Enkelt att låna – riskerar leda till växande skuldberg

Bolånen blir större och konsumtionslånen växer. Nu varnar Finansinspektionen, FI, för att skuldsättningen kan leda till ett växande skuldberg.

Under coronapandemin har många svenskar arbetat hemifrån och börjat efterfråga allt större ytor i hemmet. Det har i sin tur bidragit till ett boprisrally som fått bolånen att växa snabbare än på många år när alla vill ha större bostäder. Nu finns en risk för ett växande skuldberg som kan få förödande konsekvenser vid höjda räntor.

Men det är inte bara bolånen som ökat, även konsumtionslånen växer så det knakar. En anledning till detta tycks vara hur enkelt det är att låna pengar. I dagsläget behöver inte ens en låg kreditvärdighet vara ett hinder när det finns möjlighet att låna utan UC med många förfrågningar.

Skulderna hos Kronofogden ökar

I takt med att skuldsättningen ökar har även Kronofogden sett hur det totala skuldberget fortsätter att öka, även om antalet skuldsatta personer minskat de senaste åren.

Det finns många förslag på hur vi ska lyckas få bukt med skuldproblemen. Det har bland annat föreslagits ett nationellt kreditregister för att förhindra att personer med dålig kreditvärdighet beviljas lån.

Även inom bolånebranschen har det gjorts en hel del de senaste året. Bland annat infördes amorteringskravet 2016, som sedermera skärptes ytterligare 2018 för att komma åt personer som tecknar allt för stora lån i förhållande till sin inkomst.

Bolånen ska amorteras igen

I april 2020 införde Finansinspektionen ett undantag från amorteringskrav för att förbättra hushållens ekonomi under den stora osäkerheten som rådde inom svensk ekonomi. Dessa lättnader har högst troligt varit bidragande till att inte fler hushåll fått problem med att betala sina skulder i tid. Från den 1 september har dock amorteringskravet återigen införts och numera måste alla bolånekunder med en belåningsgrad på minst 70 procent amortera igen.