5 staplar med mynt

Så påverkas du av stigande inflation

Stigande inflation har varit ett hett ämne hittills under 2022 och förväntas vara det även framöver. I maj månad nådde inflationstakten över 7 procent. Den höga inflationen kommer på både kort och lång sikt påverka svenska hushåll.

Så påverkas du av den stigande inflationen.

Pengarna blir mindre värda – köpkraften minskar

Med stigande inflation blir pengarna mindre värda vilket leder till minskad köpkraft. För de allra flesta kunde inte årets löneökning matcha inflationen vilket leder till att många svenskar har lägre lön i år jämfört med förra året.

För hushåll med små marginaler riskerar den stigande inflationen att ställa till det för privatekonomin. Det gäller därför att hålla hårt i pengarna och inte spendera för mycket i onödan.

Tips! Behöver du teckna ett lån för att klara en oförutsedd utgift? Väljer du att låna pengar utan UC påverkas inte din kreditvärdighet negativt av din ansökan. Beviljandegraden är dessutom högre vilket gör det möjligt för fler att beviljas ett lån.

Bolånetagare kan bli vinnare

Alla är inte förlorare på den stigande inflationen. Du med ett stort lån är vinnare när storleken på lånet minskar i värde. Självklart förutsätter det att du har tillräckliga marginaler för att klara av den allmänna prisökningen, samt att du inte påverkas allt för mycket av stigande räntor.

Allra störst vinnare är du med ett bundet bolån eftersom du inte påverkas av stigande räntor överhuvudtaget.

För varje procentenhet inflationen stiger sjunker miljonlånet med 10 000 kronor i värde.

Högre priser till följd av inflation och kriget i Ukraina

Stigande inflation leder till högre priser. Samtidigt har kriget i Ukraina pressat upp priserna ytterligare på en rad varor. Med stigande drivmedelspriser, elpriser och livsmedelspriser påverkas alla. Det leder till mindre marginaler och minskad köpkraft.

De höga priserna drabbar framför allt låginkomsttagare, arbetslösa och pensionärer – redan utsatta grupper som nu får det ännu svårare att få ekonomin att gå runt.