Lågt värde för Svenska kronan låna pengar

Storbankerna höjer sina bolåneräntor

Strax före jul, den 19 december, kom Riksbanken med beskedet att man höjer reporäntan till 0 procent. Flera experter förutspådde att Riksbankens beslut skulle leda till högre bolåneräntor. Nu visar det sig också att i stort sett alla storbanker höjer sina bolåneräntor till följd av Riksbankens besked. Den enda bank som lämnar bolåneräntorna oförändrade är Swedbank. Det skriver DN.

Tidigare i december meddelade Riksbanken att man höjer reporäntan från – 0,25 procent till 0 procent. Det fanns många som var oeniga med Riksbankens beslut. En av dem var tidigare finansminister Anders Borg. Han menade att det skulle leda till högre räntor på bolån, vilket vi skrivit om tidigare.

Precis som Anders Borg förutspådde har flera storbanker valt att höja sina bolåneräntor efter Riksbankens besked.

Handelsbanken höjer räntan med 0,25 procentenheter

Den bank som gör den allra kraftigaste höjningen är Handelsbanken. Den svenska storbanken väljer att höja tremånadersräntan med hela 0,25 procentenheter till 2,50 procent.

Även Nordea höjer räntan på bolån med tre månaders bindningstid. Höjningen blir 0,10 procentenheter vilket innebär en listränta på 2,29 procent.

SEB höjde räntan innan Riksbankens besked

Många experter förutspådde att Riksbanken skulle höja reporäntan i december. Därför valde SEB att höja sin tremånadersränta redan två dagar före Riksbankens räntebesked. SEB valde då att höja bolåneräntan med 0,05 procentenheter. Det är den minsta höjningen av alla storbanker.

SEB:s tremånadersränta står idag på 2,40 procent.

Förutom de tre storbankerna har Länsförsäkringar också höjt sin tremånadersränta. Banken valde att höja räntan med 0,22 procentenheter till 2,45 procent.

Länsförsäkringar menar att det är förändrade marknadsräntor som ligger bakom beslutet att höja tremånadersräntan.

Swedbank är den enda storbank som inte höjer räntan på bolån

Den enda storbanken som inte har några planer på att höja sina bolåneräntor är Swedbank. I ett sms till DN skriver Swedbanks presstjänst att man följer utvecklingen på marknaden och att man kommer kommunicera ut räntebeslut när det finns sådana att kommunicera.

Swedbanks tremånadersränta är idag 2,25 procent.