5 staplar med mynt

Högre skuldsättning i Sverige än många andra europeiska länder

Skuldsättningen i Sverige är högre än i många andra europeiska länder. Enligt en undersökning från SCB är det bara i Danmark som skuldsättningen är högre. Skulderna i Sverige uppgår till 427 000 kronor per person.

Den svenska skuldsättning har ökat successivt de senaste tio åren. Den största delen av skulderna har tagits för att finansiera bostadsköp. Så i takt med att priserna på bostäder ökat har även bolånen gjort det.

I en undersökning gjord av SCB visar det sig att svenskarnas skuldsättning är klart högre än hos många andra europeiska länder. I undersökningen har man tittat på skuldsättning i de allra största europeiska ekonomierna och några grannländer. Bara danskarna har högre skuldsättning än svenskarna, medan skuldsättningen i länder som Storbritannien, Spanien, Tyskland, Frankrike och Italien är klart läge.

I slutet av 2019 hade svenskarna en genomsnittlig skuld på 39 000 euro per invånare, det motsvarar cirka 427 000 svenska kronor. I Danmark var skulden cirka 620 000 kronor, det vill säga nästan 200 000 mer per invånare. I länder som Frankrike och Tyskland var skuldsättningen nästan hälften så hög som i Sverige.

Flera faktorer påverkar skuldsättningen

När man jämför ländernas skuldsättningar per capita finns det några saker som är viktiga att ha i åtanke. Bland annat den demografiska aspekten. Länder med en yrkesverksam befolkning har oftast högre skuldsättning än i länder där en stor del av befolkningen är barn eller pensionärer. I genomsnitt är det personer i 35-årsåldern som är mest skuldsatta.

Även hur bostadsmarknaden ser ut påverkar skuldsättningen. Ett land med större andel hyresbostäder tenderar att ha lägre skuldsättning än i länder där invånarna köper sin bostad och tar bolån.

I Sverige bidrar konsumtionslånen till ökad skuldsättning

I nästan alla länder är det bostadslånen som utgör den största delen av hushållens skulder, så även i Sverige. Men på senare år är det faktiskt konsumtionslånen som är den lånetyp som ökar allra mest i Sverige. Med konsumtionslån menas privatlån, snabblån, lån utan UC, krediter och andra lån utan säkerhet.

Varje år ökar konsumtionslånen med omkring 7 procent i Sverige.