Peer-2-peer lånar pengar

Peer 2 Peer-lån

I takt med att förändring sker i hela samhället sker det också förändringar inom konsumentkreditbranschen. Delningsekonomi, eller "sharing economy" som det kallas på engelska, är något som har ökat markant de sista 20 åren och spås bli ännu större fram till 2025. Enligt redovisningsfirman PwC har de största branscherna inom delningsekonomi ökat med över 2 200 procent det senaste decenniet.

En av dessa branscher är just Peer 2 Peer-lån som verkar vara en av de mest snabbväxande branscherna inom just delningsekonomi. Ett Peer 2 Peer-lån förkortas P2P och står för "person till person". Lånemodellen erbjuder ett alternativt sätt att låna pengar men också att investera pengar, detta utanför det vanliga traditionella banksystemet som under lång tid har haft monopol på just låneverksamhet. I Sverige har P2P de senaste åren varit på uppgång men inte utan ifrågasättande.

Topp 0 Peer 2 Peer-lån

Exakt vad är ett Peer 2 Peer-lån?

Exakt vad ett P2P-lån är för något ska vi förklara i kommande stycke. Ett P2P-lån har ingenting med någon bank att göra utan är ett lån som upprättas mellan två privatpersoner. Det finns ett flertal olika plattformar som fungerar som mellanhänder för den här typen av lån. Dessa plattformar lånar alltså inte ut några pengar, utan ska endast ses som ett verktyg som möjliggör utlåning mellan två personer. Dessa plattformar sköter ofta all korrespondens mellan långivaren (som i detta fall är en investerare) och låntagaren. De informerar bland annat om risker, avkastning, hur processen går till med mera. I USA har denna låneform varit känd länge och har haft både tid och potential att utvecklas. Idag är det många större banker som erbjuder plattformar för P2P-lån. Detta har gett P2P ett säkrare rykte och även om vi i Sverige inte har kommit lika långt har ändå låneformen börjat accepteras. Den som tycker att P2P-lån känns konstigt kan lugna sig med att det i Sverige finns mycket strikta regler för hur dessa lån får gå till.

Hur fungerar det?

Följande är en generell beskrivning av hur ett P2P-lån fungerar. När ett sådant lån upprättas är det tre aktörer inblandade. Först och främst är det “investeraren“, den person som har pengar och önskar låna ut dessa till andra. Den andra aktören är “låntagaren“, den personen som vill låna. Sist men inte minst kommer “plattformen” som hjälper till med transaktionerna och ser till att alla regler och lagar följs. Låt oss gå in lite mer på de två första aktörerna nedan.

Som investerare vill du låna ut dina pengar för att på det sättet få avkastning genom ränteintäkter. Du väljer själv hur stor summa du vill låna ut. Det kan röra sig om allt från 20 000 kronor upp till flera hundra tusen kronor. Dina investerade pengar sprids sedan ut på flera olika låntagare för att på så sätt också sprida riskerna. Det är mycket större sannolikhet att du får tillbaka dina pengar genom att sprida riskerna än om du endast lånar ut till en person.

För dig som vill ansöka om ett lån är inte själva ansökningsprocessen särskilt annorlunda jämfört med att ansöka hos en vanlig bank eller kreditgivare på marknaden. Däremot kan du vara säker på att kraven för att få låna via utlåningssystemet kan vara mycket högre än hos andra. Exempelvis kan en hög, fast inkomst krävas eller att du inte har någon annan hög skuld att betala tillbaka på. För seriösa aktörer inom P2P är det oerhört viktigt med seriösa låntagare och investerare.

Plattformen

Den tredje aktören i ett Peer 2 Peer-lån är den plattform eller mellanhand som du väljer för låneverksamheten. Se till att välja en etablerad och seriös aktör med gott rykte och som har funnits länge på marknaden. Denna mellanhand kan sägas kapa dyra extrakostnader som bankerna annars har och istället effektivisera vinsten och låneförmedlingen. Detta är till fördel för både investeraren och låntagaren. Istället för att en bank gör vinst på att låna ut pengar, får investeraren den vinsten.

Likaså behöver inte låntagaren betala en massa extra kostnader och kan utan problem välja vilken summa denne vill låna. Plattformen kan också hantera kreditupplysningar av låntagare för att försäkra sig om att den som söker är kreditvärdig innan ett lån beviljas. Kreditrisken står dock investeraren för och är därmed inget som plattformen tar ansvar för. Oavsett vilken plattform du väljer för ditt P2P-lån kommer du här finna en fullständig guide till hur du går tillväga och vilka regler som gäller.

