Försvagad konjunktur förklaras av Expressens låneguide

Nu försvagas konjunkturen enligt Swedbank

Försvagad konjunktur

I en artikel i Affärsvärlden 2019-08-27 citeras bedömare på Swedbank som hävdar att det är tydligt att konjunkturen försvagas i detta nu. Framförallt på grund av omvärldsfaktorer bortom vår kontroll.

Den svenska ekonomin är exportkänslig

Den svenska ekonomin är exportkänslig och det gör att vi är mer beroende av ekonomin i omvärlden än andra små nationer vars ekonomi inte bygger på export i lika hög grad som vår. Nu har vi ett handelskrig under uppsegling mellan USA och Kina. Brexit stökar också till i den globala ekonomin och det får alltså ganska stora konsekvenser för konjunkturen i Sverige. Industriproduktionen går ner och företagens lönsamhet minskar. Det kan leda till uppsägningar och till att lönerna stiger långsammare än priset på varor. Om stora företag drabbas får detta effekt även inom tjänstesektorn.

Det man ser nu är att industrikonjunkturen gör en kraftigare inbromsning än vad tidigare prognoser indikerat. Enligt Swedbanks senaste konjunkturprognos dämpas lönetillväxten samtidigt som även BNP ökar något långsammare än man tidigare trott att det skulle göra under det här kvartalet. De analytiker som bevakar den svenska arbetsmarknaden för Swedbanks räkning menar att vi är inne i en inbromsningsfas. Antalet sysselsatta fortsätter att öka, men inte lika snabbt som tidigare.

Situationen bedöms inte vara alltför allvarlig

Swedbanks chefsekonom Anna Breman tror att tiderna kommer att bli tuffare, men att läget ändå är hanterbart. Såväl staten som hushållen och Riksbanken har ett visst handlingsutrymme och risken för en kraftig konjunkturnedgång bedöms inte vara så stor i dagsläget.

Staten kan påverka konjunkturen genom att investera i den offentliga sektorn. Det finns behov av rejäla satsningar i infrastruktur och det innebär att staten kan bedriva en offensiv politik för att upprätthålla den ekonomiska tillväxten. Det sker då till priset av ett ökande budgetunderskott. De flesta bedömare verkar vara eniga om att det finns utrymme för ett växande budgetunderskott såsom Sveriges finanser ser ut i dagsläget.

Ett viktigt värde när man bedömer konjunkturen är hushållens konsumtion. Det styrs i sin tur av sådant som inkomstutveckling, sysselsättning och räntenivåer. I Sverige har vi idag förhållandevis hög sysselsättning och väldigt låga räntor. Trots detta har hushållen varit försiktiga med investeringar under en längre tid. Swedbank bedömer att hushållen kommer att kunna hålla uppe konsumtionen i några år framöver.

Riksbankens handlingsutrymme kan diskuteras. Vi rapporterade nyligen om att vi har den svagaste kronan på 17 år, men inget hindrar Riksbanken från att sänka räntorna ytterligare och på så sätt stimulera ekonomin även om det innebär ännu lägre kronkurs.

Varför är det viktigt att ha koll på när konjunkturen vänder?

Du som privatperson har mycket att vinna på att hålla koll på ekonomiska skeenden. I början av 2000-talet, under den så kallade IT-bubblan, kunde en aktie tappa mer än 90 % i värde på nolltid. Det är alltid så inom ekonomi att den som agerar snabbt utifrån information om en stundande förändring får en enorm fördel jämfört med dem som blir tagna på sängen. Börskrascher och konjunkturnedgångar är dock inte samma sak. Som privatperson kommer du förmodligen inte att behöva agera lika snabbt för att rädda dina besparingar som om du hade stora belopp i IT-aktier när bubblan sprack under dramatiska former 2001. Det är dock givetvis bättre att sälja ett aktieinnehav i början av en nedgång än när kurserna nått botten.

Om du är i färd med att köpa eller sälja en bostad ska du också vara medveten om att priserna förväntas falla om vi går in i en lågkonjunktur. Hushållens marginaler minskar och den som måste sälja får helt enkelt anpassa sig efter det. Vi ser dock inga tecken på att bopriserna är på väg att falla i närtid. Du kan läsa mer om den aktuella situationen på bostadsmarknaden i vår artikel om att bostadsmarknaden slår rekord igen.

Bind dina lån i rätt tid

De räntor du får betala för bundna respektive rörliga bolån kan variera enormt beroende på när du binder lånen. Det är den rådande konjunkturen som ligger till grund för Riksbankens räntepolitik och den styr i sin tur vilka räntor banker och kreditmarknadsinstitut har på sina lån. I en lågkonjunktur har Riksbanken ett starkt incitament att hålla nere räntorna för att främja investeringar. De svenska exportföretagen gynnas alltså genom att kronan pressas ner när Riksbankens styrränta är låg.

Hur ska man agera som privatperson?

Eftersom konjunkturen bromsar in enligt Swedbank och andra bedömare är det naturligtvis viktigt att fråga sig om det är läge att sälja sina aktier och binda räntan på bolånen redan idag.

Vi bedömer att det kan vara en bra idé att i alla fall börja fundera på former av sparande och investeringar som kan klara en eventuell konjunkturnedgång bättre än fonder och aktier. Rörliga räntor ser dock fortfarande ut att vara ett bättre alternativ än bundna räntor under de kommande månaderna och kanske betydligt längre än så. Det är alltså inte tid att binda bolånen.