Vitt och brunt hus

SBAB sänker kalkylräntan till 6 procent

SBAB väljer att sänka kalkylräntan till 6 procent vilket kommer göra det lättare för ännu fler personer att beviljas bolån. Det är andra gången på kort tid som räntan sänks. Beslutet att sänka kalkylräntan fattades efter en prognos av rådande ränteläge.

I samband med att en person ansöker om ett bostadslån måste banken ta reda på om personen i fråga har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att stå på lånet. Till sin hjälp använder man en kalkylränta.

Kalkylräntan är en teoretisk ränta som är klart högre än rådande bolåneräntor som du måste klara av att betala för att beviljas ett bolån. Med hjälp av kalkylräntan kan banken vara säker på att du kan betala ditt bolån även vid kraftiga räntehöjningar.

Bankernas kalkylräntor fyller en viktig funktion men många har samtidigt varit kritiska till räntorna som många gånger uppgår till mellan 6-7 procent. Kritikerna menar att det inte är rimligt att förutsätta att räntan kommer stiga så högt inom en snar framtid och därför försvårar bara kalkylräntan för fler människor att ta sig in på bostadsmarknaden.

I dagarna gick den statliga banken SBAB ut med att man väljer att sänka sin kalkylränta från 6,5 procent till 6 procent. Det är andra gången på kort tid man väljer att sänka räntan. Så sent som i november 2019 valde man att sänka räntan från dåvarande 7 procent.

Beslutet att sänka kalkylräntan gjordes efter en sammantagen prognos av ränteläget där man kom fram till att det fanns utrymme till en sänkning.

Lättare att ta sig in på bostadsmarknaden med lägre kalkylränta

Som vi varit inne på tidigare blir det svårare för människor att skaffa en bostad ju högre kalkylräntan är. I och med att SBAB nu sänker sin kalkylränta kommer fler bostadssökande ges möjlighet till bolån. Framför allt är det yngre personer som kommer gynnas allra mest. Det är den grupp som oftast är i mest behov av en bostad men då man bara är i början av sin yrkesverksamma karriär har man inte samma ekonomiska förutsättningar som någon som redan arbetat i 20 års tid.

SBAB har lägre kalkylränta än snittet

Bankernas genomsnittliga kalkylränta ligger idag på 7 procent. SBAB har med andra ord en av de lägsta kalkylräntan i branschen och har därför också möjlighet att bevilja ännu fler bolån. Banken räknar med att kunderna kommer kunna låna mellan 5-8 procent mer i och med sänkningen.