Hylla med grönsaker i mataffär

Vädret bidrar till fortsatt höga matpriser

I juli månad steg matpriserna internationellt och det är extremvädret världen över som är orsaken till de höjda priserna. Inget tyder i dagsläget på att priserna ska vända ner innan årets slut. För hushåll med ansträngd ekonomi kan ett snabblån utan UC bli en kortsiktig lösning på problemet.

Torka och bränder i södra Europa och regn på hemmaplan gör att priserna på livsmedel fortsätter att ligga kvar på höga nivåer. Enligt Lars-Erik Lundkvist på LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, ska vi inte räkna med några sänkta priser i höst eller vinter.

Den främsta orsaken till de stigande matpriserna är torkan i länderna kring Medelhavet. Torkan har slagit hårt mot olivskörden vilket framför allt fått priserna på växtoljor att stiga.

Även osäkerheten efter att Ryssland sade upp spannmålsavtalet med Ukraina har spätt på priserna. Indien har även aviserat exportstopp på ris vilket riskerar leda till att riset blir dyrare.

Svenska vädret påverkar skörden

Även vädret i Sverige har påverkat den svenska skörden. På grund av torkan i juni och blötan senare under sommaren räknar Lantbrukarnas Riksförbund med en tjugoprocentig minskning av skörden, jämfört med förra året.

– Jordbruket villkoras i alla tider av vädret. Förr räknade vi dock med extremväder vart tionde år, men numera är det extremväder vart femte år. Årets bortfall kan uppskattas till en förlust på cirka sex miljarder kronor för bönderna, säger Lars-Erik Lundkvist, agronom och näringspolitisk expert på LRF.

Ingen prissänkning att vänta i höst eller vinter

Mellan januari 2022 och juni 2023 gick priserna på livsmedel upp med i genomsnitt 25 procent. Det fanns förhoppningar om att lägre energipriser skulle få matpriserna att vända ner – men fortsatt höga energipriser, en lågt värderad krona och kriget i Ukraina håller upp priserna och det är inte mycket som talar för sänkta priser under det tredje eller fjärde kvartalet.

För hushåll med ansträngd ekonomi kan ett lån bli räddningen för att placera mat på bordet. Den som väljer att låna pengar bör dock vara försiktig och inte dra på sig onödiga skulder. Ytterligare utgifter riskerar leda till en ännu mer ansträngd ekonomi.