sedlar och mynt lånar pengar med låneguiden

Vad innebär minusränta på sparkontot?

En nyhet som fått stort genomslag nu i början av veckan är att danska Jyske Bank sätter en ränta på -0,6 % för kunder som har mer än 7,5 miljoner danska kronor på kontot. Affärsvärlden skriver mer om detta i artikeln Minusränta för rika privatkunder som publicerades den 20/08-2019. Samtidigt har Nordeas ägare Sampo via sin VD Kari Stadigh kommunicerat att “folk kommer att få betala för insättningar”. Negativ ränta på sparkontot är alltså ingen isolerad företeelse utan en konsekvens av räntepolitiken och något som vi förmodligen kommer att få vänja oss vid.

Minusränta på sparkontot är heller inget unikt. I Schweiz, som ju är något av ett föregångsland när det handlar om bankväsende och investeringsmöjligheter, har man minusränta. Banksekretessen är god och det innebär i vissa kretsar status att ha ett schweiziskt bankkonto men räntorna i landet har länge varit lägst i världen!

Peer-2-Peer lån kan vara ett alternativ till banksparande

Peer-2-Peer lån kan uttryckas som sparande där det inte finns en bank som mellanhand. Det är en sparform som vi haft anledning att återkomma till flera gånger den senaste tiden eftersom det verkligen är i ropet just nu. Vid den här typen av utlåning kan både den som lånar och den som lånar ut få lite bättre ränta än när de vänder sig till en bank som behöver vinstmarginaler. Man ska dock komma ihåg att risken för dem som lånar ut via en Peer-2-Peer plattform är mycket större än vid vanligt sparande. Om den som lånar går i konkurs kan du förlora dina pengar om du valt denna sparform, precis som när du investerar i aktier. Peer-2-Peer lån går i regel till projekt med hög potentiell avkastning som inte kunnat finansieras inom det traditionella banksystemet.

Pengarna på sparkontot förlorar i värde redan idag

Sparkonton med en ränta på 0 % är vanligt förekommande i dagens läge. I praktiken innebär det att pengarna du har sparat förlorar i värde bara i och med inflationen och olika avgifter du betalar till banken. Nu har inflationen varit låg i Sverige men om den hamnar i paritet med Riksbankens inflationsmål, som är 2 %, samtidigt som pengarna inte förräntar sig så förlorar de i värde ganska snabbt. Just 0 % kan dock kännas som något av en “magisk” gräns och det upplevs som ett stort steg när räntan sänks från 0 till -0,6 % även om det kanske inte blir så stor skillnad egentligen.

Det finns fortfarande fördelar med att ha pengar på banken

Negativ ränta talar starkt emot att ha pengar på ett vanligt sparkonto men det betyder inte nödvändigtvis att det är en dålig idé att ha pengar på banken. Alternativen är ofta osäkra och under nedgång i konjunkturen riskerar du att förlora mycket mer än 0,6 % om du till exempel har dina pengar i fonder eller aktier. Kapitalet på ett sparkonto i en större bank är skyddat genom den statliga insättningsgarantin och det handlar dessutom om tillgångar som är lättillgängliga, du kan agera snabbare än om du till exempel måste sälja fondandelar för att frigöra kapital. Självklart kan pengarna på ett sparkonto öka i värde även om det är negativ sparränta, så länge du fortsätter att spara!

Är det verkligen rimligt med negativ sparränta?

Banken använder de pengar du sätter in på ditt sparkonto till att generera vinst. Det är alltså bra för banken att du sparar. Är det då rimligt att de ska betala för att du förvarar pengar hos dem? Många tycker inte det. Den verksamhet som banker och kreditmarknadsinstitut bedriver bygger dock på att räntan på det kapital de själva lånar (från till exempel sparkonton) är lägre än räntan på de pengar de lånar ut, i form av till exempel privatlån och bolån. När Riksbankens styrränta är väldigt låg påverkas såväl bankens utlåning som dess inlåning. Om du tycker att räntan på ditt bolån är för hög när den är på mer än 1 % kan du inte samtidigt förvänta dig att ha en positiv ränta på ditt sparkonto. Det skulle vara helt ohållbart för bankerna vars affärsidé som sagt är att tjäna pengar på skillnaden mellan inlåning och utlåning.

Vi har hamnat i en situation där det kostar pengar att spara samtidigt som det är väldigt billigt att låna! Jyske Bank inför negativ sparränta och fler banker kommer förmodligen att följa i deras spår om inte det allmänna ränteläget förändras.