Nyckel i ett dörrlås

Banker får göra undantag från amorteringskravet

Finansinspektionen vill erbjuda amorteringsfrihet för både nya och befintliga bolånekunder, det framgår i ett pressmeddelande. Man vill med förslaget ge ökat handlingsutrymme och säkerställa att svenska bolånetagare klarar av att betala sina bolån i denna svåra ekonomiska tid.

Den 1 juni 2016 införde Finansinspektionen ett amorteringskrav för alla bolånekunder med en belåningsgrad på mer än 50 procent. Därefter skärptes kravet ytterligare under 2018, och personer med ett bolån som översteg 4,5 gånger deras bruttoinkomst fick amortera ytterligare en procent. Målet med kravet var att minska de svenska hushållens skuldsättning som ökat kraftigt under flera år.

Nu i och med Corona, och dess effekter på svensk ekonomi, har Finansinspektionen föreslagit att banker ska ha möjlighet att frångå amorteringskravet för både nya och befintliga kunder. Undantaget gäller till och med juni 2021. Finansinspektionen vill med förslaget ge ökat handlingsutrymme i dessa osäkra tider.

Förslaget ska nu skicka på remiss och kan börja gälla tidigast den 14 april.

Tidigare kunde bara hushåll med förlorad inkomst få amorteringsfrihet

För att bolånetagare ska beviljas amorteringsfrihet krävs det att hushållet har förlorat inkomst på grund av sjukdom eller arbetslöshet. Finansinspektionen föreslår nu dock att bankerna ska kunna bevilja amorteringsfrihet till alla kunder med hänvisning till nedgången i den svenska ekonomin. Det är dock upp till bankerna själva att bedöma och besluta om ett hushåll ska beviljas amorteringsfrihet eller inte.

Amorteringsfriheten är som sagt tänkt att gälla till och med juni 2021. Därefter ska Finansinspektionen utvärdera och bedöma om undantaget ska fortsätta gälla eller tas bort.

Bolånetagare har generellt sett goda marginaler

Även om bankerna har möjlighet att frångå amorteringskravet visar FI:s senaste bolånerapport att nya bolånetagare har goda marginaler för att klara sina lån även när ekonomin är sämre. Ett undantag från amorteringskravet skulle innebär att marginalerna växer sig ännu större vilket skapar ytterligare handlingsfrihet. Förhoppningsvis kan det få fart på den svenska ekonomin igen.