Bitcoin ökar - Låna till investering

70-procentig ökning för Bitcoin i maj

Bitcoin Rusar

Efter förra årets bottennoteringar rusade Bitcoins värde i höjden början av veckan. Världens mest kända kryptovaluta har därmed stigit hela 70 % under maj månad och anses nu vara värd 9 000 dollar. Bitcoin har därmed ökat rejält sedan förra årets nedgång. Men det är inte bara Bitcoin som det går bra för just nu. Den kraftiga värdeökningen har dragit med sig ytterligare kryptovalutor. Etherum har stigit med 7 % och Litecoin med 11 % men når inte riktigt upp till toppen där Bitcoin befinner sig.

Fidelity Investments en orsak till värdeökningen

Månadens värdeökning anses kunna härledas till att de stora bolagen nu fått ett seriöst intresse för valutan. Bland annat har amerikanska Fidelity Investments rapporterat att de befinner sig i slutet av en lång process gällande investering i valutan. Bitcoin skulle därmed kunna bli en handelsvara för de riktigt stora investerarna. Det är ett stort erkännande av kryptovalutan men inte det enda.

Fler företag har fått upp ögonen för kryptovalutan. Det amerikanska multinationella telekombolaget AT&T har de planer på att göra det möjligt för kunder att betala med Bitcoin. Även utanför USA är intresset stort. Till exempel har den stora teknikjätten HTC lanserat en mobiltelefon, Exodus 1, som är helt inriktad på hantering av kryptovalutor. Priset på telefonen uppgår till 0,15 Bitcoins, cirka 960 dollar.

2018 ett sämre år för Bitcoin

Även om årets värdeökning har fått många investerare att återigen intressera sig för kryptovalutan manar experter till lugn och eftertänksamhet. 2018 var ett sämre år för Bitcoin som tangerade en total värdeminskning på mer än 70%. Att den nu 2019 har stigit långt över sitt fundamentala värde anses inte odelat positivt. Många förblir skeptiska, däribland finansbolaget och affärsbanken JP Morgan Chase.

Jamie Dimon, VD för JP Morgan Chase, är känd för sin frispråkighet och har så sent som 2017 uttalat sig negativt om Bitcoin. Enligt Veckans Affärer har han tagit tillbaka detta uttalande och istället prisat den blockchain-teknik kryptovalutan bygger på. Finansbolagets analytiker anser dock att Bitcoin just nu är övervärderad.

JP Morgan Chase har också lanserat en egen kryptovaluta, JPM Coin. Faktum är att de är den första banken i USA som kommer erbjuda en egen kryptovaluta till sina kunder. Enligt CNBC kommer JPM Coin, till skillnad från Bitcoin, kunna växlas 1:1 mot den amerikanska dollarn. Det är ett sätt att skydda valutan från det fluktuerande värde som karaktäriserar Bitcoin.

Läs om Peer-2-Peer lån här

Att investera i Bitcoin

Den senaste uppgången innebär att de investerare som ägt Bitcoins från början har gått med rejäl vinst. Frågan som många har ställt sig är huruvida dessa pengar kan komma till nytta. Än så länge är möjligheten att handla med valutan begränsad.
Det är också en digital valuta som inte går att ta ut i någon bankomat. Men om frågorna tidigare främst cirkulerat kring hur Bitcoin rent praktiskt skall användas har nu tonen skiftat.

Idag är det allt fler småsparare som undrar hur de ska gå tillväga för att investera i Bitcoin, alternativt den blockchain-teknik som ligger till grund för valutan.

Ökat intresse för kryptovaluta

På forum i sociala medier diskuteras frågan om blockchain och kryptovalutor friskt. På Avanza finns möjlighet att investera i Bitcoin XBT och Ethereum XBT. Certifikat som handlas via Stockholmsbörsen och XBT Provider följer kryptovalutornas värdeutveckling. Det förenklar investeringen och innebär att gemene man slipper sätta sig in i nya plattformar där handeln med kryptovalutor annars sker.

Med det ökade intresset, och då främst för Bitcoin, finns det butiker i Sverige som valt att anamma valutan som betalmedel. Ett 40-tal verksamheter har i dagsläget valt att använda sig av valutan som betalmetod. Även andra kryptovalutor börjar leta sig in i svenska verksamheter och nya företag utvecklar tjänster som förenklar betalningar mellan kunder och verksamheter.

Trots kritik från många olika håll växer intresset för Bitcoin och kryptovalutor, både hos småsparare och hos de stora globala företagen. Den som önskar investera i dessa valutor bör dock ha is i magen. En investering i Bitcoin blir lätt en berg-och-dalbana, det har de sista åren tydligt visat

Tillfällig eller fortsatt uppgång?

Frågan som just nu lyfts är huruvida värdeökningen kommer hålla i sig eller inte eller om vi står inför ännu en bottennotering nästa år. Det är svårt att sia om framtiden och argumenten för och emot kryptovalutorna kvarstår. Anhängare till Bitcoin spår att värdeökningen kommer fortsätta tack vare de stora företagens intresse av valutan.

Även det ökade intresset för blockchain-tekniken och att utveckla egna kryptovalutor ses som fördelar för Bitcoin. Kritiker å andra sidan pekar bland annat på de höga riskerna associerade med Bitcoin-handel och det faktum att det inte finns någon instans som kan garantera värdet på valutan. Nobelpristagaren Joseph Stiglitz är den senaste i raden av experter som uttalat sig negativ om kryptovalutan. Hans främsta oro gäller att kryptovalutorna genom bristen på transparens möjliggör ekonomisk brottslighet.