Lägenhetshus med balkonger

Prisras kan göra bolånen högre än bostadens värde

Bostadspriserna fortsätter sjunka och i vissa hushåll riskerar bolånen bli högre än bostadens värde. Vad händer vid ett sådant tillfälle och kan banken säga upp bolånet?

De senaste månaderna har vi kunnat se Coronakrisens effekter på bostadsmarknaden. Priserna sjunker kraftigt över stora delar av landet med i snitt 2 procent för både bostadsrätter och villor. Störst minskning ser vi i Stockholm där nedgången är 3,9 procent för bostadsrätter och 2,1 procent för villor.

Bostadspriserna väntas fortsätta nedåt och kan rasa med 15 procent bara i år. Prisraset leder till att belåningsgraden ökar till kritiska nivåer, särskilt för personer som redan har hög skuldsättning.

Så vänder då om prisraset skulle bli så stort att lånet helt plötsligt är högre än bostadens värde? Kan banken kräva säga upp bolånet och kräva tillbaka sina pengar? Svaret på den frågan är nej. Du som bolånetagare skyddas av konsumentkreditlagen under förutsättning att du sköter dina betalningsåtagande. Med andra ord – så länge du betalar ränta och amortering för ditt bolån kan banken inte säga upp det även om bostadspriserna fortsätter nedåt.

Svårt att flytta om priserna sjunker

Bankerna kan som sagt inte säga upp ditt bolån enbart på grund av att bostadspriserna sjunker. Däremot kan det bli problem för dig som bostadsägare om du skulle vilja flytta. Tvingas du sälja med förlust riskerar du stå kvar med ett lån men utan bostad. Det kan även bli svårt att genomföra bankbyten om priserna fortsätter nedåt.

Man kan alltså tala om diverse inlåsningseffekter där hushållens tvingas bo kvar i sina bostäder och ha kvar samma bank.

Flera åtgärder för att underlätta för hushållen

Sedan Coronakrisen nådde Sverige har Finansinspektionen tagit flera steg för att underlätta för hushållen som upplever extra påfrestning under denna svåra tid. Bland annat har man gjort det möjligt att frigöra sig från sitt amorteringsansvar fram till sommaren 2021. Det gör att hushållen får bättre marginaler att klara av att betala sina utgifter.

Skulle situationen förvärras är det högst troligt att bankerna och bolånetagarna letar andra lösningar för att hushållen ska kunna bo kvar i sina bostäder. Det sista man vill är att människor ska bli bostadslösa på grund av krisen.