Priserna på bostadsmarknaden går uppåt i början av 2020

Bostadspriserna går uppåt och närmar sig nu 2017 års rekordnivåer. Efter en stillastående höst har priserna för bostadsrätter ökat med 1 procent. Dessutom går bostadsförsäljningarna snabbare än tidigare.

Hösten 2019 stod bostadspriserna relativt stilla runt om i landet. Men nu i början av 2020 har det börjat röra på sig. På flera håll har bostadspriserna vänt uppåt, vilket visar sig i Svensk Mäklarstatistik senaste siffror.

I riket som helhet har priserna för bostadsrätter stigit med cirka 1 procent i jämförelse med december månad. Idag är det genomsnittliga kvadratmeterpriset för en bostadsrätt 41 216 kronor. Priserna för villor har däremot stått stilla i början av året.

Kvadratmeterpriset närmar sig 100 000 kronor i centrala Stockholm

Bostadspriserna börjar närma sig 2017 års rekordnivåer och i centrala Stockholm närmar sig marknaden en riktig milstolpe. Idag är kvadratmeterpriset i centrala Stockholm 93 446 kronor, inom en ganska snar framtid väntas kvadratmeterpriset passera 100 000 kronors-strecket. Flera experter är eniga om att gränsen kommer att passeras, frågan är bara när det sker.

De höga bostadspriserna ställer högre krav på dig som bolånetagare. För att kunna köpa en bostad i större städer krävs både ett större eget kapital och högre lön för att beviljas ett bolån.

Exempel: I centrala Stockholm är det genomsnittliga kvadratmeterpriset 93 446 kronor. Det innebär att en bostad på 75 kvadratmeter kostar 7 008 450 kr. För att finansiera en sådan bostad behöver du en kontantinsats på minst 1 051 267.5 kronor. Resterande del kan utgöras av bolånet.

6 procent upp det senaste året

Det senaste året har priserna på bostadsrätter stigit med cirka 6 procent för både villor och bostadsrätter. Störst ökning har skett i storstadsregionerna. I Malmö och dess närområden har priserna stigit med hela 8 procent det gångna året.

Men priserna har inte bara stigit i riket som helhet. Bostadsförsäljningarna går även snabbare än tidigare. Det beror på att både köpare och säljare har samma prisförväntningar, vilket inte var fallet tidigare. I flera kommuner är även utbudet ganska lågt vilket får försäljningarna att gå snabbare.