Man sitter på parkbänk i portugal

Skatt på pension för svenskar i Portugal på gång

Portugal kommer att införa skatt för pensionärer som valt att bosätta sig i landet, bland annat svenskar. Tidigare har man kunnat bosätta sig i landet utan att betala skatt på sin privata tjänstepension. I och med valet som hölls i Portugal i början på oktober börjar regeringen närma sig ett beslut i frågan.

Skatteavtal mellan Sverige och Portugal

Under finanskrisen 2008–2009 drabbades Portugal hårt och införde nya regler som gjorde det möjligt för utländska pensionärer att bosätta sig i landet utan att betala skatt på pensionen. Svenska regeringen har reagerat på detta som de anser mycket orättvist i förhållande till pensionärer bosatta i Sverige. Man beslutade om att från och med januari 2018 införa en särskild inkomstskatt på pensionen för bosatta utomlands på 25 %, en SINK-skatt.

Sveriges skatteavtal med Portugal innebär dock att det är Portugal som har rätt att beskatta den privata tjänstepensionen, vilket de alltså fram till nu valt att inte göra. I Portugal anses regelverket som mycket lyckat då det lett till önskade nyinvesteringar samt en ökad konsumtion. Sverige vill nu införa SINK-skatt även på den privata tjänstepensionen och väntar på Portugals svar.

Enligt Carlos Lobo, skatteexpert i Portugal, kommer dock inte den nya skatten att bli så stor. Man har talat om 5–10 % eller möjligen en progressiv skatt. En annan möjlighet är att den framtida portugisiska skatten räknas av från den svenska så att den totalt sett ändå landar på 25 %.

Mest höginkomsttagare som flyttat till Portugal

De flesta svenskar som valt att flytta till Portugal när de tagit ut pension är främst höginkomsttagare med en genomsnittlig årsinkomst på 999 000 kronor. Har man så hög inkomst och tar ut sin tjänstepension under fem år i Portugal har man kunnat tjäna flera miljoner i skatt. Det har räckt att vara skriven i Portugal under fem år för att få skattefri tjänstepension resten av livet. Under flera år har det bara rört sig om cirka 100 personer per år men 2015 steg siffran till 500 och har sedan ökat år för år.

Dessa personer har givetvis inte agerat olagligt, de har bara agerat efter de regler som hittills gällt men som nu kommer att ändras. Det handlar alltså om en förhållandevis enkel manöver som lett till stora skattevinster. Den svenska regeringen, som anser att systemet är orättvist överlag, menar att det handlar om en lucka i lagen. Denna lucka har “utnyttjats” främst av personer med en rejäl tjänstepension och stora fallskärmar som valt att bosätta sig i Portugal då det setts som ett skatteparadis.

SVT:s granskning av pensionärer bosatta utomlands

SVT har gjort en granskning av pensionärer som väljer att bosätta sig utomlands som visar att ekonomin verka styra valet av land. Det är inte bara höginkomsttagare som flyr Sverige när det är dags för pension utan även personer med lägre inkomster, men de lockas främst till Malta, Frankrike, Thailand och Spanien. De som väljer Malta och Frankrike har ofta lite starkare ekonomi och de som flyttat till Thailand har i snitt haft 400 000 kronor om året före pension.

De som haft en genomsnittlig årsinkomst på knappt 300 000 kronor före pension har i första hand valt Spanien. Det är inte bara skattelättnader och klimatet som lockar utan också lägre levnadskostnader. Det finns pensionärer som får ut 12 000 kronor per månad som lever ett bra liv i Spanien. Det är inte bara billigare med mat och boende utan även restaurangbesök, vin och nöjen och du kan köpa en bostad i Spanien från 30 000 euro och uppåt, beroende på område, läge och standard.

En möjlighet för de flesta

Att flytta till sol och värme kan kännas som en dröm i ett novembergrått Sverige men om man nu har sitt arbetsliv bakom sig och barnen är vuxna så behöver det inte stanna vid en dröm. Om man ser över sin ekonomi, samlar sina lån eller tar ett lån om det behövs, så är det faktiskt möjligt för de flesta. Med de lägre levnadskostnader som råder i exempelvis Spanien blir det inte bara möjligt att överleva på en knapp pension utan också att kunna lägga undan en slant, i alla fall efter ett år eller två.

Innan du bestämmer dig är det viktigt att göra ordentlig research över priser, kultur, sjukvård och klimat. Du kan besöka mässor och seminarier som ger information om utlandsflyttar och på det sättet komma fram till vad som passar dig bäst. Du kan också hyra en bostad och provbo en period på orten som lockar, gärna under lågsäsong så du får en uppfattning om hur det är då. Det är en god idé för att ta reda på om du kommer att trivas på orten året om, eftersom det är så det kommer att vara under en stor del av året.