Lågt värde för Svenska kronan låna pengar

Lågt värde för svenska kronan – hur påverkar det?

Rekordlåg krona

Den svenska kronan har nått en “rekordusel nivå” enligt ett uppslag som SVT har gjort. Den värdeminskning vi ser nu är också den största på 17 år. Inte sedan 2002 har den svenska kronan varit så låg i jämförelse med den amerikanska dollarn. Det får också följder för både privatpersoner och företag.

Dyrare semester väntar

Även om resandet minskat något under det senaste året åker majoriteten av svenskar fortfarande utomlands. Enligt Vagabonds Resebarometer, som görs i samarbete med Utrikesdepartementet och Europeiska ERV, reser upp till 60 % av Sveriges befolkning utomlands. Turismen är därmed en mångmiljonindustri på vilken svenskar spenderar mycket pengar.

Kronans låga värde kan för många svenskar inverka negativt på semesterplanerna. En positiv följd kan däremot vara att turismen i Sverige ökar då fler väljer att förlägga semestern på hemmaplan. Det ger inte bara avtryck i den svenska ekonomin utan är även positivt ur klimatsyfte.

Den som vill planera sin semesterresa utifrån dagens ekonomiska läge gör rätt i att läsa på innan biljetterna bokas. Flera resmål har blivit billigare för svenskar, däribland Turkiet. Mot den turkiska liran har svenska kronan stärkts med 19 % vilket gör det till ett förhållandevis billigt semesteralternativ. Trots att det finns vinnare är det troligt att Resebarometerns siffror för 2019 set annorlunda ut jämfört med de senaste åren. Hur mycket återstår att se.

Behöver du låna till semestern? Läs mer här

Även studenter drabbas

Det är inte bara de semestrande svenskarna som blir drabbade. Även studenter har börjat känna av det låga valutavärdet i sina plånböcker. För studenter som valt att förlägga sina studier utomlands har allt blivit dyrare. Beroende på studieland kan terminsavgiften öka med flera tusen kronor, liksom priset på boende och mat. Trots CSN-lån kan det bli svårt för många att ha råd att fortsätta sina studier. Enligt Studiestödsnämnden utgår lånebeloppet från valutavärdet den första bankdagen på året, vilket gör att stora förändrar under året kan bli kännbara.

Orsaken hittas i räntepolitiken

Att vår svenska valuta minskar i värde kan enligt experterna härledas till den räntepolitik som förts. Eftersom Sverige har en ränta som ligger på minus kan detta verka avskräckande för utländska investerare som bojkottar den svenska kronan. Istället väljer de att investera i säkrare valutor. Riksbanken sätter räntan i syfte att uppnå inflationsmålet på 2 % och därmed bidra till ett fast penningvärde, men de har också kritiserats för detta.
I Dagens Industri skriver till exempel Jan Sand, före detta hedgefondförvaltare och teknologie doktor, att Riksbanken inte alls lyckats med ett fast penningvärde i och med kronans sjunkande värde. Det är inte heller, enligt Sand, möjligt att den svenska inflationen ensam är orsaken till den utveckling vi sett av den svenska kronan. Vilken eller vilka faktorer som påverkar detta råder det frågetecken om, och varför vi sett denna utveckling är ännu oklart.

Vinnare och förlorare på den låga kronan?

Minska räntekostnader genom att samla dina lån. Läs mer här

Även om det just nu ser mörkt ut för den svenska valutan finns det alltid de som kan dra nytta av situationen. Exporthandeln är en av dem eftersom kunder utomlands numera kan handla svenska varor till mer förmånliga priser. Även de turister som besöker Sverige kan finna att innehållet i deras budget räcker längre än tidigare. Det gynnar i sin tur Sveriges inhemska turism och sätter fart på konsumtionen.

Förutom semesterfirare finns det fler som förlorar på det låga valutavärdet. Företag som sysslar med import kan få problem. Produkterna blir dyrare än tidigare och antingen får företagen höja priset på varan eller sänka sin egen marginal. Det leder till dyrare produkter i butikerna eller mindre vinst för företagen.