avbetalning. Det skulle till exempel kunna vara en elektronikkedja som låter dig köpa en TV på avbetalning.

Vad händer om ett företag bryter mot lagen?

Om du upplever att ett företag bryter mot lagen kan du anmäla företaget direkt på Konsumentverkets egen hemsida alternativt göra din anmälan via post. Om din anmälan blir till ett ärende eller inte avgörs av hur stort konsumentintresset är i frågan, men även om det inte tas upp på en gång sparas din anmälan och kan bli ett ärende i framtiden. Det kan till exempel vara flera som upplever samma typ av problem med företaget vilket gör att konsumentintresset anses öka.

Vad täcker lagen?

Konsumentkreditlagen är relativt bred och innefattar mer än bara själva avtalen. Det första som lagen täcker är kreditköp, när hela eller delar av köpet finansieras med hjälp av lånade pengar, antingen från säljaren eller från en annan kreditgivare. Detta kan vara både när du handlar online eller i butik. Lagen innefattar numera också en högkostnadskredit som sätter ett tak för hur mycket ett lån får kosta, detta kommer vi gå in närmre på senare i artikeln eftersom tillägget är relativt nytt.

Enligt konsumentkreditlagen ska företag tillämpa god kreditgivningssed gentemot sina konsumenter. Exakt vad det innebär är något av en bedömningsfråga men i stora drag handlar det om att företaget ska värna om dina intressen när du är konsument. Till exempel kan det handla om att företaget ska ge dig de förklaringar av avtalet som du behöver och vara tydliga med vilka kostnaderna kommer att bli. God kreditgivningssed kan förstås betyda fler saker och vid eventuella gråzoner är det upp till Konsumentverket att avgöra rätt och fel.

Lagen innefattar även sådant som marknadsföring, förköpsinformation, kreditprövning, dokumentation, ångerrätt, kontantinsats, förskottsbetalning, invändningsrätt samt ränta och avgifter. Med andra ord en hel del. I all marknadsföring av kreditavtal måste till exempel den effektiva räntan anges, och i “rimlig tid” innan du ingår ett avtal har du rätt till förköpsinformation som bland annat löptid, kreditbelopp och namn på kreditgivaren. För förköpsinformation finns ett standardiserat formulär för europeisk konsumentkreditinformation som du har rätt till. Formuläret du kan be om kallas “Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation“.

Allt från kreditprövning till dokumentation och ångerrätt

Som nämnt innefattar lagen även kreditprövning, dokumentation, ångerrätt, kontantinsats, förskottsbetalning, invändningsrätt samt ränta och avgifter – något vi kommer gå in närmre på här. Enligt konsumentkreditlagen måste alla kreditgivare göra en kreditprövning innan du ingår ett avtal. Vissa långivare marknadsför sina tjänster med parollen “lån utan UC”, men detta innebär inte att företaget inte gör en kreditprövning, det skulle betyda att de bröt mot lagen. När du ingått ett avtal har du alltid rätt till viss dokumentation där du kan läsa om kreditens uppgifter på ett tydligt sätt.

Ångerrätten innebär att du har rätt att ångra ett kreditavtal inom 14 dagar efter det har upprättats. Dock måste du inom 30 dagar betala tillbaka det belopp, inklusive ränta, för det du redan hunnit låna. Även kontantinsats regleras av lagen och när du gör ett kreditköp ska säljaren vanligtvis ta en kontantinsats på minst 20 % av produktens pris. Har du några invändningar vid ett kreditköp kan du nyttja invändningsrätten, till exempel om säljaren inte betalar en skuld till dig. Då kan du ställa krav om återbetalning.

Bra att känna till är att du har rätt att betala av en skuld i förtid, alltså innan avtalad förfallotid. Generellt sett har kreditgivaren inte rätt att kräva ersättning för ett lån som du löser i förtid, även om det finns vissa undantag, till exempel om du har ett bostadslån med bunden ränta. Vi har redan varit inne på att ränta och avgifter måste anges i vissa sammanhang, exempelvis i förköpsinformation. Avgifter för en kredit får bara krävas om avgiften täcker en kostnad för kreditgivaren.

Högkostnadskredit – ett nytt tillägg i lagen

I september 2018 utökades lagen med något som kallas för högkostnadskredit. Tillägget innebär fler saker men de största skillnaderna är att det nu finns ett tak både för ränta och för kostnader. Ränteläget kan givetvis ändras, men i dagsläget säger räntetaket att ett lån som högst kan ha en årsränta på 39,5 % vilket skyddar dig som konsument. Misstänker du att en kreditgivare sätter för hög ränta kan du i vanlig ordning vända dig till Konsumentverket med en anmälan.

I lagändringen ingår även ett kostnadstak som innebär att du aldrig behöver betala mer i kostnader än vad lånebeloppet var. Ett lån på 20 000 kronor kan således aldrig kosta mer än 20 000 kronor i ränta och avgifter, vilket ger ett högsta totalbelopp på 40 000 kronor. Är lånet dyrare än så bryter kreditgivaren mot konsumentkreditlagen.

I samband med ändringarna skedde även ändringar gällande kreditprövning och lagen är nu mer strikt. Även för korta lån krävs kreditprövning, undantaget är om det gäller rena kreditköp med kreditkort.

Sammanfattning

Konsumentkreditlagen finns för att skydda dig som konsument när du ingår kreditavtal. Lagen är bred och innefattar många områden med allt från avtal och ränta till marknadsföring och ångerrätt. Misstänker du att ett företag bryter mot konsumentkreditlagen kan du göra en anmälan till Konsumentverket som sedan startar ett ärende om konsumentintresset är tillräckligt stort. Olika åtgärder kan vidtas och det kan röra sig om ett föreläggande om att lägga ner kreditverksamheten eller bli ett mål i domstolen.

Känner du till konsumentkreditlagen vet du dina rättigheter som konsument.