staplade pengar manar till låna smart när räntan är låg

Unga får svårt att beviljas skuldsanering

Allt fler ansöker om skuldsanering, men få unga beviljas. Ofta beror det på lägre skulder och bättre möjligheter att lösa sina skulder över tid än vad är fallet för en äldre målgrupp.

Allt fler svenskar ansöker om skuldsanering för att klara av att betala av gamla skulder och bli skuldfria. Samtidigt har andelen personer som får sina ansökningar beviljade minskat kraftigt de senaste fem åren. För fem år sedan beviljades cirka 63 procent av ansökningarna om skuldsanering, i fjol var den siffran 36 procent.

Samtidigt som den procentuella andelen minskar ökar antalet personer som beviljas hjälp från Kronofogden. år 2017 beviljades 9 951 ansökningar, medan den siffran var 11 661 förra året.

Få unga beviljas skuldsanering

Det är i huvudsak unga i åldrarna 18-30 som nekas skuldsanering. Knappt 8 procent av den åldersgruppen fick sina ansökningar beviljade.

Enligt Per-Olof Lindh på Kronofogden uppfyller yngre personer oftast inte de kriterier som krävs för att få skuldsanering. För att få ansökan beviljad krävs det att man inte kan betala sin skuld inom en överskådlig framtid, vilket unga oftast anses kunna göra. Dessutom är skulderna sällan lika höga som hos en äldre målgrupp.

Smålån bidragande orsak till skulderna

För personer mellan 18-30 år är konsumtionslån den vanligaste orsaken till skuldsättning. Lånen kommer ofta med hög ränta och kort återbetalningstid vilket gör det svårt för många att betala tillbaka lånen i tid.

Vi på Låneguiden anser att det är av största vikt att den som tecknar ett snabblån är medveten om riskerna med lånen och endast tecknar ett lån då man är helt säker på att kunna betala tillbaka skulden i tid.

Många av långivare erbjuder även så kallade lån utan UC. Dessvärre använder olika kreditupplysningsföretag olika register där de samlar information om dig som låntagare. Då kreditupplysningsföretagen inte har tillgång till andra företags register leder det ibland till bristfälliga upplysningar, vilket i sin tur ökar risken att drabbas av djup skuldsättning.

Detta har väckt en diskussion om ett samlat kreditregister – något vi på Låneguiden står bakom.

Färre söker hjälp hos skuldrådgivningen

Samtidigt som fler svenskar ansöker om skuldrådgivning kan Kronofogden se hur färre väljer att ta hjälp av den kommunala skuldrådgivningen. För fem år sedan tog 2 av 3 sökande hjälp, idag är den siffran 1 av 3.

Kronofogden rekommenderar den med skuldproblem att ta hjälp, annars riskerar man bli långvarig hos myndigheten.