Trave med pengar visar hur man jämför lån med låneguiden

SBAB varnar för dubbelt så höga boräntor

Räntan är på väg upp. SBAB förutspår en dubbelt så hög ränta inom några år vilket kan tvinga hushåll med små marginaler att flytta till billigare bostäder.

För ett par dagar sedan höll den amerikanska centralbankens chef, Jerome Powell, tal och den globala finansmarknaden lyssnade spänt efter minsta signal som kan tyda på en räntehöjning. Den gemensamma tolkningen var att räntan ska upp i flera steg för att på så vis bromsa inflationen i USA som idag är skyhög.

Även i Sverige är högre räntor att vänta och det kommer framför allt påverka hushåll med bolån.

Redan nu har flera svenska banker höjt sina boräntor, däribland

  • Nordea
  • SEB
  • Stadshypotek
  • Länsförsäkringar
  • Skandia

SBAB förutspår dubbelt så höga räntor

Den statliga banken SBAB förutspår att räntorna kommer bli dubbelt så höga inom några år. Enligt bolåneinstitutets senaste prognos väntas femårsräntan stiga från 1,7 procent till 3 procent i januari 2025.

Claudia Wörmann, SBAB:s chefsekonom säger, i en intervju med SVT, att det framför allt är hushåll med litet utrymme i sin ekonomi som kommer få svårt att klara kraftiga räntehöjningar. Den som har svårt att klara av höjningarna bör eventuellt se sig om efter billigare boenden.

Även Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman, delar SBAB:s bild om att boräntorna är på väg upp.

– De är på väg upp, men jag tror ändå det kommer gå ganska så långsamt. En viss uppgång, men ingen dramatik, säger hon.

Viktigare att jämföra räntorna

Höga bolåneräntor kommer ställa högre krav på låntagarna att jämföra bolånen med varandra och förhandla till sig en bättre ränta.

Den som förhandlar räntan bör alltid göra det mot snitträntan och inte mot listräntan. Listräntan är den boränta banken använder i marknadsföringssyfte medan snitträntan är det räntesnitt bankernas kunder får efter rabatt.

Alla svenska banker är enligt lag skyldiga att presentera både list- och snitträntan på sina hemsidor.