Fördelar med Peer 2 Peer-lån

Det finns en rad fördelar med P2P-lån och den främsta av dessa för investeraren är att det är en investeringsmöjlighet som kan ge god avkastning i slutändan. Av den anledningen kan P2P-lån ses som ännu ett alternativ för den som vill spara aktivt och få pengarna att växa. Avkastningen beräknas ligga mellan 10 – 15 % per år, vilket är mycket bra och står sig fint gentemot jämförelse med exempelvis fondsparande. Även jämfört med sparkonton som har en hög sparränta kan P2P-avkastningen anses som bättre.

För att investera och få avkastning genom P2P-lån krävs inte heller någon förkunskap. Oavsett om du ska spara via fonder, aktier eller börja med daytrading krävs här en del kunskap från din sida. Om den är otillräcklig kommer detta avspegla sig i slutresultatet som kanske inte alls blir så bra som förväntat. Med en stabil och seriös plattform krävs inget mer än din vilja att investera – resten sköter sig av sig självt.

Andra fördelar med just P2P är såklart att låntagaren bestämmer storleken på lånet själv. Många banker vill inte låna ut mindre summor men detta bör inte vara ett problem med P2P. Lånevillkoren kan också vara mer fördelaktiga jämfört med att exempelvis välja en annan kreditgivare på marknaden som erbjuder snabba lån men till höga räntor. Du som långivare behöver inte heller uppge varför du vill ta lånet, det ska räcka med att du anses vara kreditvärdig för att bli beviljad.

Nackdelar med 2 Peer-lån

Trots alla dessa fördelar med P2P finns det såklart ett antal nackdelar som vi inte bör blunda för. Dessa överskuggar visserligen inte fördelarna men bör ändå tas upp. Eftersom att modellen fortfarande är förhållandevis ny i Sverige är det inte ovanligt att det uppstår en obalans mellan den som vill låna och den som vill investera. Detta kan skapa väntetider för den som vill låna, vilket på sikt, om väntetiden är lång, kan leda till att plattformen tappar kunder.

Det kan också vara viktigt att veta att ett P2P-lån är ett lån utan säkerhet. Det innebär att lånet med största sannolikhet är dyrare än ett vanligt banklån där säkerhet finns. Detta yttrar sig i högre ränta, vilket gör lånet dyrare. Accepteras detta av långivaren är det givetvis inte längre någon nackdel men i jämförelse med andra lån med lägre ränta står sig inte alltid P2P-lånen så bra.

Därefter har vi den eventuella kreditförlusten som investeraren själv får ta ansvar för. Vissa svenska plattformar har upprättat en kreditförlustfond som går in och ersätter upp till ett visst belopp, dock inte ränteintäkter. Detta kan hjälpa om investeringen inte verkar bära sig. Dock kan risken sägas finnas inom andra spartyper också. Fonder och aktier kan gå ned över tid och göra att du förlorar pengar. Satsningar i bolag med mera kan också resultera i förluster, så det är inget unikt för P2P-branschen.

Dagens P2P-utbud i Sverige

P2P har nu några år bakom sig på den svenska marknaden och ett antal plattformar har dykt upp. Just nu finns en rad nya plattformar på uppgång, bland annat startup-bolag som vill ge sig in i lånebranschen.

svenskar anses ha en god återbetalningsförmåga och hög moral vad gäller återbetalning av lån är det attraktivt att utveckla nya plattformar för denna typ av lån. Vi råder dig som är intresserad av Peer 2 Peer att läsa vidare på varje plattforms hemsida och se vilka regler och villkor som gäller innan du antingen bestämmer dig för att investera eller för att låna pengar.

Sammanfattning

Peer 2 Peer-lån är en ny lånemodell baserad på delningsekonomi där en investerare går in med pengar för att någon annan ska kunna låna. Avkastningen som investeringen ger kommer i form av ränta som sedan kan tas ut som vinst eller återinvesteras. Detta är en bra sparform som dessutom möjliggör för personer med god kreditvärdighet att ta privatlån. För en framgångsrik investering eller lån via P2P ska du välja en väl etablerad och stor plattform som kan ge den bästa servicen.

Har du betalningsanmärkning finns det andra bättre alternativ, och glöm inte bort att även titta i vår låneguide för att jämföra lån från företag. 

 

 

Peer 2 Peer-lån