Brev från Kronofogden

Vart tolfte barn lever i en familj med skulder hos Kronofogden

Vart tolfte barn i Sverige lever i en skuldsatt familj. Det är dock stora geografiska skillnader där exempelvis var fjärde barnfamilj i Ljusnarsberg lever med skulder från Kronofogden. Motsvarande siffra i Lomma är var sextionde. 

I Sverige lever vart tolfte barn, cirka 177 000, med minst en förälder som antingen har skulder hos Kronofogden eller en pågående skuldsanering. Det senaste året har antalet barn som lever i en skuldsatt familj minskat med 3 procent, men Tina Häggmark på Kronofogden tror den positiva trenden kan vara på väg att brytas. Många undersökningar pekar nämligen på att allt fler barnfamiljer får det tuffare att klara av sina utgifter.

De senaste åren har konsumtionslånen varit en bidragande orsak till att Kronofogdeskulderna ökat. Många smålån blir tillslut allt för svåra att betala tillbaka med tillhörande räntor och avgifter. Utöver det påverkar faktorer som inkomst och arbetslöshet hur goda möjligheter familjerna har att betala av sina lån.

Tips! En familj med många smålån kan teckna ett samlingslån och samla alla sina smålån för att på så vis få ned sina månadskostnader och spara pengar.

Stora skillnader i landet

Hur många barn som lever i familjer med skulder hos Kronofogden varierar kraftigt runt om i landet. I Lomma är det exempelvis inte ens 1 av 60 barn som lever i en familj med skulder hos Kronofogden, medan motsvarande siffra i Ljusnarsberg är 1 av 4.

Precis som alltid är de geografiska skillnaderna kopplade till hur samhället ser ut i övrigt. Finns det många Kronofogdeskulder i ett område finns det även många barn i dessa områden.

Sommaren – en tuff tid för barn i ekonomiskt utsatta familjer

För dessa barn kan sommaren vara en jobbigt tid. När klasskompisarna hittar på aktiviteter har de själva inte råd att följa med. Det är lätt att dessa barn får känslan av att de inte gör något roligt under hela sommaren.

För att inte barnen ska känna skam och oro över familjens ekonomi samarbetar Kronofogden idag med Bris för att stötta dessa barn. Till Bris kan barn under 18 år vända sig och få stöd i många olika typer av frågor.