Svensk ekonomi går ner - låna pengar

Prognos: Räntan sänks 4 gånger i år

Inflationen hamnar under målet och flera räntesänkningar är att vänta under året. Lågkonjunkturen är däremot inte över förrän i slutet av 2026. Det visar Konjunkturinstitutets senaste prognos.

Konjunkturinstitutets, KI, senaste prognos visar på en ekonomisk återhämtning i slutet av året. Inflationen faller tillbaka snabbt och nedgången ser ut att fortsätta. I slutet av 2024 väntas KPIF-inflationen landa på 1,2 procent, det vill säga en bra bit under inflationsmålet på 2 procent.

Till följd av den sjunkande inflationen tror KI att räntan kommer att sänkas fyra gånger under året. Från 4 procent till 3 procent.

Med en så pass stor räntesänkning skulle det bli billigare för hushållen att låna pengar och konsumtionen skulle fortsätta uppåt.

Exempel: Den som har ett bolån på 2 000 000 kronor kommer att spara 20 000 kronor vid en räntesänkning på 1 procent.

– Inflationen har fallit snabbt och den fortsätter att falla under 2024. Därför kommer Riksbanken att inleda en serie räntesänkningar från juni, säger Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på KI.

Kronan blir successivt starkare

Den svaga kronan har varit en huvudvärk för Riksbanken och den svenska ekonomin. På senare tid har dock den negativa utvecklingen vänt och kronan ser ut att fortsätta stärkas framöver.

Jämfört med euron ligger kronan i dagsläget på 11,45, jämfört med 11,90 i september förra året.

– Kronan har stärkts och den kommer att fortsätta stärkas lite framöver. Det gör att vi importerar mindre inflation från omvärlden, säger Ylva Hedén Westerdahl.

Så påverkas arbetsmarknaden

Den lågkonjunktur vi befinner oss i just nu tror Konjunkturinstitutet kommer att sätta sina spår på arbetsmarknaden. Den väntas stiga till 8,4 procent innan den vänder ner igen.

Även om hushållen återhämtar sig tror KI att det dröjer till slutet av 2026 innan lågkonjunkturen är över.