Svagaste kronan på 17 år. Låna smart

Svagaste kronan på 17 år

Svag krona

Inte sedan 2002 har den svenska kronan varit så svag i relation till dollarn som den är nu. Även euron och flera små valutor har blivit avsevärt dyrare. Att vi nu befinner oss på den lägsta nivån gentemot dollarna på 17 år har skapat rubriker på finansredaktionerna den senaste veckan.

Vi skrev om den svenska kronans låga värde för lite mer än en månad sedan och fokuserade på vad det får för konsekvenser för privatpersoner. Här ska vi gå in mer på mekanismerna bakom den sjunkande kronkursen. Förmodligen kommer vi att ha anledning att återkomma till det här ämnet även längre fram eftersom det är viktigt för svensk ekonomi.

Riksbanken har stor makt över kronkursen

Den främsta anledning till att kronan är svag är Riksbankens räntepolitik. För att främja svensk export och skapa förutsättningar för tillväxt har Riksbanken sänkt styrräntan och sedan fixerat den kring 0 % under en lång tid. Att låna pengar har blivit billigt i och med det men att ha pengar på banken är, om vi tar hänsyn till inflationen, en ren minusaffär.

Det finns fler anledningar än den låg styrräntan till att kronan är svag. Sverige är ju inte det enda landet med väldigt låga räntor. En orsak är att svenska kronan är en liten valuta och små valutor tenderar att tappa mark i relation till stora valutor i orostider och under lågkonjunkturer. Men just nu är vi inne i en högkonjunktur som varat i tio år sedan den senaste finanskrisen. Kronan har dessutom gått dåligt även i relation till flera valutor som är ännu mindre. Det är helt enkelt svårt att slå fast varför kronan är så låg, det är många faktorer som påverkar. Till viss del handlar det om omvärldens syn på svensk ekonomi i allmänhet.

Att dollarn, och i viss mån även euron, går starkt är naturligtvis också en förklaring till att kronan tappat mark.

Varför finns det en koppling mellan räntan på lån och kronkursen?

Att de låga räntorna på lån och sparande pressar ner kronkursen beror på att det inte ger någon avkastning att köpa kronor eller att ha ett sparande på ett svenskt bankkonto. Då sjunker efterfrågan på kronor. Stora aktörer på finansmarknaden handlar hela tiden med valutor i sådan omfattning att det påverkar valutakurserna.

Lånen blir dock inte billigare för att kronan försvagas. Man kan säga att kronkursen inte påverkar lånen alls lika mycket som räntan på lånen påverkar kronkursen. Från vårt perspektiv här på Låneguiden är det dock intressant att försöka förutse en eventuell framtida ränteuppgång och kronkursen är ändå en viktig del i det komplexa ekonomiska skeende som avgör vad vi har för räntor på allt från snabblån till bolån.

Gränsen är ännu inte nådd

Det är inte roligt att importerade varor och semestrar utomlands har blivit mycket dyrare. Att svensken förlorar i köpkraft får tydliga konsekvenser. Vi är inte vana vid att en pizza och ett glas vin på till exempel Mallorca nästan kostar mer än motsvarande middag här hemma. Men där har vi hamnat idag. Det finns som sagt stora fördelar med en lågt värderad krona. När den enligt opinionen är för låg kan det dock vara incitament för Riksbanken att stärka kronan. Riksbanken kan alltså väga in kronkursen när de tar beslut om kommande räntehöjningar, även om det är viktigare för dem att reglera inflationen med räntan och fortsätta att gynna tillväxt med billiga lån.

Det finns nog en gräns för hur svag kronan kan tillåtas bli men få bedömare tror att vi nått den gränsen. Idag är det fler som tror att räntorna, och därmed kronan, kommer fortsätta att falla än som tror att den kommer att stiga i närtid. Både dollar och euro kan alltså komma att bli ännu dyrare. Det här får genomgripande konsekvenser för hur svenskar planerar sina semestrar. Fler stannar helt enkelt hemma och det är gynnsamt för vår turistnäring.

En anledning till att vi har en styrränta är att det ger oss bättre förutsättningar för ett stabilt penningvärde. Tanken är att kronan inte ska stiga eller sjunka i värde allt för snabbt eftersom det skapar många problem i samhället när valutan är instabil. Vi har dock haft en värdeminskning som kan te sig ganska dramatisk även om kronan långsamt sjunker ner mot botten.

Förväntningarna styr

Det är till stor del förväntningen på Riksbankens politik som avgör om kronan går upp eller ner. Så länge Riksbanken är tydlig med att räntan inte kommer att höjas på ett bra tag finns det ingen anledning för utländska investerare att köpa kronor. En av Riksbankens viktigaste uppgifter är att ge just klara signaler i god tid eftersom det bidrar till stabilitet och ger alla som berörs av räntor en möjlighet att agera. Om det kommer indikationer på att räntan kommer att höjas så kan det vara en bra affär att köpa kronor nu, när det är billigt. Att kronan fortsätter att tappa mark är dock ett tecken på att marknaden bedömer att räntorna kommer att ligga kvar.

Att kronan aldrig har varit så här låg gentemot dollarn på 17 år är bra för dig med ett bolån men bra mindre om du har mycket pengar på banken.