Rusning hos bankerna när amorteringsfriheten införs

Sedan Finansinspektionen gick ut med information om att man ville införa amorteringsfrihet på bolån har ansökningarna strömmat in hos landets banker. Tusentals kunder har i dagsläget ansökt om amorteringsfrihet och ännu fler är att vänta framöver.

För ett par veckor sedan skrev vi om att Finansinspektionen ville införa amorteringsfrihet på bolån. Hushållen ska inte längre vara tvungna att amortera på sina bolån vilket förhoppningsvis ska ge lite extra pengar i plånboken nu när många förlorar sina jobb. Amorteringslättnaderna kan även ge ökat handlingsutrymme vilket vore bra för den svenska ekonomin.

Än så länge har inte amorteringsfriheten införts men redan nu kan man se att intresset är stort. SvD har varit i kontakt med flera svenska storbanker som redan nu fått in tusentals ansökningar om att få slippa amortera på sina lån. Många hushåll vill även utöka sina befintliga lån för att ha pengarna som en buffert vid behov.

Nordea har tagit emot fler än 10 000 ansökningar

Tusentals ansökningar om amorteringsfrihet har redan nått landets storbanker. Hos Nordea har drygt 10 000 kunder ansökt om att få slippa amortera på sina bolån. Motsvarande siffra hos Swedbank är 16 500. Ännu fler ansökningar är att vänta de närmaste dagarna.

Även en stor del av SBAB:s kunder vill se amorteringslättnader. Banken uppger att omkring 3 procent av alla kunder ansökt om amorteringsfrihet. Förutom att kunder hör av sig om amorteringslättnader är det även många som vill få ned räntan genom att minska sin belåningsgrad. Den kund som har ett övervärde i sin bostad kan välja att omvärdera den för att på så vis sänka sin belåningsgrad.

Bankerna bestämmer vilka hushåll som slipper amortera på bolånen

Utöver Nordea, Swedbank och SBAB har även en rad andra banker sett ett ökat intresse vad gäller amorteringslättnader. I slutändan är det dock bankerna som bestämmer vilka hushåll som beviljas amorteringsfrihet och vilka som inte gör det. Beslutet baseras på hushållens specifika situation och betalningsförmåga.

Amorteringsfriheten är tänkt att gälla till sommaren 2021 men det är inte helt uteslutet att den kan komma att förlängas om så behövs.