Man med skulder skuldsannerar

Skuldsanering

Det finns en föreställning om att skuldsanering innebär att dina skulder bara försvinner, vilket är felaktigt. Skuldsanering är ett sätt att minska och få bort sina skulder genom att betala in extra mycket på sina lån samtidigt som man lever på existensminimum.

Kortfattat betyder det att du betalar av en andel av dina skulder under ett par år, resten slipper du betala. När skuldsaneringen är slut ska du inte ha kvar dina skulder som ingick i saneringen.

Detta skapar givetvis ett tryck på privatekonomin under en centrerad period som löper över flera år, målsättningen är dock denna åtgärd ska leda till ett frisk och skuldfri privatekonomi långsiktigt.

Man ansöker om skuldsanering hos kronofogdsmyndigheten och om man uppfyller kraven beslutar kronofogden att skuldsanering ska startas samt hur mycket som ska betalas in varje månad. Betalningen sker enligt en strikt betalningsplan.

Vad innebär en skuldsanering?

Många tror felaktigt att en skuldsanering innebär att dina skulder bara försvinner, men det är långt ifrån så enkelt. När du ansöker om skuldsanering räknas alla skulder samt dina inkomster och levnadsförhållanden ihop så att Kronofogden kan avgöra hur stort utrymme du har att betala tillbaka dina skulder. Skuldsanering för privatpersoner är på fem år, företagare kan få på tre år. Du får under dessa år leva på existensminimum och betala av så mycket du kan av skulderna.

Genom att du betalar tillbaka en del av din skuld får borgenärerna i alla fall någonting tillbaka istället för ingenting. Borgenärerna får också ta ställning och berätta vad de tycker, dock kan du få skuldsanering även om alla borgenärer inte vill gå med på det. En skuldsanering är ett sätt för dig att kunna komma ifrån skuldfällan även om du inte har möjlighet att betala av dina skulder helt på egen hand, men du får i alla fall betala något.

Om du har många betalningsanmärkningar till belopp som du inte förväntas kunna betala tillbaka inom tio år kan det finnas möjlighet för dig att få skuldsanering. När du betalar tillbaka under dina fem år får du dessutom två helt betalningsfria månader för att få lite andrum under skuldsanering. En skuldsanering är verkligen inte den lätta vägen ut som många tycks tro, men det är värt det om ditt skuldberg är oöverstigligt. Vad krävs då för att kunna få skuldsanering beviljad?

Vem kan få skuldsanering?

För att få skuldsanering finns det en del kriterier som måste uppfyllas och det är Kronofogdemyndigheten som beslutar om det är lämpligt för dig att få skuldsanering. För det första måste du vara folkbokförd i Sverige, samt inte ha ansökt om skuldsanering tidigare. Du får inte heller ha ett aktivt näringsförbud. Sedan finns där två krav till som är avgörande för om du anses berättigad till skuldsanering eller inte och det är dessa två som Kronofogden lägger energin på.

För det första handlar det om din förmåga att kunna betala tillbaka dina skulder, inte om storleken på dem. Om du inte förväntas kunna betala tillbaka dina skulder inom 10 år är det ett stort skäl för dig att vara berättigad en skuldsanering. Det är dina förutsättningar som tas i åtanke och det gäller faktorer som ålder, arbetsförmåga och givetvis dina inkomster. Sedan sätts detta i jämförelse med skuldbeloppet för att kunna se om du har möjlighet att bli skuldfri på egen hand.

Det andra av de två gäller huruvida det är rimligt att bevilja dig skuldsanering. Detta avgörs genom att du får redogöra för hur skulderna uppkommit och vad du själv har gjort för att försöka lösa ditt skuldproblem. Att du samarbetar under utredningen spelar också stor roll gällande om du blir beviljad eller inte. På så sätt kan de se till helheten, hur ditt liv sett ut och hur skulderna har uppkommit för att kunna göra en bra bedömning.

Existensminimum

Vi nämnde tidigare att du under skuldsaneringen måste leva på existensminimum, vad innebär då det? Av Kronofogden kallas det förbehållsbelopp och det är det belopp du får behålla för att överleva. Dina inkomster och utgifter läggs alltså ihop, samt ett belopp som kallas normalbelopp som ska täcka kläder, hygien, försäkringar, mat och andra nödvändiga saker. Det belopp som blir över av dina inkomster är det belopp som du ska betala tillbaka 10 månader om året de åren du har skuldsanering.

Existensminimum är alltså det belopp som du behöver för att kunna försörja dig och din familj, och har du till exempel barnbidrag och underhållsbidrag räknas detta bort. Det finns olika belopp beroende på om du bor ensam eller om du är gift eller sambo. Beloppen är också olika för barn beroende på deras ålder, barn under sju år har ett lägre normalbelopp än barn från sju år och uppåt. Vid skuldsanering har du alltså existensminimum att leva för varje månad.

