Unga personer löper störst risk att hamna i skuldproblem

En rapport från Finansinspektionen visar att unga personer, tillsammans med hushåll med låga inkomster, löper störst risk att drabbas av skuldproblem när de tecknar konsumtionslån. Skuldproblemen förekommer hos unga alldeles oavsett hur stora eller små lånebeloppen är.

FI:s generaldirektör, Erik Thedéen, anser att det är viktigt att långivarna gör gedigna kreditkontroller för att undvika att unga tar med sig stora skulder in i vuxenlivet.

Samlingslån kan hjälpa skuldsatta unga att hantera sina skulder

I regel ska du som låntagare aldrig teckna nya lån för att betala av gamla skulder. Det finns dock ett undantag och det är om du tecknar ett samlingslån. Ett samlingslån är ett större privatlån som motsvarar skulderna på dina sammanlagda smålån och krediter. Men eftersom privatlånet har lägre ränta kan du sänka dina räntekostnader vilket gör lånet mer hanterbart.

Med ett samlingslån slipper låntagaren även betala aviavgifter för flera lån och kan därmed spara ytterligare pengar. Det i sin tur leder till bättre betalningsförmåga och fler låntagare kan på så vis undvika att drabbas av betalningssvårigheter.

Betalningsproblem stor risk oavsett inkomst

Analysen som Finansinspektionen har låtit genomföra visar att unga löper stor risk att drabbas av betalningssvårigheter alldeles oavsett hur stora deras inkomster är. Det beror bland annat på att unga i regel har en mer osäker ekonomi än vad äldre personer har, men också att de inte är lika vana vid att hantera räkningar.

Föga förvånande är det främst smålånen som leder till stora betalningsproblem. Det beror dels på att kostnaderna för dessa lån är högre, dels beror det på att långivarna inom dessa typer av lån är mer generösa i sin utlåning.

Finansinspektionens fokus under 2021

Att låna pengar kan vara bra, och det finns tillfällen då konsumtionslån fyller ett bra syfte men vi behöver få bukt på de växande skuldproblemen. Därför kommer FI under året arbeta mycket med just detta område och försöka ta fram förslag på hur vi kan förbättra dagens bristande kreditprövningar som bidrar till denna negativa utveckling.

Tips! Läs vår artikel om den stigande skuldsättningen i Sverige.