Man shoppar på Wish

Svensk Handel kräver krafttag mot Wish – vill se bättre kontroll av de produkter som säljs

Svensk Handel vill se en bättre kontroll av produkter som säljs från plattformar som Wish och Alibaba. Som det är nu säljs produkter som inte alls lever upp till den lagstiftning vi har i Europa. Det kan röra sig om allt mellan direkt farliga mobilladdare till produkter som innehåller en mängd oreglerade kemikalier. Den lagstiftning vi har i Europa är till för att vi ska ha säkra produkter på marknaden samt att kunderna ska ha vissa rättigheter.

Enligt Stefan Kvarfordt, näringspolitisk expert på Svensk Handel, finns det kryphål i den nuvarande lagstiftningen när säljaren befinner sig i ett tredje land som Kina. Det skapas en snedvridning i konkurrensen när produkter som importeras från tredje land inte behöver leva upp till samma krav som aktörer etablerade i Europa måste följa. Han vill se ett gemensamt EU-regelverk och att EU-kommissionen ser över den ansvarsfrihet som finns för e-handelsmarknadsplatser som säljer varor från tredje land (länder och områden utanför EU:s punktskatteområde).

E-handel från Kina

Det är framförallt e-handeln från Kina som skapar problem, dels på grund av de stora kvantiteter som Postnord haft att hantera men också för att många produkter varit både farliga och undermåliga. År 2017 kom det in cirka 160 000 paket om dagen, avsaknaden av moms och låga fraktavgifter gjorde att det var extremt billigt att e-handla från Kina. År 2018 infördes dock moms och hanteringsavgifter, kina-handeln sjönk då för att sedan öka igen.

Enligt en undersökning som Copenhagen Economics gjort för Svensk Handels räkning, framgår att ett e-handelspaket på upp till 2 kilo varit i snitt 57 % dyrare i frakt inom EU, jämfört med frakten från Kina till kunder i Sverige. Samma undersökning visar också att fraktsubventionerna för internationella paket kostade Postnord 100 miljoner kronor år 2017, vilket motsvarar 19 % av deras vinst för hela året.

De låga fraktavgifterna på internationella paket från länder utanför EU har varit möjliga tack vare fraktstöd. Kinesiska e-handelsföretag har i flera årtionden gynnats genom kraftiga subventioner via FN:s Världspostförening, det stödet minskas nu rejält efter ett beslut vid postunionens extrakongress i Geneve 26/9 2019. Beslutet välkomnas av Svensk Handel som menar att det vore absurt att fortsätta subventionera världens största e-handelsnation.

Att tänka på när man handlar från Kina

Det finns en del att tänka på när man handlar från Kina, det är inte bara billigt och bra. Varornas kvalitet varierar eftersom det inte finns några säkerhetskrav likt dem vi har i Sverige för till exempel hemelektronik. Om din produkt går sönder eller orsakar skada så får du själv stå för konsekvenserna. Det finns fall där mobilladdare från Wish börjat brinna och orsakat köparen både stora och oväntade utgifter. En sådan situation kan dock lösas med ett snabblån som är en mycket bra lösning vid oväntade utgifter.

Det finns heller inga liknande krav på smink och skönhetsprodukter vad det gäller otillåtna kemikalier i innehållet, som vi har i Sverige och i EU, inte heller när det gäller vad som får testas på djur. Arbetsförhållandena i Kina är också många gånger svåra för dem som arbetar på fabrikerna som tillverkar produkterna. Det är lång leveranstid och vill du reklamera en vara kan det bli både krångligt och dyrt, EU:s konsumentlagstiftning och den svenska reklamationsrätten gäller heller inte för produkter från Kina.

Därmed inte sagt att alla produkter från Kina är dåliga, man kan såklart hitta bra varor till bra priser om man gör sin research. Många gånger kan det bli billigare att satsa på inhemska varor som kanske är dyrare vid inköpet men som håller en högre kvalitet. Dessutom gynnar det den svenska handeln och därmed den svenska arbetsmarknaden som också har höga krav när det gäller arbetsmiljön.

Svensk Handel vill se ökade krav på produktsäkerhet

Svensk Handel har framfört önskemål om ökade krav på produktsäkerhet på varor som säljs från de kinesiska plattformarna till EU-kommissionen. Som det är nu har svenska handlare och handlare etablerade inom EU ett stort ansvar för de produkter de säljer och samma regler borde gälla för plattformarna med e-handel från tredje land. Dels för att garantera konsumenternas rättigheter och att produkterna som säljs är säkra, men också för att det bör vara konkurrens på lika villkor.

EU-kommissionens ordförande har sagt att detta är något man kommer att titta på under mandatperioden. Än så länge är det dock för tidigt att säga något om var det kommer att landa, processen är än så länge bara i sin linda. Svensk Handel säger att deras arbete just nu består i att förklara deras situation för beslutsfattare i Sverige och Bryssel, och tillägger att vi inte kan ha en lagstiftning som bara gäller aktörer etablerade i Europa.