Miniräknare och pengar staplade på hög

Så påverkas räntorna av kriget i Ukraina

Nordea tror att den osäkerhet som råder i Europa kommer få Riksbanken att vänta med en kommande räntehöjning. Det medför goda möjligheter att hitta bolån till fortsatt låga räntor. Nordea planerar att lämna tremånadersräntan orörlig första halvåret av 2022.

Kriget i Ukraina spås få stor påverkan även på den svenska Finansmarknaden. Storbanken Nordea tror att den stora osäkerheten kommer få Riksbanken att vänta med framtida räntehöjningar. Det kommer i sin tur påverka räntorna på bolån, men även mindre lån såsom snabblån och kontokrediter.

Ingen räntehöjning att vänta första halvåret

Enligt Nordea själva finns inga planer i dagsläget att höja bolåneräntan för någon löptid. I stället förutspå man att den rörliga räntan, även kallad tremånadersräntan, kommer ligga still under första halvan av året. Därefter kommer den successivt höjas mycket måttligt.

När det gäller bolån med längre bindningstid, från 1 år upp till 10 år, finns inga planer på en räntehöjning. I stället tror Nordea att räntorna kommer sjunka något.

Fortsatt låga räntor

Nordeas besked innebär att det fortsatt finns goda chanser till låga bolåneräntor för en lång tid framöver. Räntorna har under många år varit mycket låga och något vi vant oss vid. Vi ska dock ha klart för oss att för bara 10 år sedan var räntor på 3-4 procent inte särskilt ovanligt.

Påverkar alla räntor

I de fall Nordeas prognos slår in kommer det även påverka andra typer av lån – inte bara bolån. Mindre kreditgivare lånar vanligtvis sina pengar från storbankerna. Kan storbankerna hålla nere sina räntor påverkar det även räntenivåerna hos mindre aktörer. Det innebär att så länge reporäntan inte höjs finns goda möjligheter till fördelaktiga räntor även bland smålånen.

Tips! Jämför alltid långivarnas räntor och villkor med varandra för att inte betala mer än nödvändigt när du lånar pengar.