Högre räntor vid bolån

Risken när bankerna har lägre ränta på sina bundna bolån

Räntan på bundna bolån är numera lägre än den rörliga räntan. I mångas ögon är det riktigt bra, men det finns faktiskt en del risker som är värda att känna till. Bland annat kan bundna bolån leda till inlåsningseffekter och sämre förhandlingsmöjligheter för dig som kund. 

Just nu är det billigare än någonsin att binda sitt bolån jämfört med att ha en rörlig ränta. Detta hör inte till vanligheterna, särskilt inte att alla storbankerna har billigare femårsränta än rörlig ränta. Att bankerna vill att du binder din ränta är ingen nyhet. De vill knyta dig som kund till banken.

Att välja att binda sitt bolån bidrar till en ökad trygghet, dessutom kan du i dagsläget spara pengar på att göra det i stället för att ha rörlig ränta. Men samtidigt är det viktigt att känna till riskerna med att binda upp sig under en allt för lång tid.

Ta femårsräntan som ett exempel. Fem år är lång tid och mycket kan hända under den tiden. Både vad gäller räntorna men också rent privat. När du binder ditt bolån är du låst till banken under en lång tid framöver. Under den tiden finns det ingen möjlighet för dig att frigöra dig från banken utan att tvingas betala en så kallad ränteskillnadsersättning. Kort kan man beskriva den ersättningen som bankens förlorade räntekostnader i och med att du väljer att lösa ditt lån.

Man kan därmed tala om inlåsningseffekter där det blir svårt att byta bank. Om du valt att ha delar av ditt bolån rörligt får du även sämre förhandlingsläge för den delen lånet eftersom banken vet om att du inte kan byta till en annan bank.

Tips! På respektive banks hemsida ser du vilka bolåneräntor banken har för olika bindningstider.

Kortare bindningstid kan vara den gyllene medelvägen

Självklart vill du som kund ha ett så billigt bolån som möjligt. Men alla tycker inte det känns värt att offra friheten med ett rörligt bolån mot en högre ränta. Lösningen kan därför vara att hitta en gyllene medelväg. Du som kund behöver inte binda dig till hela fem år. Utan en kortare bindningstid på 2-3 år kanske är det som passar allra bäst för dig. Du blir därmed inte låst till banken under en lika lång tid samtidigt som du får en lägre ränta än om du haft rörligt bolån.

Du behöver inte heller binda hela ditt bolån. Det ger dig lite mer utrymme att förhandla och påverka vilken ränta du ska få.