Svensk ekonomi går ner - låna pengar

Bankernas marginaler ökar – goda möjligheter att förhandla bolåneräntan och spara pengar

Bolånemarginalen ökade under årets tredje kvartal. Det innebär att bankerna nu tjänar allt mer på sina bolån. Det ger dig som konsument goda möjligheter att förhandla ned räntan.

Varje kvartal redovisar Finansinspektionen bankernas bruttomarginal på bolån, vilket är bankernas utlåningsränta minus finansieringskostnader. Bruttomarginalen ger en fingervisning om hur mycket bankerna faktiskt tjänar på sina bolån och kan därmed bidra till att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden. Detta eftersom marginalen ger konsumenterna en bättre insyn och därmed minskar kunskapsunderläget som kan uppstå vid en förhandling.

För några veckor sedan kom det nya siffror som avser det tredje kvartalet. Siffrorna visar att bolånemarginalen har ökat från 1,26 procent till 1,44 procent, vilket alltså innebär att bankerna nu tjänar mer på sina bolån än under föregående kvartal. Denna kunskap ger dig som bolånekund eller blivande bolånekund goda chanser att förhandla ned din bolåneränta.

Förhandla mot bankens snittränta

Den ökade bolånemarginalen innebär goda möjligheter att förhandla ned bolåneräntan ytterligare. Det förutsätter dock att du som kund har den rörliga tremånadersräntan. Har du bunden ränta är du fast med den räntesatsen under hela bindningstiden.

När du förhandlar räntan är det viktigt att du gör det mot bankens snittränta. På bankens hemsida presenteras två olika boräntor för respektive löptid – listränta och snittränta.

Listräntan är den räntesats banken använder sig av i marknadsföringssyfte, medan snitträntan är den genomsnittliga ränta bankernas kunder får efter rabatt. Förhandlar du mot snitträntan har du större möjligheter att få en bra rabatt på ditt bolån.

Ställ bankerna mot varandra

Något svenskar överlag är dåliga på att göra är att ställa bankernas erbjudanden mot varandra. Gör du det har du större möjligheter att få en riktigt billig bolåneränta eftersom bankerna då får kämpa om dig som kund. Får du ett billigare erbjudande från en annan bank ska du inte heller vara rädd för att flytta ditt bolån. I slutändan är det du som ska betala för lånet och då vill du inte betala mer än nödvändigt. Med tanke på hur stora bolånen ofta är kan du spara tusentals kronor varje år.