Hur ansöker du om skuldsanering?

Om du vill ansöka om skuldsanering finns det två olika sätt som du kan gå tillväga på. Du kan antingen ansöka via Kronofogdens e-tjänst, då krävs det att du har en e-legitimation i form av exempelvis ett Bank-ID. Du kan också ansöka på en blankett som heter “Ansökan om skuldsanering” och sedan skicka in den till Kronofogden. Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan kan du kontakta en budget- och skuldrådgivare som kan hjälpa dig att fylla i ansökan.

I ansökan ska du förutom att lämna dina personuppgifter också ange dina skulder. Om du har många skulder kan det vara jobbigt, ett tips är att ta hjälp av din inkomstdeklaration där vissa skulder uppges. Kolla också igenom kravbrev som du har sparat och kom ihåg att du även ska skriva upp skulder i utlandet samt skulder till privatpersoner. Du ska också ta med skatteskulder och studieskulder i din ansökan. Lägg tid på ansökan så att du får med alla dina skulder.

När du har skickat in din ansökan kommer du att behöva vänta i några månader på svar. Det är viktigt att du betalar alla dina löpande utgifter under tiden du väntar på svar och om du har löneutmätning fortsätter den tills beslut har fattats. Sedan får du först ett svar om skuldsanering inleds eller inte, och efter det kan borgenärer yttra sig i ärendet. Det är efter inledningen som det slutgiltiga beslutet fattas och du får ett förslag på vad du ska betala tillbaka.

Att tänka på vid skuldsanering

Det finns en hel del saker att tänka på om du funderar på att ansöka om skuldsanering, eller om du redan har blivit beviljad det. Det viktigaste är att inte dra på dig några nya skulder under tiden du genomgår din skuldsanering, då nya skulder inte kommer ingå och i så fall måste betalas för sig. Det är svårt nog att leva på existensminimum och det är i princip omöjligt att betala andra skulder på samma gång som du har skuldsanering.

En annan viktig sak att ha i åtanke är att om din ekonomiska situation förändras är du skyldig att meddela Kronofogden om detta. Om du får högre, eller lägre, inkomst kan detta påverka hur mycket du ska betala tillbaka. Om du inte meddelar Kronofogden om du får bättre inkomst kan de avbryta din skuldsanering, eller så kan de förlänga din avbetalningsplan. Det är därför bättre att meddela minsta lilla förändring så att du slipper tråkiga överraskningar eller att din skuldsanering avslutas.

Ibland kan du vara i behov av hjälp under din skuldsanering, kanske behöver du råd om hur du ska kunna leva på ett bra sätt på existensminimum. Om du har frågor eller funderar på något angående din skuldsanering kan du alltid kontakta en budget- och skuldrådgivare, oftast har kommunen en sådan som du kan ta hjälp av. Annars är det som sagt att betala dina löpande utgifter, betala beloppet gällande din skuldsanering och anmäla ändrade förhållanden som är det viktigaste.

Skuldsanering är inte skuldfinansiering

Ibland kan en skuldsanering förknippas med det som kallas skuldfinansiering, men detta är inte alls samma sak. Vad en skuldsanering innebär har vi redan förklarat ovan, men vad är då skuldfinansiering? Skuldfinansiering (eller samlingslån) är en typ av lån som du kan ta för att lösa alla dina skulder och därmed kunna bli skuldfri. Så det som skuldsanering och skuldfinansiering har gemensamt är att målet med de båda är att du ska bli fri från dina skulder och kunna leva ett skuldfritt liv.

En skuldfinansiering är ett privat lån där inga myndigheter är inblandade och du slipper leva på existensminimum under tiden du betalar av dina skulder. Långivaren anpassar din avbetalning till din ekonomiska situation och du måste oftast betala tillbaka via autogiro, vilket är smidigt. Det är bara du själv som vet vilket alternativ som är bäst för dig, vi vill dock klargöra att en skuldsanering och en skuldfinansiering inte är samma sak för att du ska slippa några missförstånd eller felaktigheter.

Sammanfattning

En skuldsanering är ett sätt för dig att bli skuldfri på tre eller fem år. Du ansöker hos Kronofogden och det är de som fattar beslut om att inleda skuldsanering. Under löptiden för skuldsaneringen måste du leva på existensminimum och betala allt överskott till dina skulder. Du kan ansöka om skuldsanering via Kronofogdens e-tjänster eller på en blankett du kan skriva ut från deras hemsida. Väntetiden är några månader och det är viktigt att inte dra på sig nya skulder under tiden.