Grönsaksavdelning i matbutik

Matpriserna sjunker

Expressen Låneguiden har vi tidigare rapporterat om höjda matpriser. Sedan en tid tillbaka har den trenden dock avtagit och i mars månad såg vi en tydlig nedgång. Enligt statistik från Statistiska centralbyråns (SCB) konsumentprisindex (KPI) minskade matpriserna och för första gången sedan sommaren 2021 var priserna dessutom lägre än motsvarande månad året innan.

– Priserna på alkoholfria drycker steg med 0,4 procent medan priserna på livsmedel sjönk med 0,8 procent i mars jämfört med februari. Priserna på livsmedel har inte gått ned så mycket mellan två månader sedan april förra året, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Normalt sett brukar livsmedelspriserna stiga i mars jämfört med februari.

Trendbrott i årlig prisutveckling

Under perioden december 2021 till mars 2023 steg priserna på livsmedel och alkoholfria drycker kontinuerligt i 16 månader. Totalt sett ökade priserna med över 25 procent. Efter denna period har priserna varierat, med vissa månader som har sett ökningar och andra som har sett minskningar. Trots dessa fluktuationer har den årliga prisutvecklingen fortsatt att visa en uppgång, även om takten har avtagit. Fram till nu.

– Jämfört med mars 2023 har priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjunkit med 0,7 procent. Räknat enbart på livsmedel rör det sig om en minskning med 1,0 procent. Det är första gången priserna på livsmedel sjunker sett till årstakt sedan juli 2021, säger Caroline Neander.

Sänkta priser på grönsaker

När man tittar på specifika produktgrupper framträder särskilt olika grönsaker vad gäller prisnedgångar.

Gurkor var 32 procent billigare än i mars 2023. Tomater var 24 procent billigare och purjolök 22 procent billigare. Sammantaget var grönsaker 6,7 procent billigare än för ett år sedan.

Denna utveckling markerar ett betydande trendbrott i livsmedelspriserna, som tidigare visat en stadig uppgång under en lång period. Minskningen i mars kan ses som ett tecken på att marknaden för livsmedel och alkoholfria drycker kanske börjar stabiliseras, trots tidigare prisökningar. Den kraftiga nedgången i priserna på grönsaker, särskilt gurkor, tomater och purjolök, har haft en betydande inverkan på den övergripande prisnedgången för livsmedel.

I och med att priserna nu sjunker i årstakt för första gången på nästan tre år, kan konsumenter börja känna en viss lättnad i sina matkostnader. Om denna trend fortsätter kan det innebära en positiv utveckling för hushållens ekonomi, särskilt för de som drabbats hårdast av de tidigare kraftiga prisökningarna på mat och dryck.