Hög med silver- och kopparmynt

Vad är inkasso?

Ordet inkasso är ett samlingsnamn för företag som arbetar med att driva in skulder. Om exempelvis en låntagare inte betalar sin skuld kan långivaren vända sig till ett inkassoföretag för att driva in skulden.

Vad gör ett inkassobolag?

Inkassobolagen hjälper kreditgivare att driva in skulder. Detta gör man genom att skicka ut ett så kallat inkassokrav. Det är ett krav på betalning och kan ses som en extra påminnelse om att en person inte har betalat sina skulder i tid. Men inkassokravet kan även ses som ett hot om att indrivning väntar om skulden inte betalas. Det innebär helt enkelt att om du inte betalar skulden kommer ärendet skickas vidare till Kronofogden. Det i sin tur kan leda till en betalningsanmärkning.

I samband med att inkassobolagen skickar ut ett inkassokrav tillkommer en extra avgift på 180 kronor som läggs på den redan befintliga skulden.

Hur ser ett inkassokrav ut?

Det finns tydliga krav vad ett inkassokrav ska innehålla. I kravet ska det framgå att du ska betala ett belopp för ett avtal du ingått där förfallodatumet har passerat. I inkassokravet finns även information om att du kan bestrida kravet om du anser att det är felaktigt.

Utformningen av inkassokravet regleras i inkassolagen. Det finns tydliga riktlinjer hur kravet ska se ut. Om inte kravet är utformat på ett korrekt sätt får inte inkassobolaget kräva betalning för inkassokravet.

Det här ska ett korrekt utformat inkassokrav innehålla.

  • Namn på den betalningsskyldige.
  • Vad som ligger till grund för skulden.
  • Vilket belopp som ska betalas.
  • När inkassokravet senast ska betalas eller bestridas.
  • Hur lång tid du har på dig att betala eller bestrida inkassokravet.

När får ett inkassokrav skickas ut?

För att inkassoföretaget ska få skicka ut ett inkassokrav till dig måste det finnas skäl att anta att du inte kommer betala skulden. Det betyder att inkassoföretagen får skicka ut inkassokrav om du inte har betalat din skuld efter att förfallodatumet har passerat eller att du inte har kontaktat företaget du står i skuld till och meddelat att en betalning är gjord.

Så bestrider du ett inkassokrav

Då och då händer det att företag skickar ut felaktiga fakturor vilket kan ställa till det för dig som konsument. Om du har fått ett inkassokrav som du anser vara felaktigt är det viktigt att du bestrider det. Det finns flera inkassoföretag som inte undersöker kravet ordentligt förrän du som konsument bestrider det.

När du bestrider ett inkassokrav ska du göra det skriftligt och direkt till inkassoföretaget, gärna via e-post. Skriv vad du anser är fel med inkassokravet. Det går även bra att bara bestrida delar av kravet, men då får du inte glömma bort att betala för resterande delar som stämmer. Se även till att spara en kopia vid en eventuell tvist. Du är inte skyldig att betala några pengar bara för att ett inkassoföretag har skickat ut ett betalningskrav.

Något många inte känner till är att det är företaget som kräver dig på pengar som har bevisbördan när du bestrider ett inkassokrav.

Kan jag hamna hos inkasso utan påminnelse?

Vem som helst kan glömma bort att betala en skuld utan att man har för avsikt att inte betala den. När du inte betalar en skuld i tid brukar bankerna och långivarna börja med att skicka ut en betalningspåminnelse. Det är en påminnelse från långivaren om att du inte har betalat din skuld i tid. Det ger dig ytterligare en möjlighet att betala din skuld innan ärendet går vidare till inkasso. Men det finns faktiskt ingen laglig skyldighet att  skicka ut betalningspåminnelser. En bank eller långivare kan lika gärna skicka vidare ärendet till inkasso direkt. Det hör dock till god sed att skicka ut en påminnelse.

I vissa fall kan den du står i skuld till vara så generös att du får flera betalningspåminnelser innan ärendet skickas vidare till ett inkassoföretag, medan andra nöjer sig med en påminnelse.

I samband med att du får en betalningspåminnelse läggs det på en förseningsavgift på den ordinarie skulden. Förseningsavgiften får inte vara högre än 60 kronor, med undantag för vissa myndigheter. Exempelvis får CSN ta ut en förseningsavgift på 450 kronor.

Hur länge ligger en skuld hos inkasso?

När din skuld har kommit till inkasso måste du betala den snarast för att inte riskera att den skickas vidare till Kronofogden. Från det att din obetalda skuld har gått till inkasso varierar det hur lång tid du har på dig att betala den.

När inkassobolaget skickar ut inkassokravet har du som minst åtta dagar på dig att betala eller bestrida kravet. Det finns dock inkassobolag som ger dig mer tid än så att betala din skuld.

På ditt inkassokrav står det när din skuld senast ska vara betald. Betalar du inte kravet i tid skickas ditt ärende vidare till Kronofogden som då får i uppdrag att driva in skulden.

Inkasso inom snabblån

Du kan hamna hos inkasso på flera olika sätt. Det kan vara så att du inte kan betala din hyra, ditt mobilabonnemang eller ett lån du har tagit. När det kommer till lån gäller det att du är extra försiktig, särskilt om du tar ett snabblån. Snabblånen är så kallade högkostnadskrediter och kan bli väldigt dyra om du inte följer betalningsplanen. Ett par missade betalningar kan göra lånet så pass dyrt att du inte kan lösa det vilket i sin tur leder till inkasso, och även Kronofogden.

Snabblån är lån på låga belopp med kort återbetalningstid. Om du kan låna summan av en familjemedlem är det ett bättre alternativ. Har du en bostad med övervärde kan du även belåna den för att frigöra kapital.

Inkasso är inte samma sak som Kronofogden

Både inkassoföretagen och Kronofogden arbetar med att driva in skulder, men trots det finns det en viss skillnad. Inkassoföretagen är privata företag som hjälper personer att driva in skulder genom att skicka ut inkassokrav. Om du inte betalar din skuld kan inkassoföretaget lämna över ärendet till Kronofogden.

Kronofogden å sin sida är en statlig myndighet som också driver in skulder. Kronofogden har dock möjlighet att göra utmätningar vilket innebär att de tar föremål från dig, samt delar av din lön, för att betala skulden. Precis som inkassoföretagen tar ut en inkassoavgift tar även Kronofogden ut diverse avgifter som läggs på din ordinarie skuld.

Kronofogden kan även besluta om betalningsanmärkningar. En betalningsanmärkning är en notering om att du inte betalat dina skulder tidigare, vilket i sin tur påverkar din framtid. Det blir exempelvis svårare att låna med en betalningsanmärkning, teckna abonnemang och köpa bostad.

Det är dock inte Kronofogden som registrerar betalningsanmärkningarna, det gör kreditupplysningsföretagen. Däremot är det Kronofogdens beslut som ligger till grund för registreringen. En betalningsanmärkning finns kvar i upp till tre år.