sedlar och mynt i olika valörer

Hög kundnöjdhet bland svenska låneaktörer

Svenska banker arbetar ständigt med sin kundnöjdhet. En hög kundnöjdhet gör det både lättare att behålla och locka till sig nya kunder. En undersökning från Svenskt Kvalitetsindex visar att SBAB är den bank som lyckas bäst inom bolån och fastighetslån. Inom privatlån är det en ny aktör som lyckas bäst.

Svenskt Kvalitetsindex har låtit genomföra en undersökning för att ta reda på hur svenskarna upplever sina låneaktörer. Undersökningen visar att kundnöjdheten är hög inom flera lånesegment. Det senaste året har kundnöjdheten gått uppåt inom bolån medan den är på samma nivå inom privatlån. Kundnöjdheten inom fastighetslån har dock gått ned något.

SBAB har nöjdast kunder inom bolån och privatlån

En aktör som lyckats bra med sina kunder är SBAB. Den statliga banken har högst kundnöjdhet inom både bolån och fastighetslån. Inom både bolån och fastighetslån får SBAB 76,3 i betyg på en 100-gradig skala.

Branschen i stort får 69,3 respektive 67,8 poäng för bolån och fastighetslån.

Lendify lyckas bäst inom privatlån

När det gäller privatlån är det Lendify, nu Lunar, som lyckas allra bäst. Peer 2 peer-låneförmedlaren är ny inom privatlån men har trots det lyckats segla upp på en förstaplats. Lendify når upp i 75,8 poäng på en 100-gradig skala medan branschen i stort får nöja sig med 68,3 poäng.

Förtroendet är viktigt för kundnöjdheten

Ett problem som länge har funnits i branschen är att kunderna inte har något förtroende för bankerna. Det är i sin tur något som försvårat arbetet med att höja kundnöjdheten. De senaste årens penningtvättskandaler har inte heller hjälpt till att förbättra förtroendet.

Överlag är därför kundernas förtroende högre för den egna aktören som man känner till än vad det är för branschen i stort. Inom privatlån är exempelvis förtroendet för den egna aktören nästan 30 procent högre än vad det är för branschen som helhet.

Starkt varumärke viktigt för kundnöjdheten

I Svensk Kvalitetsindex studie kan man konstatera att det är viktigt att sticka ut och ha ett starkt varumärke för att påverka kundnöjdheten.

Inom bolån är det exempelvis positivt om banken har ett personligt bemötande och bra service medan privatlånekunderna föredrar enkla aktörer som upplevs som seriösa.