Lägenhetshus med balkonger

SBAB sänker boräntan – om än marginellt

Den statliga banken SBAB väljer att sänka sin bolåneränta för flera löptider. Banken uppger minskade upplåningskostnader och konkurrenssituationen på marknaden som två anledningar till sänkningen.

Efter Riksbankens besked om att höja styrräntan har svenska banker turats om att höja sina boräntor. Den statliga banken SBAB väljer dock att gå i motsatt riktning och sänker nu bolåneräntan för flera löptider.

Skälet till sänkningen uppges vara minskade upplåningskostnader och konkurrenssituationen på bostadsmarknaden.

Tips! Jämför bolån för att se vilken bank som kan erbjuda dig lägst bolåneränta.

SBAB:s nya bolåneräntor

SBAB väljer att sänka sin 3-månadersränta med 0,1 procentenheter, medan 1-, 2-, och 3-månadersräntan sänks med 0,05 procentenheter.

De nya räntesatserna ser ut som följande:

  • 3-månadersräntan: 2,87 procent
  • 1-årsräntan: 3,72 procent
  • 2-årsräntan: 4,06 procent
  • 3-årsräntan: 4,08 procent

Som alltid är bankernas listräntor endast i marknadsföringssyfte. Den ränta du får efter förhandling ligger vanligtvis en bit lägre under listräntan. Den genomsnittliga räntesats bankens kunder får efter förhandling kallas för snitträntan.

SBAB:s snittränta i juli såg ut som följande:

  • 3-månader: 2,26 procent
  • 1-årsräntan: 3,07 procent
  • 2-årsräntan: 3,57 procent
  • 3-årsräntan: 3,75 procent

Förhandla räntan och spara tusenlappar

Sedan Riksbanken justerade styrräntan har flera banker valt att höja sina bolåneräntor – och fler höjningar är att vänta även framöver. Med högre bolåneräntor blir det allt viktigare att du jämför bankerna med varandra för att inte betala alldeles för mycket för ditt bolån.

Bara genom att sänka din ränta med några räntepunkter kan du spara tusenlappar varje år.

Så mycket kan du spara på att sänka din boränta

Bolån: 3 miljoner kronor

Nuvarande ränta: 3 procent

Årliga räntekostnader: 90 000 kr

 

Bolån: 3 miljoner kronor

Ny ränta: 2,8 procent

Årliga räntekostnader: 84 000 kr

Skillnad: 6 000 kr.

För ett lån på 3 miljoner kronor kan du spara 6 000 kr på ett år genom att sänka din boränta med 0,2 procentenheter.