Pengar i hög samt i burk förklarar budgetöverskott

Så låg är räntan på bolån

I två månader i rad har räntan på bolån minskat. Den genomsnittliga bolåneräntan är idag nere på 1,50 procent. Men samtidigt som räntan minskar har bostadslånen sakta men säkert ökat. På bara ett år har bolånen ökat med hela 183 miljarder kronor.

Kostnaden för bolån varierar stort mellan olika banker och bindningstider. För att hushållen ska få någon klarhet i vad bolånen faktiskt kostar presenterar SCB statistik över just detta en gång i månaden. De senaste siffrorna, som avser augusti månad, visar att nya bolån har en genomsnittsränta på 1,50 procent.

Detta innebär att bolåneräntan nu sjunkit två månader i rad. I juli var månad var motsvarande siffra 1,51 procent och i juni var den 1,53 procent.

Tips! Det finns goda möjligheter att sänka bolåneräntan ytterligare genom att jämföra bolånen åt på Expressen Låneguiden.

Hushållens bostadslån fortsätter att öka

Samtidigt som SCB:s siffror visar på billigare bostadslån fortsätter bolånen att öka. I augusti uppgick bolånen till 3 566 miljarder kronor, vilket är en ökning med 11 miljarder kronor jämfört med juli månad. Jämför vi med samma period förra året är det en ökning på hela 183 miljarder kronor.

Eftersom bolånen fortsätter att öka spelar den räntesänkning vi ser mindre roll. I slutändan kan den sammanlagda utgiftsposten för sitt boende fortsätta att öka för många hushåll. Detta kan slå hårt mot hushållen om bolåneräntan sedan kommer höjas framöver.

Uppstickarna lockar till sig allt fler kunder

De senaste åren har vi sett hur allt fler nya aktörer tar sig in på lånemarknaden för att utmana de stora giganterna. I dagsläget har det också gått bra för många av dem. SCB:s statistik visar nämligen att bolån från nya aktörer växer betydligt snabbare än för de traditionella bankerna. Det verkar med andra ord som att många nya bolånekunder är beredda att överge sin banker för att testa något nytt och få ned sina bolåneräntor ytterligare.