Skatten på ISK sänks nästa år

I dagarna har det bestämts att skatten på Investeringssparkontot (ISK) sänks. Nyheten, som bland annat Expressen rapporterat om, innebär en justering av schablonskatten med 0,078 procentenheter. Något som har presenterats som ett välkommet, om än litet, lyft för småspararna. Att ett ISK-konto schablonbeskattas innebär i praktiken att innehavaren av kontot betalar en viss procent i skatt varje år. Procentsatsen baseras inte på de vinster som kontoinnehavaren gör vid försäljning, utan den beror istället på schablonskatten.

En sänkning till följd av en lägre statslåneränta

Kapitalunderlaget för ett ISK-konto multipliceras med statslåneräntan från den 30 november året före beskattningsåret +1 procentenhet. Då statslåneräntan sänktes tidigare i år så har regeringen valt att även sänka ISK-skatten från 0,453 till 0,375 procent. Även om minskningen kan tyckas marginell så blir avkastningen bättre. Enligt beräkningar i DI så höjs avkastningen med ungefär 400 kronor per år för den som sätter in 2 000 kronor i månaden och har 500 000 kronor på sitt ISK-konto.

Ett Investeringssparkonto ger dig möjlighet att privatspara genom obligationer, aktier eller fonder. Kontot är gratis att skapa och går att öppna via din bank. Du äger tillgångarna på ditt konto och du kan sälja och köpa fonder eller aktier närhelst du känner för det. Utöver schablonskatten betalar du som kontoinnehavare även avgifter i form av courtage och förvaltningsavgifter. Du behöver inte deklarera de vinster som du gör via ISK-kontot utan det är istället din bank som säkerställer att beloppet syns i deklarationen.

Fördelar med ett investeringssparkonto

Att månadsspara på ett konto är en väg till en bättre ekonomi. Utöver att du som kontoinnehavare inte behöver deklarera dina vinster så finns det flera andra fördelar med ett ISK-konto:

  • Sparformen är förmånlig när börsen stiger då du inte behöver betala reavinstskatt när du handlar med värdepapper via ISK.
  • Alla transaktioner inom ISK är befriade från skatt.
  • Som kontoinnehavare täcks du av den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet.

Nackdelar med ett investeringssparkonto

Precis som de flesta sparformer så innebär även ISK en rad nackdelar. När börsen går ner anses den här typen av sparande inte vara optimal då innehavaren av ett ISK-konto måste betala skatt oavsett om tillgångarna på kontot stigit eller sjunkit i värde. Andra faktorer som spararen bör vara medveten om är att:

  • Vinster inte kan kvittas mot förluster.
  • Sparformen kan upplevas som oflexibel då det inte går att flytta över fonder, aktier eller obligationer då insättningar endast kan göras i form av pengar.
  • ISK ger tillgång till ett mindre investeringsutbud än en vanlig depå.

En sparform som inte passar dig som snabbt behöver kontanter

Om du har pengar på ett ISK-konto så är nyheten om den sänkta skatten förmodligen en glad nyhet. Sänkningen kommer dock inte innebära några större skillnader på kort sikt för en vanlig småsparare då ISK lämpar sig för ett långsiktigt sparande. De allra flesta månadssparar dessutom för små summor för att kunna göra de riktigt stora klippen genom aktie- eller fondhandel. Om du funderar på att ta ett privatlån för att snabbt öka på summan på ditt ISK konto är det en god idé att läsa på ordentligt först. Handel med värdepapper och aktier innebär som bekant alltid en risk. Investeringen kan gå om intet när dina aktier eller fonder minskar i värde.