Utbildning ska stärka seniorers it-kunskaper

Ny utbildning ska stärka seniorers kunskaper i privatekonomi

Finansinspektionen inleder nu ett samarbete flera seniorförbund och ABF för att stärka äldres kunskaper i privatekonomi. Den första kursen “Trygga din ekonomi på äldre dar” kommer att gå av stapeln i Stockholm, i slutet av januari 2020 för deltagare från förbunden PRO, RPG, SKPF och SPF Seniorerna.

Man har förhoppning om att kunna hålla en eller två kurser per år runt om i landet. Varje kurs ska vara på två dagar och innefatta konsumenträttigheter, digitalisering, bank, finans, skatt, skulder, bostadstillägg, investeringsbedrägerier, försäkringar och vardagsjuridik. Tanken är att de som gått kursen sedan ska kunna sprida sina nya kunskaper vidare till andra seniorer i sin bekantskapskrets och i sina förbund.

Svårt att hänga med i den nya tekniken

I takt med att samhället blir allt mer digitaliserat får allt fler äldre svårare att orientera sig.
En stor del av målgruppen lever i så kallat digitalt utanförskap och kan inte hantera BankID, internetbank, appar eller betaltjänster. Många äldre använder inga digitala verktyg för att handskas med sin ekonomi, en stor del vill inte ens ha ett betalkort utan tar hellre ut större summor i kontanter som de förvarar hemma. De blir då lätt offer för samvetslösa kriminella som antingen utger sig för att vara någon form av reparatör, vattenavläsare eller hemtjänst, och på det sättet tar sig in i deras hem. Alternativt bestjäl dem i butiken eller på väg hem från banken.

Det har också blivit allt vanligare att bedragare ringer upp äldre och erbjuder dem diverse investeringsmöjligheter som sen visar sig vara ren bluff. Flera äldre har på detta sätt blivit av med sina besparingar eller skuldsatt sig och därmed fått betalningsanmärkningar. En annan variant är att man ringer upp och lurar på personen helt onödiga försäkringar, för att inte tala om alla försäljare som ringer hela tiden och är väldigt svåra att värja sig mot. De äldre har ofta fast telefon och svarar artigt när det ringer, medan yngre människor som har mobiler inte svarar på nummer de inte känner igen eller bara klickar bort dem.

I Riksrevisionens senaste undersökning framgår också att cirka 140 000 pensionärer går miste om bostadstillägg, mörkertalet kan dock vara större. En stor del av de äldre vet inte ens om att de är berättigade bostadstillägg medan andra tycker att det är förenat med skam att ansöka om det. Det medför då en sämre ekonomi än vad man borde ha och man missar det som man faktisk har rätt till.

Anhöriga får sköta ekonomin

Väldigt ofta är det barn och barnbarn som får sköta de äldres privatekonomi så den nya utbildningen skulle kunna göra stor skillnad för många, både för de äldre och de anhöriga.
Med kunskap om den nya tekniken blir allt så mycket lättare för de äldre, både vad det gäller den egna ekonomin men också när det gäller att orientera sig i tiden. Man kan lättare hänga med på vad som skrivs i tidningar och vad som sägs i nyhetsprogram.

Man behöver inte skaffa en dator, det räcker bra med en smartphone och vill man gå kursen så är det bra att börja öva på att handskas med den i god tid före kursstarten. En yngre anhörig kan hjälpa till att införskaffa den, introducera den, lägga in telefonnummer samt presentera användbara ekonomiappar. Man kan samtidigt rensa bort allt som är förvirrande och onödigt så att det som syns på skärmen bara är sådant som är aktuellt. Många äldre är rädda för att göra fel så med färre appar minskar man den oron.

Internetbanken

Alla banker har numera en internetbank, du kan bara gå in på ditt bankkontor och be dem om hjälp. Med internetbanken kan du sköta dina vanligaste bankärenden när du vill, du kan betala räkningar, föra över pengar mellan egna och till andras konton. Du kan också handla aktier eller fonder samt hålla koll på din ekonomi. Om du har flera olika lån kan en bra start vara att samla dina lån så att det blir färre saker att komma ihåg.

En god idé är att också skaffa BankID, med det kan man både handla och legitimera sig. Om man till exempel vill gå in på vårdguiden och läsa sina journaler, vilket många gånger kan behövas eftersom det ofta blir fel i brist på läkarsekreterare. Man kan också kontrollera sina mediciner och få en bättre översyn alternativt beställa dem på apoteket via appen.

Tips till dig som vill lära dig mer

  • Håll koll på när det finns möjlighet för dig att gå utbildningen, “Trygga din ekonomi på äldre dar” alternativt be någon om hjälp med att göra det.
  • Skaffa en smartphone, den köper du lätt i butik eller beställer den från en operatör, be gärna någon yngre närstående om hjälp som kan förhandla om ett fördelaktigt avtal. Ofta finns det bra erbjudanden.
  • Beställ också ett BankID, det gör du via internetbanken. Det kan skilja sig åt mellan olika banker hur man beställer det, men alla banker har en internetbank. Du kan behöva hjälp att komma igång, men sen är det enkelt att använda.