Flera eurosedlar av olika valör

Vad är betalningspåminnelse?

En betalningspåminnelse är ett dokument som skickas från en borgenär till en gäldenär för att påminna om att en skuld inte har betalats och att förfallodatumet har passerat.

I samband med betalningspåminnelsen brukar borgenären ta ut en påminnelseavgift som läggs på den ordinarie skulden.

Kostnad för påminnelseavgift

En borgenär får inte ta ut en hur hög kostnad som helst vid en försenad betalning. Hur hög påminnelseavgiften får vara finns reglerat i lagen.

Idag får en betalningspåminnelse för privatpersoner inte kosta mer än 60 kronor. Det finns dock undantag för vissa myndigheter. Exempelvis får CSN ta ut en påminnelseavgift på hela 450 kronor vid en försenad betalning. Det blir alltså mycket dyrare för dig att missa en betalning från CSN än från exempelvis en bank.

Men för att överhuvudtaget få ta ut en påminnelseavgift måste det framgå i avtalet. Där ska det stå vilka avgifter som tillkommer vid försenade betalningar. En borgenär får inte heller ta ut flera påminnelseavgifter för samma faktura. Om borgenären skickar ut två påminnelser blir kostnaden alltså inte 60 x 2 utan bara 60 kronor.

Borgenären behöver inte skicka ut en betalningspåminnelse

Har du någon gång varit sen med en betalning har du säkerligen fått en betalningspåminnelse hemskickad till dig. Det hör till god sed att skicka ut en betalningspåminnelse när du är sen med en betalning, men det finns faktiskt ingen laglig skyldighet att göra det.

En borgenär skulle alltså kunna avstå från att skicka ut en påminnelse om du är sen med en betalning. Borgenären har möjlighet att direkt ta ut en dröjsmålsränta för den sena betalningen och skicka ärendet vidare till inkasso för att få sina pengar.

Påminnelsen kan ibland skickas ut innan betalningen når borgenärens konto

Det kan ibland hända att du får en betalningspåminnelse efter att du betalat din skuld. Det beror vanligtvis på att det tar ett tag innan pengarna når borgenärens konto. Borgenären kan då tro att du glömt att betala din skuld och skickar därför ut en betalningspåminnelse.

Ett tips kan därför vara att kontakta borgenären och meddela att pengarna är på väg. Då slipper borgenären skicka ut en betalningspåminnelse. Skulle du ändå få en påminnelse kan du kontakta långivaren och berätta att du betalat din skuld. Då brukar du kunna få strunta i att betala påminnelseavgiften.

Dröjsmålsränta efter betalningspåminnelse

Vid en försenad betalning behöver långivaren inte ta ut någon påminnelseavgift. I stället har långivaren rätt att ta ut en dröjsmålsränta för varje dag betalningen uteblir. Det måste dock framgå på fakturan. Enligt lag är dröjsmålsräntan 8 procent över rådande referensränta, men det går att avtala om en annan räntesats. Räntan är angiven som en årlig räntesats.

En borgenär får inte ta ut någon referensräntan förrän tidigast 30 dagar efter att fakturan skickades ut. Det innebär att om du hade en återbetalningstid på 14 dagar får långivaren inte ta ut någon dröjsmålsränta förrän tidigast 16 dagar efter förfallodatumet.

Påminnelseavgift innebär inte att du får en betalningsanmärkning

En påminnelseavgift innebär inte något mer än att du får betala lite extra på din faktura. Detta för att borgenären var tvungen att skicka ut en betalningspåminnelse då du inte betalat din faktura i tid.

En påminnelseavgift innebär inte att du får en betalningsanmärkning. För att få en betalningsanmärkning måste ditt ärende först gå vidare till inkasso följt av Kronofogden. En betalningsanmärkning fungerar som en notering i kreditupplysningsföretagens register om att du inte betalat dina skulder i tid. En sådan gör det svårt för dig att exempelvis låna pengar eller teckna abonnemang. En betalningsanmärkning finns kvar i tre år.

Betalar du inte skulden går skulden vidare till inkasso och Kronofogden

När du fått din påminnelseavgift är det viktigt att du betalar den i tid så att du blir skuldfri. Om du inte göra det kan borgenären ta ärendet vidare till inkasso som då kommer driva in skulden. Dessutom tillkommer även en inkassoavgift som läggs på den ordinarie skulden vilket gör totalkostnaden ännu dyrare.

Skulle du inte betala inkassokravet kan ärendet skickas vidare till Kronofogden som då har det slutgiltiga uppdraget att driva in skulden. Återigen tillkommer diverse avgifter som gör totalkostnaden ännu dyrare. Kronofogden har dessutom möjlighet att göra utmätning på dina ägodelar. Det innebär helt enkelt att Kronofogden tar föremål från dig och säljer dem för att få in pengar att betala skulden med.

Du behöver inte överklaga en betalningspåminnelse

Även företag kan göra fel och skicka ut fakturor som inte stämmer. Om så är fallet finns det alltid möjlighet att överklaga och bestrida fakturan. Detta ska du göra skriftligt så du vid en eventuell tvist kan visa att du faktiskt bestridit fakturan.

I din överklagan är det viktigt att du uppger dina kontaktuppgifter och nummer, datum och belopp på den faktura du vill bestrida. I din överklagan är det viktigt att du skriver varför du väljer att bestrida fakturan. Skulle du bara vilja bestrida delar av fakturan måste du dock komma ihåg att betala för den delen som är korrekt.

Skulle du få en betalningspåminnelse på fakturan behöver du dock inte bestrida den på nytt. Det räcker med att du protesterar mot företagets första betalningskrav.