crowdfundingföretag hur går det. låneguiden

Hur går det egentligen för företag inom crowdfunding?

Crowdfunding, alltså möjligheten för privatpersoner att låna ut pengar till entreprenörer och företag med intressanta affärsidéer har varit i ropet ett tag. Det finns en lång rad aktörer som erbjuder plattformar där småinvesterare kan möta företag och entreprenörer i behov av finansiering.

Vissa plattformar är nischade mot en bransch, till exempel fastighetsbranschen, andra är väldigt breda och låter dig investera i sinsemellan helt olika affärsidéer. Så kallade Peer 2 Peer lån är en variant av crowdfunding som gör det möjligt för privatpersoner att låna ut till varandra under säkra former. Det finns ingen bank som agerar mellanhand utan det hela bygger på samma idé som Airbnb, Uber och decentraliserade kryptovalutor.

Sverige har vassa entreprenörer inom crowdfunding

Ett av de mest kända och framgångsrika crowdfunding företagen är amerikanska Kickstarter. Där är det inte finansieringsmöjligheter som erbjuds utan snarare en chans att hjälpa företag att skapa coola produkter som man får köpa till ett förmånligt pris så fort de kommer ut på marknaden. Det vanligaste är annars att crowdfunding handlar om att köpa andelar i ett företag eller projekt eller om att låna ut pengar mot ränta.

Sverige är en stormakt när det gäller finansteknologi så det är ingen överraskning att flera spännande crowdfunding företag drivs av svenskar. Men hur går det egentligen för dem? Är crowdfunding en bubbla med övervärderade företag eller går aktörerna en ljus framtid till mötes?

Breakit varnar för röda siffror

Det som kanske är mest lockande med crowdfunding är att det innebär att privatpersoner kan komma in på en marknad som bara banker och riskkapitalister tidigare hade tillgång till. Alltså långt innan ett företag noteras på börsen.

Nu är flera av de företag som erbjuder crowdfunding plattformar aktiebolag som funnits i några år, men det är fortfarande en ung bransch och värderingen av de här företagen bygger på prognoser. De genererar i regel inte någon vinst i dagsläget.

Nyhetsportalen Breakit publicerade artikeln “Varning för crowdfunding – är det nästa bransch som gamarna flockas kring?” den 8 augusti. Skribenten Stefan Lundell, som gillar konceptet crowdfunding, har tittat närmare på siffror som ett par av de större svenska crowdfundingföretagen presenterat den sista tiden. Det är tyvärr inte allt för upplyftande signaler han tyckt sig få. Bolagen han tittat på är inte bara ifrån att gå med vinst utan förlusterna är större än under motsvarande tid föregående år.

Fundedbyme behöver nytt kapital

Om du ska använda de tjänster företagen erbjuder eller investera i plattformarna är två helt olika saker och vi bedömer inte att man ska undvika att göra affärer med hjälp av till exempel Fundedbyme eller Pepins, som är två av de mest omtalade svenska företagen i branschen. På lång sikt tror vi att några av dagens crowdfunding plattformar kommer att gå samman och att andra riskerar att försvinna.

Vi tror att vi i framtiden kommer att få se ett par mer dominanta plattformar istället för flera mindre och konkurrerande koncept. Det är en naturlig utveckling i många unga branscher. Fundedbyme behöver nytt kapital ganska omgående men det behöver inte tyda på att det är krisläge. Fundedbyme har hjälpt företag att dra in närmare 300 miljoner från privata investerare och är det mest kända svenska företaget i branschen.

Hur konjunkturkänsliga är crowdfunding plattformarna?

De flesta som sysslar med investeringar brukar vara mindre aktiva under lågkonjunkturer. Man kan till och med säga att det är därför som lågkonjunkturer uppstår. Investmentbolag kan sägas syssla med att hjälpa företag fram mot börsnotering men under lågkonjunkturer är det inte många företag som noterar sig. Plattformar som Pepins och Fundedbyme kan sägas vara en slags mikro-investmentbanker för småsparare. Småsparare brukar vara ännu mindre investeringsbenägna vid lågkonjunktur än de pensionsfonder som investmentbolagen har som återkommande kunder. Det är en faktor som kan tyda på att det kan bli tufft för vissa crowdfunding plattformar när vi går in i en lågkonjunktur.

Är det en bra idé att låna pengar till crowdfunding?

Vi har nyligen skrivit om vad man ska tänka på ifall man överväger att låna pengar för att köpa aktier. Det kan man göra, men bara om man har råd att förlora pengarna. Detsamma gäller dig som leker med tanken på att ta ett lån för att investera i en spännande affärsidé via en crowdfunding plattform. Precis som när det gäller aktieplaceringar är det viktigt att du på ett bra sätt kan bedöma den bransch den entreprenör eller det företag du vill satsa på verkar i. Undersök vilka crowdfundingmöjligheter det finns i en bransch som just du är intresserad av. Förutom teknik och Peer 2 Peer lån är till exempel fastighetsbranschen populär inom crowdfunding.