5 staplar med mynt

Riksbanken höjer styrräntan – flaggar för ytterligare höjningar

Riksbankens räntejusteringar det senaste året och de förändrade energipriserna har tillsammans haft en inverkan på inflationen i Sverige. Denna utveckling indikerar att vi rör oss i rätt riktning, men utmaningen med inflationstrycket kvarstår. För att återställa inflationen till målet om 2 procent inom en rimlig tidsram har Riksbanken beslutat sig för att återigen höja styrräntan med 0,25 procentenheter, vilket tar den till 4 procent. Riksbanken flaggar även för att ytterligare höjningar kan vara aktuella framöver.

Inflationen förblir på en oroväckande hög nivå trots globala insatser. Centralbanker runt om i världen har reagerat med kraftiga räntehöjningar sedan början av det föregående året, vilket har bidragit till att minska den globala inflationen och dämpa ekonomin. Trots vissa positiva indikationer är det inget som tyder på att räntorna kommer att sänkas inom en snar framtid.

I Sverige kan vi se en minskad inflationstakt, särskilt inom energi- och livsmedelspriser, vilket är positivt. Ändå kvarstår inflationstrycket på en hög nivå. Prisökningarna inom tjänstesektorn fortsätter att öka snabbt, och den svaga svenska kronan har en negativ inverkan genom att hålla inflationen på en hög nivå. Det finns en risk att inflationen inte minskar tillräckligt snabbt och stabiliserar sig på det önskade målet om 2 procent.

Hushållen får det allt tuffare

En hög inflation innebär problem för hela ekonomin och påverkar särskilt hushåll med små marginaler negativt. Den höjda räntan kommer att slå mot framför allt bolånekunderna men på sikt även snabblån, lån utan UC och kreditkort.

En tumregel när det gäller den rörliga bolåneräntan är att den höjs i samma takt som styrräntan. Det innebär att dagens bolånekunder kan räkna med en 0,25 procentenheter högre ränta för sitt rörliga bolån.

Viktigt att förhandla sitt bolån

Högre räntor ställer högre krav på dig som bolånekund. Det blir allt viktigare att du jämföra boräntorna mellan olika banker och förhandlar ned din ränta. Varje liten räntepunkt kan göra stor skillnad i plånboken.